Köpecnek nem kell az idegszanatórium

2008. július 19., szombat, Közélet

Gazda után kiált az irodaépület

A Megyei Szociális- és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója, Vass Mária május 28-án keltezett levelében Barót polgármesterétől, Nagy Istvántól azt kérte, hogy a köpeci bányavállalat egykori irodaépületét bocsássa ingyen rendelkezésükre, mert felújítanák, majd ideg- és elmebetegek számára rendeznének ott be központot. Nagy István június 26-án keltezett rövid válaszában — arra hivatkozva, hogy a köpeci közösség egy része nem ért egyet a betegek odaköltöztetésével, illetve az ingatlant hamarosan egy másik pályázat részeként hasznosítanák — elhárította a megyei intézmény kérését.

Vass Mária levelében arról ír, hogy a Kovászna megyei szociális szolgáltatások meglehetősen elmaradottak, viszont a megyei tanács 2006―2013-as fejlesztési terveinek megvalósítása esetén javítani lehetne az állapotokon. Ebbe a tervbe illeszkedne az egyik legsürgősebb megoldásra váró feladat, az ideg- és elmebetegségekben szenvedők kezelésének biztosítása. A környező megyékben jelenleg 26 háromszéki illetőségű beteget látnak el, további 28 hasonló igényű kérést iktattak. A megvalósításhoz szükséges 3,5 millió lejes összeget az igazgatóság az Európai Unió strukturális alapjaiból reméli megszerezni. A kétszázalékos önrészt kellene a megyei intézménynek biztosítania, de azt ― akárcsak a központ működésének évi kilencszázezer lejes költségeit ― a megyei tanács fedezné. A tervek szerint az épület felújítását és berendezését három esztendő alatt kell megvalósítani, és negyven bentlakónak, illetve a tíz időszakos gondozottnak legtöbb hat hónapos kezelést nyújtanának. Amennyiben Barót városa átadná az egykori bányavállalat irodaépületeként működő ingatlant, hatvan munkahelyet teremtenének, elsősorban egészségügyi dolgozóknak. A levélben azt állítják, május folyamán találkozót szerveztek a köpeciekkel, akik nemcsak elfogadták a terveket, hanem örvendtek is az ötletnek.

Hogy kollégáit meggyőzze, Ágoston István tanácstag hétfő délutánra a helyszínre munkaülést hívott össze. A megbeszélésen megjelent Józsa József, Lázár Kiss Barna, Benedek Csaba (RMDSZ), Márton István, Kolumbán Zoltán (MPP), illetve Bán István és Pál István (mindkettő független). Együtt bejárták az igencsak megroggyant épületet — a tetőzet beszakadt, a padlás, a szintek közötti falak is néhol beomlottak, a néhai irodák falából lehullott vakolaton gaz terem. Abban, hogy a volt irodaépület a megsemmisülés szélén áll, mindenki egyetértett, de az is elhangzott, hogy a megpályázható összeg nem lenne elég a felújításra. Dr. Ágoston István szerint ez az utolsó esély, hogy az amúgy impozáns épület megmeneküljön az enyészettől, hiszen a következő tél egészen biztosan a végét jelentené. A tervezett befektetés nemcsak egy fizikailag megszűnő épületet mentene meg, hanem több millió lejes beruházást vonzana, több tucat munkahely teremtését és folytonos, közvetlen bevételt jelentene a város számá­ra — érvelt a terv megvalósítása mellett Ágoston. A Magyar Polgári Párt baróti szervezetének elnöke, Márton István, bár elismeri, hogy az igazgatóság által kiszemelt ingatlant már a megszűnés fenyegeti, de mert ideg- és elmeszanatóriumot telepítenének oda, elsősorban a köpeciek véleményét kérné ki. ,,Lehet, hogy a betegek beköltöztetése nem jelentene veszélyt a falu lakóira nézve, de még akkor sem biztos, hogy jó szívvel fogadnák, az ő akaratukat kell mérvadónak tekinteni. Ha úgy döntenek, hogy nincs ellene kifogásuk, oda kell adni az igazgatóságnak, ha nem, akkor minden további tárgyalástól el kell határolódnunk. Még akkor is, ha az esetleg az ingatlan fizikai megszűnésével lenne egyenértékű."

