Elhalálozás

2018. január 4., csütörtök, Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi
özvegy VERES GYULA
szerető szíve életének 75., özvegységének első évében 2018. január elsején megszűnt dobogni.
Temetése 2018. január 5-én 16 órakor lesz a római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
10544
Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi
TÁNCZOS TERÉZIA
(szül. LŐRINCZ)
életének 70., boldog házasságának 52. évében rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2018. január 5-én, pénteken 14 órakor lesz a csíkszentkirályi temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
19875
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a gidófalvi születésű
FAZAKAS LÁSZLÓ
életének 69. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2018. január 5-én 14 órától lesz a gidófalvi ravatalozóháztól a helyi temetőben.
A gyászoló család
4303271
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
BADEA MAGDOLNA
(szül. BODOSI)
életének 65. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2018. január 5-én 13 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól a református temetőben.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4303283
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága férj és testvér, keresztapa, unokatestvér, koma, rokon, jó szomszéd,
CZINTOS ÁRPÁD
(Ilyés)
életének 68., házasságának 37. évében
hosszas, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2018. január 5-én, pénteken 13 órától helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás csütörtökön 17–19 óráig, pénteken a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4303284
Fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű
RÁDULY EMIL
nyugalmazott tanár
84 éves korában Nagyváradon hirtelen elhunyt.
Temetése időpontját utólag közöljük.
A gyászoló család
4303266
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, nagymama, anyós, keresztmama, anyatárs, rokon, jó szomszéd, a lisznyói születésű uzoni
TÓTH GABRIELLA
(szül. FÖLDES)
életének 74., házasságának 47. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2018. január 5-én, pénteken 14 órától helyezzük örök nyugalomra az uzoni ravatalozóháztól az uzoni református temetőben.
Részvétfogadás csütörtökön 16–19 óráig, pénteken a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4303289
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, nagynéni, rokon, jó barát, osztálytárs és szomszéd, a kökösi születésű sepsiszentgyörgyi
VASS ROZÁLIA
nyugalmazott tanítónő
életének 77. évében 2018. január 2-án eltávozott az élők sorából. Temetése január 5-én 13 órakor lesz a közös temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4303290
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon, a sepsibodoki születésű
STEFÁN IRMA
(szül. GYALAI)
türelemmel viselt betegség után életének 76., házasságának 56. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2018. január 5-én, pénteken 14 órakor lesz a sepsibodoki temető ravatalozóházától.
Nyugodjék békében.
Gyászoló családja
4303244
Fájdalommal tele szívvel, mély szomorúsággal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya,
DELNE ANDRÁSNÉ
KÓNYA MARGIT ­MÁRTA
a Nemzeti Bank Kovászna megyei fiókjának nyugalmazott főkönyvelője
88. évében váratlanul, örökre itt hagyott bennünket.
Övéit odaadással szerette, fáradhatatlan és hű volt mindhalálig.
Temetése 2018. január 5-én, pénteken 15 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól a régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Áldott emlékét örökre szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
4303256
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, anya, testvér, rokon, a sepsiszentgyörgyi születésű
ILIEV ECATERINA
(szül. ILIUCZA)
életének 68. évében hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2018. január 5-én, pénteken 12 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4303274
„Az életünk ellobban, miként a gyertyaláng, a szívünk végsőt dobban, és éj borul ránk, ám a lelkem mégsem bántja a bú és félelem, velem az Úr, és nála üdvömet meglelem.” (Filippi 1–21.) Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kökösi születésű sepsiszentgyörgyi
KEREKES SÁNDORNÉ
ZOOR HILDA
a Megyei Statisztikai Felügyelőség nyugalmazott alkalmazottja szerető szíve életének 84., özvegységének 19. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2018. január 5-én 13 órakor lesz az új szemerjai ravatalozóháztól a régi szemerjai temetőben.
Gyászoló szerettei
4303273
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, após, nagytata, rokon és jó szomszéd, az ozsdolai születésű sepsiszentgyörgyi
FEKETE BÉLA
életének 81., özvegységének 4. évében 2018. január 1-jén türelemmel viselt betegség után nemes szíve megszűnt dobogni. Temetése 2018. január 5-én, pénteken 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházából.
A gyászoló család
4303258
Részvétnyilvánítás
Búcsúzunk ­NECULESCUNÉ ­SÁNDOR IBOLYA ­osztálytársunktól, és részvétünket fejezzük ki a családnak.
Az 1953–54-ben végzett leány és fiú
osztálytársai
4303245
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a zágoni születésű
CSOMA ZOLTÁN ­temetésén részt vettek, fájdalmunkban ­osztoztak.
Külön köszönet a Megyei Kórház Nefrológiai Osztálya és a Díalízis- központ orvosainak és munkatársainak áldozatos munkájukért.
A gyászoló család
du.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ifj. SZÁSZ GÁBOR ­temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben segítségünkre voltak.
A gyászoló család
4303280
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GYÖNE JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4303247
Megemlékezés
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a nyujtódi születésű sepsiszentgyörgyi
FINTA GÁBORRA és édesanyjára,
FINTA TERÉZRE
haláluk 25. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Szeretteik
4303243
Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. A szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat a szeretteid érzik. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentkirályi születésű
KANYÓ JÓZSEFRE halálának második évfordulóján.
Felesége, lánya
és családja
4303265
„Mint Apoé: építéssel telik el az élet, / De hogy a tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred. / Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak, / S tetőtlen tornyokról hullanak ölébe a zord halálnak.”
(Horváth István)
Szomorúan emlékezünk 2011. január 2-ra, amikor a templomból hazafelé menet a rétyi
id. VARGA BALÁZS, a szeretett férj, édesapa, nagytata, visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szerettei
4303281
Fájó szívvel emlékezünk a miklósvári BRAYER ALFRÉD ­WIDMARKRA halálának évfordulóján. Emléke szívünkben örökre megmarad. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
3933/b
Egy váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. Ha elfárad a két dolgos kezed utadon, pihenj meg egy percre, tekints az itt maradott bánatos szívekre. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben az örök szeretet. Fájó szívvel emlékezünk
id. KISS ZOLTÁNRA, akit ma hat hete temettünk. Megemlékezés január 7-én, vasárnap a sepsikőröspataki református templomban.
Özvegye, gyermeke, Zoltán, unokái, Apolka és Kende, anyatársa, apatársa, testvérei, családtagjai és a nagyszámú rokonság
4303178
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a zoltáni
CSOMA ÁRPÁDRA halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4303231
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 161
szavazógép
2018-01-03: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

A sürgősségek éve (Visszapillantó /1./ )

Az elmúlt esztendő új kormányzással és rengeteg gazdasági változással telt el. Közöttük nagyon sok ötlet szintjén maradt, a jobbára sürgősséggel bevezetett változtatások pedig rengeteg adminisztratív terhet tettek a vállalkozások vállára. Visszapillantó sorozatunkban egyebek mellett röviden ezeket a híreket is felelevenítjük.
2018-01-04: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Heti sürgősség
A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályán 2017. december 25. és január 1. között 753 esetet láttak el, 180 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete: 61 szív- és érrendszeri, 74 ideggyógyászati, 62 sebészeti, 277 belgyógyászati, 119 gyerekgyógyászati, 45 nőgyógyászati, 26 pszichiátriai, 89 ortopédiai sürgősség. 28 szülést bonyolítottak le: 15 lány és 13 fiú jött a világra. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 5 személyt, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 13 személyt, ittas állapot miatt 23 személyt részesítettek kezelésben.