Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Régi iskolaigazgatókGocz Erzsébet, a lelkes földrajztanár

2017. március 8., szerda, Emlékezet

A sepsiszentgyörgyi leányoktatás 1945-ig a négyosztályos polgári leányiskolában folyt. Zakariás Istvánné Málnásy Erzsébet igazgató érdeme, hogy beteljesült egy régi igény, és 1945-től főgimnáziummá alakult a Székely Mikó Kollégium Leány Főgimnáziuma néven.
 

 

A hatékony oktató-nevelői munka eredményeként az 1946–47-es tanév végén érettségizik az első évfolyam, megfakult, barnás tablójuk a Mikes Kelemen Főgimnázium első emeleti folyosóján nyitja a tablókiállítás sorát. Talán kevesen állnak meg az iskola történetének új korszakát fémjelző tabló előtt.
Nézem a tablót, és próbálom felidézni azon tanárok arcát, akik később engem is tanítottak. Nagyszerű pedagógusnemzedék volt: Zakariás Istvánné Málnásy Erzsébet igazgató vagy bármelyikük méltó lenne rá, de ez alkalommal csak azokat említem, akik az én nemzedékemet is tanították: dr. Debreczy Sándorné Daragus Ibolya, Rác Gáborné Demeter Éva, Kiss Árpád és felesége, Seprődi Anna, dr. Salamon Ferenc, dr. Székely Zoltán, Könczei Lászlóné Izsák Anna és nem utolsósorban Gocz Erzsébet, akiről most, születésének 100. évfordulóján tisztelettel emlékezem.
Sepsiszentgyörgyön a Székely utca 40. szám alatt látta meg a napvilágot 1917. március 4-én. Az ismert és elismert Gocz családot két gyermekkel áldotta meg az Isten: Erzsébet és István (a II. világháborúban valahol az ukrán fronton halt meg). Édesapjuk Gocz Ferenc hivatalnok, édesanyjuk János Anna varrónő, később üzletet is fenntartott.
Böske néni (tanítványai így nevezték) az algimnázium három osztályát Sepsiszentgyörgyön végezte, a főgimnáziumot a kolozsvári Református Leány Főgimnáziumban, ahol 1933-ban leérettségizett. A helyi magyar lap cikkezett az érettségiről, s név szerint említette meg a jó eredményt elérő maturandusokat, köztük Gocz Erzsébetet is, „a kisebbségi diákok őszi érettségijének írásbeli része vasárnap befejeződött... Az eredmény döbbenetes, 130 jelentkező közül a túl szigorú vizsgabizottság csupán 37 növendéket bocsátott szóbelire.”
Az érettségi után iratkozott be a Ferdinánd Egyetem földrajz-történelem szakára, amelyet 1940-ben végzett el. Egyetemi évei alatt aktív tagja és szervezője volt a magyar diákszövetségnek, az évente megszervezett magyar diákbáloknak. Diplomaszerzésének éve a „kicsi magyar világ” kezdetével esik egybe. Idehaza díszes magyar ruhában ott volt ő is a város központjában, köszöntötte a bevonuló magyar katonákat. Ez a magyar ruha ma családi ereklye, fia őrzi.
Tanári pályafutásának első évei a nagyváradi Zrínyi János Kereskedelmi Iskolában, majd a marosvásárhelyi Református Leánygimnáziumban teltek. Zakariás Málnásy Erzsébet hívására tért haza a főgimnáziummá avanzsált Leány Főgimnáziumba. 1944–1958 között az iskola tisztelt, szigorú földrajztanára, közben az 1952–53-as tanévben aligazgatója Hadnagy Anna igazgatása alatt. Egy évig (az 1958–59-es tanévben) a 3. számú iskola tanára volt. Pályafutását a Székely Mikó Kollégiumban folytatta, ahol nyugdíjazásáig (1974) dolgozott, közben egy tanévben (1964–65) ismét iskolánkban találtuk.
Civil életének két állomása volt: 1952-ben feleségül ment Forrai Ferenc színművészhez, akitől 1955-ben elvált. Ikergyermekeit, Tibort (nyugalmazott homoródszentpáli igazgató-tanár) és a korán elhunyt Lillát egyedül nevelte fel.
Már egyetemi évei alatt vonzódott a színjátszáshoz, majd pályafutása idején diákjaival próbálta megszerettetni a színpad világát. Színészeket hívott meg a betanított darabok színvonalának emelése céljából (ekkor ismerkedett meg leendő férjével).
A gyereknevelés és diákjaival való állandó foglalatosság töltötte ki élete lényegét. Mint földrajz szakos tanár nagyon sok kirándulást szervezett diákjainak, bejárták a megye és Erdély nevezetes helyeit. Pedagógusi munkásságát 1954-ben Munka Érdemrenddel ismerték el. 96 éves korában hunyt el. Sírja a református temetőben a családi sírkertben található.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1129
szavazógép
2017-03-08: Magazin - :

Rapper adománya

Egymillió dollárt adományoz Chicago állami iskoláinak Chance the Rapper, akit idén a legkiemelkedőbb új előadónak járó Grammy-díjjal tüntettek ki.
 
2017-03-08: Emlékezet - :

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgató (Régi iskolaigazgatók)

Az étfalvazoltáni református nemes és szent eklézsia szülöttek és kereszteltek anyakönyve 5. kötetének 18. lapja szerint 140 évvel ezelőtt, 1877. március 5-én született Nagy György kántortanító, énekvezér és Balog Mária fiaként Nagy Kálmán nagyapám, akit nem ismerhettem, mégis mély megrendüléssel gondolok rá, és nagy szeretettel őrzöm emlékét. Nagymamám, aki 51 évet élt özvegyen, doboznyi rá vonatkozó okiratot, fényképet, képeslapot, levelet hagyott az utódokra – ezekből és elejtett szavakból tudtam összerakni rövidre szabott földi életét.