Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉS:

Jelen honlap fenntartója (továbbiakban: H-Press Kft) vállalja, hogy a honlapon regisztráció vagy hírlevélre való feliratkozás során személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációhoz, illetve a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy adatait kezeljük, gyűjtsük, rögzítsük, tároljuk, rendszerezzük, felhasználjuk. Felhasználó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten és közvetlenül hozzájárul, hogy direkt marketing célú, elektronikus hírlevelet küldjünk Felhasználó részére.

Felhasználó a megadott adatai függvényében postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphat megkeresést.

A kezelt adatok köre:

A regisztrációhoz, illetve a hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően, ill. választhatóan megadott adatok, különösen Felhasználó neve és e-mail címe.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszűntetheti. Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a személyes adatok módosításánál, webmaster@3szek.ro e-mail címére küldött e-maillel, úgy hogy Felhasználót egyértelműen azonosítani tudjuk. Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul töröljük Felhasználó minden megadott személyes adatát és Felhasználó részére a továbbiakban nem küldünk megkeresést.


ADATVÉDELEM:

H-Press Kft. gondoskodik Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatokat Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik személynek.


A Háromszékben megjelent írások csak a kiadó írásos engedélyével közölhetők más médiában.

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az webmaster@3szek.ro e-mail címre kell elküldeni. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadjuk a kért tájékoztatást.

Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az webmaster@3szek.ro e-mail címen.

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, a megfelelő tájékoztatás birtokában feltételeit elfogadja, illetve az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.