Ünnepváró Kökös

2018. március 6., kedd, Faluvilág

Mondhatnánk Kökös helyett, hogy Alvég másik kapuja, ugyanis háromszékiként Alvégnek nevezzük szülőföldünk déli peremét, amely Barcasággal, vagyis Szászfölddel közvetlen határos. Ezzel a névvel illetik az Aldobolytól délre eső Vámoshidat, de amióta ezt a történelmi lakótelepet a kiterjedt aldobolyi határrésszel együtt Brassó megyéhez csatolták (1968), Aldoboly az egyik alvégi kapu s a másik – vitán kívül – Kökös. Nevezhetnénk jogosan Viharkapunak is, hisz jórészt itt özönlött be az ellenség Székelyföldre, de az olyan régen volt, hogy már csak a dédapák szolgálhatnának élő emlékkel róla.

  • Ünnepre készülve. A szerző felvételei
    Ünnepre készülve. A szerző felvételei
  • A külsejében megújult unitárius templom.
    A külsejében megújult unitárius templom.


Március idusa
Ha engedték, ha nem, ha meghallgatták, ha nem, az uzoni Antal Béla, Uzon és a környéke jó ismerője görcsösen ragaszkodik minden helyi érdekességhez, adathoz, amit széltében-hosszában jóhiszeműen hangoztat is. Ő hangoztatta azt is a sepsiszentgyörgyi Bordi Zsigmond Loránd történész egyik Uzonban tartott előadása alkalmával, hogy „mi is ragaszkodunk egy Gábor Áron-emlékjelhez, mivel a régi uzoni szájhagyomány szerint, ami szintén ismert az Önök számára, az őrnagy holtestét egy éjszakát Uzonban őrizték, mi több, egy ideiglenesen lefedett sírba el is rejtették/temették, hogy reggel tovább tudják majd vinni, szalmával letakarva egy gyanútlan szekér derekában.” Az emlékjelállításról nem feledkeztek meg, kivitelezése folyamatban – tudtuk meg Váry O. Pétertől, a 2014-es Gábor Áron Ünnep rendezőbizottságának elnökétől.
Kihaltnak tűntek a kökösi utcák látogatásunk alkalmával. Csepegett az eszterhéjról a hólé, s a Gábor Áron nevét viselő nyolcosztályos iskola udvarán favágógép aprította a tűzifát, az épület felől gyerekricsaj hallatszott. Él ez a falu – vigasztaltuk magunkat. Hogyne élne, hiszen elharangozták a delet, de az összevont II–IV. osztályosok tanító nénijükkel a március 15-ei ünnepségre készültek, s mint láttuk, a szabadságharc eseményeit rajzolták le, miközben a kökösi iskolában már elkészültek a nemzeti színű kokárdák is. Bekopogtattunk Szabó Enikő igazgatóhoz, aki a kézdivásárhelyi tanítóképző végzettje, 2014-től az iskola tanítónője, tavaly szeptember elsejétől igazgatója. Elmondta, hogy sajnos Kökösben és Bácsteleken is enyhén csökken a tanulólétszám, ami az óvodában is jelentkezett, mindkét tagozaton, mindkét településen már összevont osztályokkal működnek.
– Sajnáljuk, hogy gyengének mutatkoznak a kilátások az iskola főjavítására –  mondta. – Pillanatnyilag a hozzánk tartozó bácsteleki iskolában akarnánk kialakítani egy arra alkalmas teremben informatikai laboratóriumot a felsősöknek. Igaz, hogy gépeink még nincsenek, de segítséget ígért Silviu Tăraș alpolgármester, és valószínű, hogy beszerzésükre támogatókat is találunk. Mint más esztendőkben is, gyerekeink szolgáltatják a március 15-ei ünnepi műsort. Az öt-nyolcasok a Petőfi szülei című jelenetet mutatják be a református templomban, a kisebbek egy korabeli dallamra szabott táncösszeállítást adnak elő. Óvodásaink a református templom előtti negyvennyolcas kopjafánál mutatják be műsorukat. A csoportok felkészítői Ürmösi-Incze Hunor és neje, Mária Terézia. Ezt megelőzően egy, a szabadságharccal kapcsolatos vetélkedőt is szervezünk a gyerekeknek, tíz csapat versenyez, meghívtunk néhány szomszédos iskolát is.

