Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Sarjadó Kökös

2017. augusztus 4., péntek, Riport

Létezik történelmi alap ebben az alvégi községben, amelyen hasznos dolgok indulhatnak sarjadásnak, miként az öreg fa hajtásai. Legyen szó községi, közösségi, polgári vagy egyházi megújulásról, mindenik a település élni akarását, megmaradását szolgálja. A néhány évvel ezelőtti történések helytörténetté, az újak pedig éltető-megtartó erővé nemesülnek.
 

 • Albert Levente felvétele
  Albert Levente felvétele
 • Balatonkajáriak Kökösben
  Balatonkajáriak Kökösben
 • Gyermektábor az unitáriusoknál
  Gyermektábor az unitáriusoknál
 • Tăraș Silviu alpolgármester
  Tăraș Silviu alpolgármester

 

Jó, ha a lelkekben mélyebben nyomot hagyó tevékenységeket az egyházak vállalják fel, s olykor segítséget nyújt ebben a községvezetés is. Néhány hete búcsúztak el a kökösi reformátusok a Veszprém megyei balatonfőkajári, huszonöt lelket számláló testvérgyülekezet küldöttségétől, akikkel közösen ünnepelték kapcsolatuk tízéves jubileumát, s máris újabb rendezvényre, vakációs bibliahétre készültek. Kökösben hagyományos a két történelmi magyar egyház tevékenysége.
Volt és van gondjuk arra, hogy a legkisebbek megkapják a vallásoktatók, a pedagógusok és egyházközségi elöljárók nevelő segítségét, kéznyújtását, hisz ebben a korban fogékonyak, s a legtovább tudják majd magukkal vinni a nemes nemzeti-vallásos útravalót. Hétfőn nyitotta kapuit a református egyházköz­ség által szervezett vakációs bibliahét az imaházban.
– Ezt a falu gyermekeinek szervezzük, bárki részt vehet rajta felekezetre való tekintet nélkül, s mondhatom, hogy tarka és szórakoztató-nevelő jellegű a hét programja – nyilatkozta Kovács Levente lelkipásztor, aki elmondta, hogy a lebonyolításban a pedagógusok és az egyházközség ikései nyújtanak segítséget. A gyülekezet vezetői minden lehetőséget megragadnak, hogy méltó módon előkészítsék a reformáció 500. évfordulójára való emlékezést, jelképesen ötven gyümölcscsemetét ültetnek majd el a templomkertben.
Részt vállal a közösségalakító munkában a kisebb lélekszámú unitárius egyházközség is. Vallásos ökumenikus gyermektáboruk zárult nemrég, melyen naponta átlagosan harmincan vettek részt.  Központi témájuk Jézus élete és példája volt, a reggeli tornát áhítat követte, és bőven volt kézműves-foglalkozás is. A program összeállításában Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi unitárius lelkész, Bokor Ágnes, majd pedig Sánta Edit és Hadnagy Zita óvónő segített. Kirándulást szerveztek a brassói állatkertbe és Csernátonba – tájékoztatott Bartha Alpár, az unitárius műemlék templom külső mentési és tatarozási munkálatait felügyelő lelkész, aki hangsúlyozta: nincs olyan emberi tevékenység, amelyből a lelkiek kizárhatóak lennének.
Újabb esemény számukra, hogy augusztus végén amerikai unitárius papházaspárt fogadnak, akik zarándokcsoporttal látogatnak Kökösbe, hogy felújítsák és megerősítsék az időlegesen meggyengült testvérgyülekezeti kapcsolatukat.
Különleges öröm az egész gyülekezet számára az is, hogy sikerült teljesen felújítani az eklézsia régi rendszerű, francia gyártmányú harmóniumát, ez eredményesen pótolja a templom egykori, tűzvész pusztította orgonáját. A javítás költségeit az unitárius konfirmandusok fizették. Egyházközségi címert rendeltek egy székelykeresztúri szakembertől, mind a kettőt az őszi hálaadásünnepen akarják felszentelni-megáldani.


