Köszönet a faragóművésznek

2015. november 6., péntek, Nyílttér
A reformáció ünnepét és a halottak napját idén beárnyékolták elüzletiesedett, külső és belső válságok által sújtott világunk hírei, ezért esett jól nekem, hogy vannak, élnek közöttünk jóindulatú, pénz és taps nélkül cselekvő emberek is, akik minden kérés vagy felszólítás nélkül ápolják és fenntartják magyarságunk emlékeit.
Október végén a sepsiszentgyörgyi köztemető hősi sírkertjében 4 székely kopjafát újított fel Balázs Antal, a közismert ,,kopjafadoktor”, akiről sokan nem tudják, hogy közel félezer kopjafát faragott Erdélybe, Magyarországra, Törökországba és Lengyelországba. Köszönetem számára azt a célt is szolgálja, hogy ismertessem olvasóinkkal áldásos tevékenységét.
Az első emlékkopjafát Sep­si­­szentgyörgyön 1984-ben faragta és állította fel a köztemetőben, és ez ma is áll, mert Balázs Antal nemcsak megszüli, hanem jó szülőként ápolja, őrzi és élteti gyermekeit. Ezt tette a hősi halottak emlékére állított kopjafáknál, valamint a Gál Lajos 1936-os olimpiai futó emlékére ugyancsak a köztemetőben levő faragott emlékfával is. A sepsiszentgyörgyi aradi vértanúk 13 kopjafáját is felújította október 6-ra, minden kérés vagy felszólítás nélkül. ,,Egy hétig azért éltem, hogy ezek rendbe legyenek” – vallotta. Az emlékhely létesítéséért nem kapott köszönetet sem felállításakor, sem azóta. Pedig ott – ezt sokan nem tudják – a régi székely mondást alkalmazta, amely szerint ,,minden embert más fából faragnak”. Így Damjanics tábornok kopjája hegyi szil, legszívósabb fánk, nehezen törik, Vécsey Károlyé akácfa, legtartósabb fánk, csak meggörbül, mert legutolsó tábornokként végig kellett néznie sorstársai kivégzését... A többi tölgy, bükk, gyertyán, juhar, jegenye, és mindegyikbe üreget vésett, azokba  általa hozott aradi földet helyezett el, dióhéjban...
Balázs Antal a vártemplom mohos falai mellett álló 80 székely mikós kopjafából 57-et varázsolt újjá az iskola 155 éves fennállásának ünnepére, a  belvárosi református templom kertjében a székely himnusz szerzőinek – Csanádi Györgynek és Mihalik Kálmánnak – állított emlékfát, a szemerjai református templomban 48 híres-neves  személyiségnek faragott kopjafát, az új evangélikus templom előtt öt lánglelkű evangélikus – Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Bartalis János, Reményik Sándor, Apáczai Csere János – kopjafája előtt lehet fejet hajtani, az unitárius templomban és környékén a felekezet 34 kiemelkedő egyénisége – köztük Orbán Balázs, Bartók Béla, Berde Mózsa, Balázs Ferenc, Szentkatolnai Bálint Gábor és több lelkész – emlékét hirdetik a mívesen faragott fejfák.
Eresztevénybe a Gábor Áron kopjafaerdőbe 17-et faragott, a megsemmisített Bözödújfalu helyén 38-at, Sütő András emlékére – Marosvásárhelyen és Pusztakamaráson – kettőt, az Úz völgyébe hatot. Törökországban, a rodostói Rákóczi-házban áll Mikes Kelemen emlékfája, melyet Fejér Ákossal, a mikóújfalusi kerékpárosokkal vittek ki még a kommunizmus idejében. Lengyelországban – Galíciában – a brassói 24-es honvédek hősi temetőjében is székely kopjafát állított. Magyarországon Csálospáloson szintén a 13 aradi vértanú emlékfáit faragta meg, és még 4 székely kopjafát, Földesen a kárpát-medencei magyar vőfélyeknek állított emléket, Székkutason 3, Hódmezővásárhelyen 4, Kecskeméten, Kiskunmajsán, Kiskunhalason, Kiskunlacházán 1—1, Budapesten 3 kopjafája áll, utóbbiakból egy Albert Flórián aranylabdás játékosé Ferencvárosban.
Az Udvarhelyszéki Nyikó mentén, Csehétfalván született Balázs Antal háromszéki kopjafafaragó művész, mester, tanár, 2016. január elsején lesz 80 éves. Születésnapjára azt kívánjuk, hogy továbbra is vállalja népünk hagyományait, sorsát, történelmét, múltját, jelenét és jövőjét, kopjafái mellett ápolja magyar anyanyelvünket is!
Köszönettel: dr. Szőts Dániel
Cikk megjelenési időpontja: 2015-11-06 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 100
szavazógép
2015-11-06: Nyílttér - :

Az utca hangja

Id. JÁGER ÁRPÁD, Felsőrákos. Az ötvenhatos forradalom is bebizonyította, hogy a magyarság nem tűri az idegen hatalmak uralmát: egy emberként nyilvánította ki vágyát a szabadságért és a zsarnokság iránti ellenkezését. Az erdélyi magyarság is csatlakozott az anyaországiakhoz, aminek következményeit mindannyian tudjuk. Kellett a megemlékezés, hogy erőt merítsünk belőle, és a továbbiakban se adjuk fel hitünket, a szabadsághoz való jogunkat.
2015-11-06: Nyílttér - :

Gazda(g)ság Zöld Utakon

Erdélyi, felvidéki és anyaországi fiatalok tanulhattak egymástól a Gazda(g)ság Zöld Utakon! címet viselő Erasmus+ ifjúsági csereprogram­ban Nosz­vaj-Várkúton, csodálatos természeti környezetben október 24. és 31. között. A projekt házigazdája a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány volt, melynek önkéntesei és szervezői sokféle érdekes programmal készültek a két vendégszervezet fiataljai számára.