Zarándokhellyé válhat az unitárius templom
Új esztendejébe lépett a kökösi műemlék unitárius templom teljes főjavítása és örökségmentése  – jelezte Bartha Alpár fiatal lelkész, aki időt-erőt nem kímélve irányítja az események menetét. Március elején, még a munkálatok téli kényszerszünete alatt, a tavaszi tervekről-elképzelésekről beszélgettünk. A lelkész rendelkezésünkre bocsátotta a tavaly elvégzett falkutatásokról szóló szakjelentést, egyikét azoknak a tanulmányoknak, amelyek nélkül nem lehet befejezni a tervezett restaurálást. Hallott arról az olvasó, hogy 1954-ben tűzvész pusztította a templomot. Az egyházközség akkori lelkésze, néhai Mátyás György tiszteletes az eseményről, Kónya Ádám sepsiszentgyörgyi tanár pedig az épület helyreállításáról írt a Keresztény Magvetőben. Az eltelt több mint fél évszázad óta szükség mutatkozott az épületegyüttes teljes rehabilitációjára. Nem volt újság a szakemberek számára, hogy a templomfalak falfreskómaradványokat őriznek, ugyanis szólt erről Kónya Ádám is: a nyugati falon „lovas alakokra lehet következtetni” –  írta akkori jelentésében. A jelenlegi falkutatás nyomán már nagyobb felületen lehet megpillantani a Szent László-legenda falképsorozatának részeit és más jellegű, későbbi falfestményeket és freskótöredékeket – írja a falkutatás eredményeit összegező jelentésé­ben a sepsiszentgyörgyi Szakács Tamás, aki a gidófalvi falfeltárásnál is jelen volt.
– Ha beáll a tavasz, és összejönnek a pénzügyi lehetőségek is, mi lesz a tárgya az elkövetkező munkálatoknak? – kérdeztük a lelkészt, aki elmondta, ha az időjárás kedvez, a Székely Nemzeti Múzeum szakemberei megkezdik a régészeti feltárást, s ezt követné a nyáron a teljes restaurálás és a falfestmények tartósítása. A sejtett, sajnos megsértett László-legenda freskórészleteket már Jánó Mihály művészettörténész is megtekintette – mondta a lelkész.
Megkeresésünkre Jánó Mihály elmondta, a már feltárt falfestményen „a vár és a kivonulás két jelenete egészen különleges (!), és érdekes, hogy hasonló módon jelenik meg, mint a kilyéni unitárius templom falfestményén”. Örvendetes, hogy a kökösi templomnál a legjobb szakemberek dolgoznak, s így a restaurálás egy részét a szintén szakértő és gyakorlott cég, a Hankó Dénes vezette MBS építőipari kft. végzi – tudtuk meg.
Ami a pénzügyi dolgokat illeti, a vallásszabadság 450. évfordulójának alkalmával anyagi támogatást kaptak a Magyar Unitárius Egyháztól, kéréssel fordulnak a Teleki László Alapítványhoz és a megyei tanácshoz újabb nélkülözhetetlen anyagiakért, mondta a lelkész, értésünkre adva, hogy ebben az évben be akarják fejezni a munkálatokat. Helyben is meg szeretnének emlékezni a vallásszabadság kikiáltásának 450. évfordulójáról, s ez alkalommal emlékművet is állítanának, méltóképpen szeretnék befejezni a számukra nagyon munkásnak mutatkozó emlékesztendőt.

A legfontosabb a közösségépítés
Ezt emelte ki elsősorban beszélgetésünkkor a Kökösben élő Bokor Ágnes, az Unitárius Nők Országos Szövetsége, a Háromszék-Felsőfehéri köri- és a helybeli unitárius nőszövetség jegyzője. Nélkülözhetetlen az erőfeszítés, amit az asszonyok tesznek annak érdekében, hogy közösségi alkalmakon minél szorosabbra köthessék a megmaradást és az összetartást tápláló szálakat. Minden helyi nőszövetség szervezi a maga ilyen jellegű rendezvényeit, s egy-egy alkalommal más és más településeken számolnak be azokról, szólnak hasznos hozadékaikról. Ilyen zajlott farsang végén az árkosi Végh Béniám-kultúrotthonban is, ahol a farsangról és az azt követő, húsvétot megelőző időszakról is szó esett. Idén a Brassó megyei Datkon május 5-én lesz köri nőszövetségi találkozójuk. A folyó évi konferencia, tekintettel, hogy 2018-ban emlékévet ülnek az unitáriusok is, Kolozsváron lesz.
– Közösségkovácsolásra nagyon jó alkalom volt a múlt hét péntekén megtartott ökumenikus világimanap, amelyet helyi szokás szerint ebben az évben az unitáriusok szerveztek meg a kultúrotthonban – számolt be Bokor Ágnes. – A világimanap történelmi vonatkozásairól Tăraș Silviu történelem szakos tanár tartott rövid előadást, áhítatot mondott lelkészünk, Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi lelkész gitárkísérete mellett közösen énekeltünk. Asszonyaink csoportos játékot is szerveztek a kisközösségek összetartásának jegyében.
Bokor Ágnes mindennapi munkája mellett a grafológia megszállottja is. Szakirányú képzést végzett, oklevelet szerzett, és alkalomadtán szívesen mesél erről a felénk eléggé ismeretlen tudományról. Meghívott előadóként beszélt kedvenc témájáról már Baróton, Szentivánlaborfalván és Uzonban is.

