Hymnus

2018. január 20., szombat, Máról holnapra
Váry O. Péter

Elképzelem Kölcseyt, amint egy ilyen fagyos januári reggelen dideregve kibújik a dunyha alól, kinéz a jégvirágos ablakon a vastagon behavazott csekei tájra (akkoriban még bőkezűen bánt a Fennvaló télen is a csapadékkal), kabátot dob vézna vállaira, majd odamegy íróasztalához. Számtalan papiros az egyszerű bútordarabon, nem is íróasztal az, csupán egyszerű jószág, fiókok nélkül, lapját nem bársonyhuzat ékesíti, hanem tintafoltok tarkítják.


A papirosok ellenben szép rendben sorakoznak jobbról és balról, középen egyetlen ív világlik a gyalult deszkák sötét hátterében. Vers van rajta, ezen is. Lendületes írással, amilyennel csak egy határozott, céltudatos, rendíthetetlen jellemű ember tud írni. Néhány napja rótta a sorokat, majd pihenni hagyta a kéziratot. Aznap reggel – januárius 22-ét jelzett a kalendárium – ismét a vers ébresztette fel álomtalan éjszakai vívódásából. Napok óta, mióta együltében megírta a nyolc versszakot, csak ez a poéma foglalkoztatja. Maga sem tudja, mi késztette megalkotására. Persze, tudja jól, szüksége van a magyarságnak egy új himnuszra, amely összefogja a nemzetet, de nagy feladat az, s ő még alig a krisztusi kor küszöbén. Jobb volna talán meggyőzni a katolikusokat, hogy fogadják el imának a Tebenned bíztunk elejétől fogva kezdetű zsoltárt, vagy a reformátusokat, hogy ők énekeljék jeles alkalmakkor a Boldogasszony Anyánkat? Mert az osztrák császári himnuszt magyar ember szívből nem énekelheti, s hivatalos alkalmakkor hiába hangzik fel utána a Rákóczi-nóta, amikor a nép odáig jut az énekben, hogy De a sasnak körme között / Fonnyadsz, mint a lép, a labanc összehúzza szemöldökét, s ismét a kesergő betiltását fontolgatja.
Nagy feladat. Ez a két szó nem hagyja nyugodni. Napok óta viaskodik magával, a fekete himlő meghagyta egyetlen szemével rá-ránéz az íróasztal közepén nyugvó papírra. Tudja, az ódában benne van minden, ami népe lelkében. Szentté avatott István király Mária oltalmát kérte az országra halálos ágyán, természetes hát, hogy az isteni kegyelemért való könyörgés kell hogy legyen a vers első sora. Hogy borongós hangvételű aztán? Szen ilyen vala történelmünk, vérzivataros, inkább ádáz, mintsem dicső. Kevés volt a magasságos időszak, Árpád honfoglalása, maradékainak rövid virágzó korszaka, amikor a Kárpát-karéj volt a földi Kánaán. Mátyás, aki nemcsak valóságos, de szellemi birodalmat is épített. Majd dúlt tatár, pusztított török, s rajtunk is maradt százötven esztendőkig, nem segített elűzni Ozman vad népét senki, hiába voltunk előtte századokig Európa védőbástyája. És a testvérharcok, jaj, amikor magyar a magyart, s dehogy hazáért, népért, csak koncért, hatalomért. Bércek büszke váraiból kupac kő maradt, beteljesedett a mondás, hogy a magyar sírva vigad. Mit vétettünk, Isten, hogy ezt kellett tenned velünk? Szánd meg végre népem, sorsát fordítsd jobbra, ne kelljen ellenséggel küzdenie többé, legyen hosszú vigassága.
Kölcsey ledobja vézna vállairól a kabátot, leül az íróasztalhoz, tiszta papírt vesz elő, a lúdtollat belemártja a kalamárisba. Alig javít valamit a kéziraton, ahogy először együltében papírra vetette, úgy másolja egyhuzamban át a fehér ívekre. A harmadik oldal aljára csak egy vonalat húz, nem írja alá. Kicsiny teremtés az ember, és ő a Hymnust örök időkre szánta.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1642
szavazógép
2018-01-20: Közélet - Fekete Réka:

Elismerték az Osonó tevékenységét (Európai tehetségsegítő hálózat )

Jó hírrel kezdte az évet a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely: Európai Tehetségpont minősítést kapott, miáltal tagja lett az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak. Fazakas Misi, az Osonó vezetője lapunknak azt mondta, ezzel ki tudják szélesíteni kapcsolatrendszerüket annak érdekében, hogy jó módszereket tanuljanak, illetve sajátjaikat átadják, és a hálózatban meghirdetett pályázati lehetőségek révén tehetséges fiatalokat segítsenek.
2018-01-20: Közélet - :

Farkas Árpád legszebb versei (Megjelent)

Tavaly év végén az AB-ART Könyvkiadó gondozásában jelent meg válogatás Farkas Árpád legszebb verseiből. A magyar kultúra napján, hétfőn 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadóban, kedden 19 órakor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban beszélget a költővel Balázs F. Attila, a könyv kiadója. Közreműködik Kolcsár József színművész.