Elhalálozás

2017. november 14., kedd, Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, keresztmama, a kézdivásárhelyi
özv. LÉVA LAJOSNÉ
BARTOS ROZÁLIA
életének 80., özvegységének 20. évében rövid betegség után 2017. november 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2017. november 15-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a régi református ravatalozóházból.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfeledni téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.”
A gyászoló család
10491

Lelkünk mély fájdalmával, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
RÉTYI JÓZSEF
nyugalmazott mezőgazdasági technikus
szíve életének 87. évében 2017. november 12-én türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Temetése a református egyház szertartása szerint 2017. november 15-én, szerdán 14 órakor lesz a családi háztól.
Ezt követően az uzoni református temetőben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család
4302527
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, sógor, apatárs, rokon, szomszéd, jó barát és ismerős, a középajtai születésű sepsiszentgyörgyi
özv. BENEDEK FERENC
életének 82. évében hosszú betegség és szenvedés után 2017. november 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2017. november 15-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4302510

Köszönenyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk, özv. BODOR KLÁRA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyermekei
és azok családja
4302532
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. VASZI LAJOSNÉ BUJDOSÓ ERZSÉBET temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4302506
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a sepsikőröspataki id. KISS ZOLTÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben segítségünkre voltak.
A gyászoló család
4302520

Megemlékezés
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az öt éve elhunyt kisborosnyói KATONA ANNÁRA. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
19758
Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezem ifj. JÁKÓ GÁBORRA halálának ötödik évfordulóján.
Özvegye
4302523
Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa és nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel emlékezünk id. MOLNÁR ANDRÁSRA halálának nyolcadik évfordulóján.
Szerettei
4302441
Rövid volt életed, hosszú a bánatunk, amíg élünk, örökké gyászolunk. Ma nyolc éve, hogy távozott közülünk ifjú TUMÓ JÁNOS. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Emlékezik
édesanyja, testvérei
és azok családja
4302496
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, a sepsiszentgyörgyi NAGY FERENCRE, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké megmarad.
Özvegye, gyermekei
és unokái
4302498
Miért múlik el az élet? Miért van az, hogy nincsen visszaút? Mert minden, amit ők hoztak el nekünk, bennünk él tovább majd ugyanúgy. Fájó szívvel emlékezünk a rétyi PAKUCS
JÓZSEFNÉ CSŐSZ
JULIANNÁRA halálának első évfordulóján.
Szerettei
4302507
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a te szíved örökre itt maradt köztünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS DOMOKOSRA halálának hatodik évfordulóján. Nyugodjék csendesen.
Családja
4302508
Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Hiányát érezve emlékezünk JÁKÓ CSABA
LÁSZLÓRA halálának harmadik évfordulóján.
Szerettei
4302513
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Fájó szívvel emlékezünk az árkosi KISGYÖRGY LAJOSRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4302516
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 200
szavazógép
2017-11-14: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Látogatás a végvidéken: Aldoboly

Más, különlegesebb Aldoboly hangulata, mint a megye felsőbb részén elterülő falvaké. Tiszta történelem históriájának minden szelete, tele kontrasztokkal. Túl voltunk, túl szakadtunk a hozzánk közel húzódó határon – idézik fel az idősek. Dél-Erdély darabkája lettünk, de legalább együtt az utolsó megyésítés előtt Brassó megyéhez leszakasztott Vámoshíd vidékével, amely szintén Aldoboly területéhez tartozott. Több erdőnk, több szántó- és kaszálóterületünk volt, hatalmas érvágást jelentett elcsatolása. Aldoboly, a vegyes lakosságú falu most Illyefalvához tartozik közigazgatásilag. A székelyföldi falvak életét éli, amely csak árnyalataiban különbözik a szomszédos településekétől.
2017-11-14: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Előadás és könyvbemutató
Bernád Ilona bába (szülésznő), természetgyógyász és néprajzos szakíró Kovásznán a művelődési ház Ignácz Rózsa Termében ma 17 órától (a kovásznai Fábián Ernő Népfőiskola vendégeként), Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (44-es udvartér 1. szám) november 15-én, szerdán 17 órától (az EMNT kézdiszéki szervezete és a Kézdiszékért Egyesület szervezésében) Mit alkalmazhatunk ma népi egészségkultúránkból? címmel tart előadást. A találkozón megvásárolhatók  az előadó eddig megjelent kötetei, köztük az Isteni folyamat (Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban) és a Szerettem őköt úgy, ahogy kellett (A csecsemő és gyermek ápolása és gyógyítása néphagyományunkban) című legújabbak is. Kézdivásárhelyen az előadóval Gazda József író, szociográfus beszélget.