Mire nem jut az idei költségvetésből?
Sánta Gyula polgármesterrel és Silviu Tăraș alpolgármesterrel folytatott beszélgetésünkből kiderült, hogy sok más községvezetőhöz hasonlóan elégedetlenek idei költségvetésükkel. Kökösnek is szűkös a büdzséje, de a működési költségek és a fizetések még beleférnek, azonban vannak olyan, már megkezdett fejlesztések, amelyeket pénzhiány miatt vagy nem tudnak folytatni, vagy pedig el sem tudnak kezdeni idén.
– Ezek közé tartozik a polgármesteri hivatal és a helyi tanács székhelye, valamint a helybeli családorvosi rendelő tatarozása. A központi iskola épületének korszerűsítése licit tárgya, úgyhogy van esély a munkálat elkezdésére. A nagyon sikeres önkéntes tűzoltó alakulat szertárának főjavítása is ide tartozik – jelezte a polgármester –, most tettünk szert egy tűzoltóautóra, amelyet fűtött helyen kell tartani, minden percben működőképes állapotban – részletezte Sánta Gyula.
– A lakosság várja az ivóvíz-hálózat beindítását, átadását a nyár derekára ígérjük, mert még nincs rákötve a rendszer a szivattyúházra és a villanyhálózatra – folytatta az alpolgármester. Mindenképpen elsőbbségben részesül a makadám burkolatú, leromlott bácsteleki bekötőút és belső főút feljavítása, aszfaltozása. Versenytárgyalásra kiírtuk mindkét település közös szennyvízhálózatának műszaki tervezetét. Ezt a rendszert a szomszédos Brassó megyei Prázsmár község derítőállomására kötik rá. Megvan minden biztosíték és remény arra, hogy az őszre be tudják fejezni a kökösi új óvodaépület elmaradt munkálatait és környékének parkosítását-rendezését.
A községközpont lakosságának kívánsága, hogy a polgármesteri hivatal szervezze meg ebben az évben a falunapot. Tekintettel, hogy a rendezvény a jelenlegi faluközösség összetartozását erősíti, az óhajra a köz­ségvezetés igennel válaszolt.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1902
szavazógép
2018-03-06: Magazin - :

Nem nyert a Testről és lélekről (Oscar-díjak )

Tizenhárom jelölésből négyet váltott díjra A víz érintése a 90. Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap Los Angelesben. Guillermo del Toro fantasy filmje megkapta a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó elismerést is. A legjobb idegen nyelvű alkotások mezőnyében, amelyben Enyedi Ildikó Testről és lélekről című műve is szerepelt, chilei győzelem született az Una mujer fantástica révén. Magyarországnak ez volt a harmadik olyan éve, amikor volt magyar jelölés az Oscar-gálán Enyedi Ildikó filmje révén – ezúttal azonban nem jött össze a magyar Oscar. A gála után nyilatkozó Enyedi Ildikó azt mondta, nagy kaland és boldogság volt a Testről és lélekről című mozin dolgozni, és ami történt a filmmel, azt bizonyítja, hogy jól dolgoztak.
2018-03-06: Gazdakör - Bokor Gábor:

Megoldást keresnek a gazdák gondjaira

Barátoson gyűltek össze az elmúlt hétvégén az orbaiszéki gazdák. A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete által szervezett gazdatalálkozón több mint száz gazda vett részt, meghívottként jelen voltak az agráriummal kapcsolatban álló intézmények képviselői is. Rövid ideig, kézdivásárhelyi útja megállójaként betért a találkozóra Sebastian Cucu prefektus is. Beszé­dében kiemelte, ismeri a gazdák gondjait, a medveproblémát, a földtulajdonjogok zavaros helyzetét, amelyeket szerinte előbb helyi szinten kell orvosolni. Ugyanakkor javasolta: a gazdák létesítsenek egyesületeket, szövetkezeteket, ezeken keresztül oldható meg sok probléma.