Vass Mária igazgatónő elmondása szerint már jó ideje keresték a célnak megfelelő ingatlant, amikor a megyei tanács egyik gyűlésén dr. Ágoston István (akkor még a megyei képviselőtestület tagjaként — szerk. megj.) a köpeci bányavállalat volt irodaépületét javasolta. Az intézmény vezetősége megnézte az ingatlant, majd a köpecieket konzultációra hívták. A találkozón ötvenen jelentek meg, akik a faluképet rontó építmény felújítása tervének, illetve az új munkahelyek lehetőségének is örvendtek, és támogatásukról biztosították őket. ,,E kedvező fogadtatás miatt ért meglepetésszerűen, hogy Nagy István polgármester elutasította kérésünket. E lehetséges beruházás által — ne feledjük, még a megyei tanácsnak is bele kell egyeznie, hogy pályázhassunk, majd a kiíráson is sikeresen kell szerepelnünk — teljesen felújítanók az ingatlant, és munkahelyek is létesülnének" — fogalmazott az igazgatónő. Arra a kérdésünkre, hogy honnan toboroznák a pszichiátereket, pszichológusokat, asszisztenseket és ápolószemélyzetet, Vass Mária úgy nyilatkozott, hogy az orvosokon kívül Erdővidékről alkalmaznának embereket, s ha nem volna helybeli jelentkező, munkanélkülieket képeznének át. A hat hónapos képzést, illetve a gyakorlatot a baróti kórházban is el lehetne végezni — mondta.

Nagy István polgármester úgy véli, hogy a város tulajdonában levő ingatlanokat nem szabad hosszú távra úgy elidegeníteni, hogy abból a közösségnek kézzelfogható haszna ne legyen. ,,A megyei tanács tovább folytatja a régi, jól bevált praktikáit, azaz a polgármester helyett elsősorban az RMDSZ-es tanácstagokkal tárgyal, majd megpróbálja a helyi tanácsokra erőltetni akaratát. Itt lenne az ideje, hogy az RMDSZ-es helyi képviselők ne pártjuk érdekeit, hanem Barót érdekeit tartsák szem előtt, s olyan terveket támogassanak, amelyek a barótiak és a falvak népe számára jelentenek közvetlen hasznot, nem másnak. Ha a megyei tanács aggódik betegeink helyzete iránt, akkor kérdezze meg, miben segíthetne a köpeci öregotthonnál, a baróti kórháznál vagy az általunk támogatott, a halmozottan sérült gyermekeket foglalkoztató Hisszük, hogy fontosak egyesületnél, vagy a betegek házi gondozását illetően. Ezek fenntartására és működtetésére évente háromszázezer lejt meghaladó összeget költünk, elkelne hát a segítség" — fogalmazott a városi elöljáró. Véleménye szerint a köpeci ingatlanba a felújítást követően faluházat, internettermet, az egyesületek számára székhelyet, ifjúsági központot vagy más, a köpeciek számára hasznot hajtó intézményt kellene berendezni. Arról, hogy a köpeciek miként is vélekednek, s melyik tervet támogatnák leginkább, átfogó konzultációt kellene tartani.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1286
szavazógép
2008-07-19: Közélet - Farcádi Botond:

Új magyar egyezséget szorgalmaz Orbán Viktor (XIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor)

A Fidesz az új magyar egyezség híve — szögezte le Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök tegnapi tusnádfürdői sajtótájékoztatóján. A Fidesz elnöke tegnap részt vett a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács ülésén, majd Szász Jenővel, a Magyar Polgári Párt elnökével találkozott, és közösen tartottak sajtóértekezletet.
2008-07-19: Közélet - x:

Megjelent

Dr. Nagy Lajos diákéveire emlékezik