Újabb pályázatok, aszfalt Bácstelekre
Ünneplés közben vágtatnak a hétköznapok is, terveivel-elképzeléseivel sarjad az alvégi ikertelepülés. Kökös községvezetése folytatja az időközben megkésett munkálatokat, újakba is kezd, és pályázatainak eredményhirdetésére vár.
– Milyen munkálat következik most? – kérdeztük Tăraș Silviu alpolgármestert.
– Jelenleg számunkra legfontosabb a községhez tartozó Kökösbácstelek bekötőútja  munkálatainak a beindítása – felelte. – Túlvagyunk a versenytárgyalásokon, négy kivitelező cég letette már ajánlatait, most zajlik ezek műszaki-pénzügyi elbírálása, majd megrendeljük a kivitelezési tervezetet. Erre már év elején megkaptuk a kormány helyi fejlesztési alapjaiból a pénzt. Minden reményünk megvan, hogy ezt a munkálatot minél hamarabb el tudjuk végeztetni. S megállás nincs, most jelent meg a kormány által finanszírozott befektetések lajstroma, amelyen mi három tételnél szerepelünk. Az egyik a községközpont és Kökösbácstelek közös kanalizálási rendszerének megépítése. A derítőállomás az alacsonyabban fekvő, szomszédos Prázsmáron lesz, engedélyt kapunk arra, hogy rácsatlakozzunk. Ekkora volumenű munkálatunk nekünk soha nem volt, értéke 13 millió lej – emelte ki a községvezető. – Másik tervünk a kökösi központi iskolaépület korszerűsítése, a harmadik a vadonatúj óvodaépület területrendezése. Ez világbanki pénzalapokból épült, a terület községi tulajdon, rendezése 32 ezer lejbe kerül.
A községvezetés két pályá­zatot nyújtott be a Leader-programhoz is. Egyik a helyi közterületek karbantartásához szükséges felszerelések beszerzését célozza, a másik pedig a helyi katasztrófavédelmi eszközök bővítését: áramfejlesztő, nagyobb vízszivattyú stb. beszerzését.
De van más elképzelésük is, amire szintén pályáznának. A tanács tulajdonában van egy leromlott, régi lakóépület, melyet szeretnének felújítani, korszerűsíteni és szobáiban a még mozogni tudó idősek számára nappali foglalkoztatásra, időtöltésre alkalmas egységet kialakítani (könyvtár, felolvasás, egészségügyi előadások, internet-hozzáférés, kapcsolatteremtés a családtagokkal stb). Jelenleg ennek terveit készítik elő, a leadási határidő augusztus 29.
A falunapra vonatkozó kér­désünkre az alpolgármester azt felelte: az elmúlt esztendők­ben, bár sikeresek voltak rendezvényeik, a sablonosság rá­nyomta bélyegét, csökkent az érdeklő­dés, úrrá lett az érdekletelenség. – Valami mással helyettesítenénk. A helyiek egy részének megmaradna a népünnepély, amihez ragaszkodnak, de azoknak, aki­ket inkább a szórakozás kultu­rális része, például egy rangosabb koncert érdekel, szervezünk egy egész estét felölelő nívósabb műsort – mondta.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 579
szavazógép
2017-08-04: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Villanyáram kedvezőbb áron

Vaskos borítékokban kaptak új szerződéseket az év első felében az Electrica áramszolgáltató ügyfelei, volt, aki aláírta és visszaküldte a dokumentumokat, mások kifutottak a határidőből, többen nem tudták, miért kell ismét szerződést kötni. Közben egyre több cég reklámozza a kedvezőbb árú villanyáram-szolgáltatást, így annak próbáltunk utánajárni, miért kell megállapodást újítani az Electricával, illetve miként lehet szolgáltatót váltani?
 
2017-08-04: Jegyzet - Váry O. Péter:

Ceauşescu álma (Kármentő)

Az 1990-es évek végén Nagyváradon bolyongva betévedtem egy zöldség-gyümölcs kereskedésbe, amolyan piaccsarnokba, ahol száz kilóslag és fél kilóslag is árulták a terményt kofák és viszonteladók egyaránt. Furcsa építmény volt az az épület, szélesre tárt ajtaja felett hatalmas ablakkal, az üvegbetétben ötágú csillaggal. Ennyi árulkodott még arról, hogy valamikor zsinagógaként szolgált az épület.