MegyeházaNagyobb bérek augusztustól

2017. július 25., kedd, Közélet

Fennakadás nélkül zajlott tegnap Kovászna Megye Tanácsának soros ülése. A képviselő-testület tagjai egyebek mellett az egységes bértörvény hatására aktuálissá vált fizetésmódosításokról szavaztak. Az intézkedések az intézmény száz alkalmazottja közül kilencvenet érintenek. A választottak emellett Bodzaforduló önkormányzatának a helyi érdekű utak karbantartására hagytak jóvá támogatást, illetve rábólintottak a megyei sürgősségi kórházat illető eszközadományt érintő határozattervezetre. Szó esett ugyanakkor a közutak menti növényzet karbantartásáról is.

  • A megyeháza. Szekeres Attila felvétele
    A megyeháza. Szekeres Attila felvétele

Ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül hagyta jóvá a testület az önkormányzat dolgozóinak alapbérét illető módosításokat. Henning László alelnök a szavazást megelőzően kifejtette: több szempontot is figyelembe vettek a bérrács kialakításánál, úgymint végzettség, felkészültség, szolgálati idő (tapasztalat), a tevékenység összetettsége, hivatalnoki felelősség. A törvény értelmében ugyanakkor egy szintre hozták az azonos beosztásban dolgozó, hasonló felkészültségű és tapasztalatú alkalmazottak bérét. Henning hozzátette: sikerült úgy alakítani a bérrácsot, hogy például a felsőoktatási végzettséggel rendelkező fiataloknak háromezer lej nettó fizetést tudnak biztosítani. (Hasonló megoldásról Sepsiszentgyörgy önkormányzatának vezetői számoltak be két héttel ezelőtt.) Ambrus József tanácstag hozzászólásában jelezte: a szakbizottsági vitákon azon túl, hogy mindenki üdvözölte a lépést, elhangzott az a javaslat, hogy egy időközönkénti tevékenységi felülvizsgálat lehetőségét is meg kell teremteni. Ambrus József abbéli reményének is hangot adott, hogy a béremelés nyomán a hatékonyság és a hozzáállás terén is változást tapasztalnak. A felülvizsgálatot illetően Henning László kifejtette: jövő év elején, januárban végeznek tevékenységi felmérést, és annak megfelelően terjesztik elő majd a vonatkozó bérezési határozattervezetet. Balázs Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőjének aziránti kérdésére, hogy a minimálbér változásai miként befolyásolják majd a most alkalmazott bérezési szorzókat, Henning elmondta: erről a kérdésről januárban dönt a testület, szoros összefüggésben a tevékenységi felmérés eredményével.
Szintén fenntartás nélkül hagyták jóvá a képviselők Bodzaforduló városának 150 ezer lej támogatás odaítélését a hozzáadottérték-adóból visszaosztott összegekből. A település a helyi érdekű utak karbantartására fordíthatja az összeget.
A megyei testület arról is döntést hozott, hogy a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház ügykezelésébe kerüljenek azok az orvosi felszerelések, amelyeket a múlt év végén lezárt korszerűsítési pályázat során szereztek be, illetve elfogadták az oltszemi speciális oktatási központ átszervezési tervére vonatkozó időszakos jelentést is. Utóbbi folyamat kapcsán a megyei testület előző soros ülésén határoztak. A cél a tanintézet elköltöztetése a jelenlegi helyszínről egy korszerű épületbe, amelynek megvalósítását uniós forrásokból finanszírozzák.
Fazakas Péter, az Erdélyi Magyar Néppárt képviselője az országutak menti növényzet karbantartásának problémáját hozta fel, felvetve: az önkormányzatoknak hatni kellene valamely módon a gazdákra, hogy az út menti földterületek parlagon hagyott szélein takarítsák el a sok helyen igen magasra nőtt gazt, mivel az balesetveszélyt is hordoz (lényegesen csökkenti az út beláthatóságát). Tamás Sándor a felvetésre reagálva kifejtette: jogos az észrevétel, tárgyaltak is a helyi önkormányzati vezetőkkel – mivel a helyzet megyeszinten rossz, bár létezik pár pozitív példa –, de törvényes út a helyi vagy megyei testület számára nem létezik, hogy a földtulajdonosokra hassanak. Egyedül a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség tud ezen a téren tenni valamit, már folytak is tárgyalások, megegyezés is született, de eredmény még nem.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1701
szavazógép
2017-07-25: Közélet - :

A sportbázisról egyeztettek (Sepsiszentgyörgyön a Sportminiszter)

Meglepetésszerű látogatást tett tegnap Sepsiszentgyörgyön Alexandru Dunca ifjúsági és sportminiszter. Az eseményről a kormánymegbízotti hivatal a sajtót nem értesítette, ezért programjáról csak annyit tudunk, hogy Antal Árpád polgármesterrel is találkozott, és a Stadion utcai sportbázis átadásáról tárgyalt.
2017-07-25: Máról holnapra - Farcádi Botond:

Kapkodás

Egyre nyilvánvalóbb, hogy nincs költségvetési fedezet arra az osztogatásra – bér- és nyugdíjemelésre, különféle jóléti intézkedésekre –, amelyre a szociáldemokrata kormány vállalkozott. Nem csak abból látszik ez, hogy az Eurostat nemrég közölte: az első fél évben az államháztartási hiány elérte a nemzeti össztermék 3,2 százalékát, meghaladva ezzel a megengedett 3 százalékot olyan körülmények között is, hogy az állami beruházásokat gyakorlatilag leállították. Ennél az adatnál is látványosabb az a kapkodás, amely eluralkodott a szociáldemokraták berkeiben, az a sietség, amellyel visszakoznak egy-egy nem is régen tett ígéretük kapcsán, továbbá az a kétségbeesett igyekezet, amellyel pénzt akarnak gyűjteni az államkasszába.