Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Börtönnapló a kommunista hatalomátvétel évébőlPuskás Lajos: Más jövőt álmodtam

2008. május 29., csütörtök, Élő múlt

A sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó Múltidéző sorozatában Puskás Attila szerkesztésében és jegyzeteivel jelent meg édesapja, néhai Puskás Lajos Börtönnaplója. A kéziratot Forró Eszter gondozta, az 1945-től élete végéig megfigyelt, üldözött és börtönviselt férfiú egyéniségére utaló puritán borítót Kisgyörgy Tamás tervezte.

A könyv törzsanyaga a már említett Börtönnapló, amely önmagában is — keresem a találó szót — megrendítő olvasmány, de ennek izgalmas voltát fokozzák azok a kiegészítő megjegyzések, magyarázó szövegek és lábjegyzetek, amelyeket a szerkesztő fűz hozzá. A naplóíráshoz szükséges eszközöket — papír, írószer — Puskás Lajos felesége juttatja be a szamosújvári lágerbörtönbe, mégpedig úgy, hogy az elemózsiás kosár fülét, amelyben a váltó fehérneműt is beküldte, s a szennyest kihozatta, vászonnal betekerte, ez alatt lapult befelé menet az üres papírtekercs, kifelé a teleírt papír, amelyet otthon lemásoltak, és biztonságosnak vélt helyre rejtettek. 1947-et írunk, a kommunista hatalom erőszakos kiépítésének időszakát, amikor még a börtönviszonyok nem torzultak a későbbi horrorisztikus fázisba, ahol és amikor az ilyesmi elképzelhetetlen lett volna.

Puskás Lajost a Magyar Népközösség jogutódjaként 1941-ben megalakult Tízes Szervezet volt kolozsvári elnökeként tartóztatják le, miután Erdély egészének Romá­niához csatolását követően a szervezetet az új hatalom magyar kémszervezetnek minősíti. Nem tetszik a hatalomnak Puskás Lajosnak a cserkészmozgalomban vállalt szerepe, a moldvai csángókkal kiépített s a magyarországi kapcsolatai sem, ezért a börtönlágerből való szabadulása után is állandó állambiztonsági megfigyelés alatt tartják.

A könyv hátborzongató hatását végül is az apjáért rajongó fiú — a szintén börtönviselt Puskás Attila — jegyzetei fokozzák, amelyekből a Puskás Lajost élete hosszán körüldongó ügynök-besúgók undorító hitványsága tárul elénk. A szerkesztő külön érdeme, hogy szokatlan aprólékossággal a titkos dossziékban fellelhető dokumentumokból kihámozza az ügynökök kilétét, sőt, azt is felfedezi, hogy volt köztük kettős ügynök is, aki egyrészt jelentette a szekuritáténak a Börtönnapló meglétét, s másrészt a börtönviselt Puskás Lajossal egy olyan ,,változatot" készített, amely ártalmatlannak tűnt, s az eredeti helyett ez került a biztonságiak kezébe.

A kötet a törzsanyagon kívül tartalmazza az ugyancsak börtönben fogalmazott Lá­geristák kiskátéját, amely a láger működésének parodisztikus megjelenítése több fejezetben. Olvasható még Kovács Ferenc kisesszéje — Sorok a Börtönnaplót írt Puskás tanár úrról —, s az erdélyi magyar sors megjelenítésével fokozzák a könyv olvasmányosságát Kiss Jenő (A Fordító) és Kakassy Endre (Versrészlet) Puskás Lajosnak dedikált — a diktatúra éveiben kéziratban maradt — versei.

Az utolsó, Dossziék fejezet válogatott dokumentumokat tartalmaz Puskás Lajos több ezer oldalas, négykötetes szekus iratcsomójából. Ezek megfejtése révén nyomon követhetjük, amint a represszív hatalom a Kárpát-medence magyarságának prominens képviselőit látókörében tartja, besúgatja, bebörtönzi, csapdákba csalja, s talán a hitvány emberek kontrasztja miatt azzal a kellemes érzéssel teszi le az ember a borzalmaknak ezt a könyvét, hogy több, személyesen is vagy irodalomból ismert személyiség emberi arca, karakánsága, nemzeti és hitbéli elkötelezettsége markánsan rajzolódik ki.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 2356
szavazógép
2008-05-29: Család - Bernád Ilona:

Népi immunerősítés, életmód (Gyógyítónk a természet)

Idős emberek vallomásai tanúsítják, hogy egészségünk immunállapotunk, szellemi-lelki-testi állapotunk függvénye.
,,Népi szokás, hogy öregedés ellen fokhagymát kell enni. Az én férjem tíz éve mindennap reggelre fokhagymás vajas kenyeret eszik.
2008-05-29: Élő múlt - Sylvester Lajos:

Kászoni Zoltán bátyánk szöges bakancsa (A túlélés esztendei)

Kászoni Zoltán a Diana Vadászhölgy Klub élén Sepsiszentgyörgyön
Földink, Kászoni Zoltán halbiológus 80 éves, és ezt az életkort meghazudtolóan fiatalos, fürge, életerejének tanúságaként Székelyföld és Erdély vonzatú könyvei egymás után jelennek meg, és szinte menetrendszerűen.