A 96 éves haralyi Paizs Jenő háborús veterán visszaemlékezéseiPatakok medrében és erdőkön keresztül menekültünk

2017. február 21., kedd, Faluvilág

A közigazgatásilag Gelencéhez tartozó Haraly falu legidősebb polgára, Paizs Jenő bácsi nemrég ünnepelte 96. életévét, amikor a község vezetői és Bereczi István római katolikus plébános is felköszöntötték a háborús veteránt. Jenő bácsit Szőke Barna önkormányzati képviselő kíséreté­ben a minap mi is meglátogattuk otthonában, és második világháborús emlékeiről faggattuk.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele


– 1922. január 20-án születtem Haralyban. A kézdivásárhelyi 24-es székely határvadász tüzérütegnél voltam katona. Több helyen is szolgáltam a magyar hazát. Harminc napig Sósmezőnél kísértem az orosz foglyokat és menekülteket. Csíkból oda vezényeltek. A németek gyúrták ki Ukrajnából az orosz származásúakat. Hosszú életem során sok mindent láttam, megéltem, de ott olyan nap nem volt, hogy ne sírtam volna. Hogy néztek ki szegények, főleg a kicsi gyermekek, rossz volt rájuk nézni! Édes jó Istenem! A menekültek kóboros szekerekkel érkeztek, a hadifoglyokat gyalog kísérték fegyveres őrök. A német katonák elkísérték őket Sósmezőig a sorompóig, ott átadták nekünk, mi pedig onnan Lemhényig kísértük őket. Nagyon sokan voltak, és a tetű ette meg őket. Lemhényben vagonírozták be a németek által elfogott szovjet hadifoglyokat, akiket Németországba vittek. Onnan nem lehetett megszökni, parancsba adták a németek, hogy aki szökik, azt lelövik. Mindez 1943 őszén történt.
1944. augusztus 25-én Serfőző János alezredes hadiszállására német tisztek érkeztek. Később derült ki, hogy románok vagy oroszok voltak az illetők, akik német ruhába öltöztek, hogy felderítsék a terepet. Az alezredes a német tisztek kérésére bemutatta a határvonalon kiépített aknazáras erődítmények tervét. Este együtt ettek-ittak, másnap reggel a német tisztek elmentek, délelőtt pedig a Vörös Hadsereg katonái precíz pontossággal lőtték ki a német-magyar állásokat. (Erre a látogatásra a túlélők és naplóírók más és más változatban emlékeznek, de Kovács Sándor, Csíkszentmárton csendőrparancsnoka szerint mindez csak legenda, nem voltak német ruhába bújt orosz felderítők, de a kudarcot könnyebb volt ily módon feldolgozni, „minket nem legyőztek, hanem elárultak” szempont szerint – a szerző megj.)
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján az Úz völgyében csaptunk össze a szovjetekkel, azt a napot sosem felejtem el. Szeptember 11-én hajnalban parancsot kaptunk a visszavonulásra. Szeptember elején Ozsdolán is kemény harcok zajlottak a német és az orosz között, a falu egy része elpusztult, 360 épület semmisült meg. A patakok medrében és erdőkön keresztül menekültünk Csík felé. Ahogy mi vonultunk, az oroszok jöttek utánunk. Csíkból Marosvásárhely felé vonultunk vissza, majd a Dés–Kolozsvár útvonalat követtük. Kolozsváron bekerítettek az oroszok, de nekem nagy szerencsém volt, hogy nem estem hadifogságba. Bekerültem egy családhoz, ahol civil ruhát adtak, és ott is maradtam. Nekem puskám sem volt, ágyúnál teljesítettem szolgálatot.
1945 elején kerültem haza Haralyba. Páván élt egy ember, Pila Mihálynak hívták, aki egész Háromszéken megszervezte a népőrséget, ahogy akkor nevezték a rendfenntartókat. Én Bereckbe kerültem szolgálatba, onnan Sepsiszentgyörgyre helyeztek, ahol öt-hat hónapig lehettem, majd leszereltek, mert nem akartam tovább maradni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2295
szavazógép
2017-02-21: Faluvilág - Hecser László:

Faluját szolgálni tért haza a vargyasi tiszteletes

Ilkei Árpád személyében új unitárius lelkész szolgál Vargyason. A tiszteletes sokat kapott Sepsiszentgyörgytől, hiszen a Mikes Kelemen Főgimnázium elődjében, a Történelem-Filozófia Líceumban érettségizett, majd Homoródújfalu embereihez, templomához, tájához nőtt  szolgálatának huszonnégy esztendeje alatt. Neje nagybaconi, hazajárnak oda is. Mindhiába ezen kötődések – leginkább szülőfalujához, Vargyashoz ragaszkodik, úgyhogy nem volt kérdéses: igent mondott annak első hívó szavára szeptemberben. Ünnepélyes beiktatására nem került még sor, a parókiára a folyamatban levő felújítás miatt nem költözött be, de a ráruházott feladatokat úgy végzi, mintha minden megtörtént volna már: otthon van, nincs szükség formaságokra.
2017-02-21: Gazdakör - Bokor Gábor:

A szövetkezés oldja meg a tejtermelők gondjait

Múlt héten Székelytamásfalván szerveztek találkozót az orbaiszéki gazdák számára. Az eseményt a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete hozta össze, partnerségben a megyeházával, az AgroSic Közösségek Közti Társulással, a megyei agrárintézményekkel. A megyei önkormányzatot Tamás Sándor elnök képviselte, a politikum részéről Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor, a kormánymegbízotti hivatal részéről Nicolae Radocea alprefektus tette tiszteletét.