Kitüntették Gazda Klárát

2015. június 4., csütörtök, Közélet

A legrangosabb néprajzi kitüntetéssel, Györffy István-emlékéremmel tüntette ki a Magyar Néprajzi Társaság a Székely Nemzeti Múzeum egykori muzeológusát, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány­egyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének nyugalmazott tanárát, a tárgyi kultúra, a gazdálkodás és életforma, a díszítőművészet és a népköltészet jeles kutatóját. A rangos elismerést tegnap Bereczki Ibolya, a Szent­endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum aligazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke adta át Gazda Klárának Sepsi­szentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban.
 

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Laudációjában Bereczki Ibolya többek között hangsúlyozta: „A sepsiszentgyörgyi múzeum munkatársaként Gazda Klárának jelentős szerepe volt a néprajzi tárgyak rendszerezésében, leírásában és az állomány gazdagításában. Rövid ideig a kolozsvári Folklór Intézet munkatársaként dolgozott, ahol a magyar állomány motívumok sze­rinti rendszerezését végezte. Je­len­tős szerepet vállalt De­mény István Pál hagyatékának gondozásában, megjelentetésé­ben. Egyetemi oktatóként egy generáció szemléletét határozta meg, egy generációt nevelt a tudomány tiszteletére, a módszeres kutatásra. Harminc­három egye­temi záródolgozatot irányított. Éve­ken keresztül részt vett a doktori iskola hallgatóinak szakmai irányításában, a disszertációk értékelésében.”
A méltató kitért Gazda Klára tudományos kiadványaira, elsőként említette az 1980-ban megjelent, majd 2008-ban újrakiadott Gyermekvilág Esztelne­ken című monográfiát, amelyet a néprajzi kutatások történetében mindmáig kimagasló vállalkozásnak nevezett. A székely népviselet rendszerét, az egyes viseletdarabok típusait és funkcióit, a viselet mint rendszer változását feldolgozó, 1998-ban megjelent művekről (a Haáz Sándorral együtt kiadott Szé­kelyek ünneplőben: színek és formák a székelyföldi népviseletben és A székely népviselet) is elismerően beszélt. So­rolta jegyzeteit, dolgozatait, és azokat a jelentős szakmai egyesü­leteket, amelyeknek Gazda Klá­ra tagja: Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kriza János Nép­rajzi Társaság alapító tagja, Magyar Szemio­tikai Társa­ság, a Kiss Áron Ma­gyar Játék Tár­sa­ság választmányi tagja, Györffy István Néprajzi Egye­sület, a Magyar Népraj­zi Tár­sa­ság tiszteleti tagja, Nem­zetközi Magyarság­tudo­mányi Társa­ság, az MTA köztestületi tagja, több díj és kitüntetés birtokosa.
 Életművének gazdagságát és jelentőségét tekintve, szakmai érdemeit, elkötelezettségét ismerve javasolták, hogy a Magyar Néprajzi Társaság Györffy István-emlékéremmel tüntesse ki 2015-ben dr. Gazda Klárát.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 632
szavazógép
2015-06-04: Közélet - Bokor Gábor:

A gazdák alkotják az államot (Tüntetés Sepsiszentgyörgyön)

Ha nem is a várt tömegben, de jelentős számban gyűltek össze a gazdák tegnap a Sepsiszentgyörgyön megszervezett agrártüntetésen. A megmozdulást a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete szervezte Ötvös Mózes elnök kezdeményezésére. Kovászna megye minden településéről érkeztek gazdák, sok község polgármestere felsorakozott, és Tamás Sándor megyeitanács-elnök is beállt a tüntetők közé. A háromszékiek mellett Brassó, Hargita és Maros megyéből érkeztek tiltakozók.
 
2015-06-04: Közélet - :

Elhunyt Magyari Lajos (Székelyudvarhely, 1942. október 26. –Sepsiszentgyörgy, 2015. június 3.)

Súlyos betegség után elhunyt tegnap sepsiszentgyörgyi otthonában Magyari Lajos költő, közíró, szerkesztő. Alapításától, 1968-tól a Megyei Tükör újságírója, főmunkatársa, főszerkesztő-helyettese, az 1989 decemberében alapított Háromszék független napilap első főszerkesztője. 1992-ben politikai pályára lépett, az újságíráshoz 2000-ben tért vissza.