Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Volt egyszer egy Ikarusz-klub

2018. június 5., kedd, Emlékezet

Minden, ami az „átkosban” volt, ma már rossznak minősül. Gondolok ez esetben a nevelés terén történtekre. De vajon minden régit el kell-e vetni? Nem történt semmi jó, amire emlékezni lehetne? Ebből a meggondolásból idézem fel az alábbiakat, az elpolitizált „pionírélet” más arculatát villantva fel, s igazolva, hogy lehetett másképpen is nevelni, még ha néha nem is volt veszélytelen.

  • Az egyik találkozón a szabadságharcról esett szó
    Az egyik találkozón a szabadságharcról esett szó

De mi is volt az Ikarusz-klub? 1972 őszén született meg az ötlet: miért ne lehetne a pionírtevékenységeket más, vonzóbb mederbe terelni? Szervezzünk iskolák közti tanulmányi köröket. Az ötletet megosztottam régi kollégámmal, Pál Ferenccel. A döntés a Szentföld négy iskolájára esett, ahol tudtuk, hogy az iskolaigazgatók, a pionírparancsnokok fogékonyak az újra. Ők azonnal felkarolták az ötletet.

Következett a kivitelezés. A klubnak a tanulók köréből vezetőséget választottunk. Négy iskola: Szentlélek, Kézdiszentkereszt, Esztelnek, Almás tanulóiból került ki a vezetőség, a tanulók három tanulmányi körbe iratkoztak be: matematika, néprajz, történelem és elektró-rádió. A pedagógusok közül néhai Kerezsi András iskolaigazgató Kézdiszentkeresztről és néhai Rancz Elemér szentléleki igazgató, valamint Dobos Gizella matematikatanár Szentlélekről irányították a tanulók munkáját. Minden vasárnap más-más iskolában találkoztunk a tematikus tevékenységre. Nem volt pionírzászló, kürt-dob sem szólt, viszont volt a klubnak saját indulója, jelvénye, pár hónap után saját újságja. Az akkori Országos Pionír Tanács kiküldöttje fel is horkant, amikor e tevékenységről tudomást szerzett. Mi az, hogy induló? Mi az, hogy újság? Állam az államban – mondta. – Bezárni azonnal!...

A két évig működő klub két jelentős tevékenysége maradt meg emlékezetemben. 1973. március 13. Esztelneken összevont köri tevékenységet tartottunk. A meghívott Sombori Sándor tanár úr, író volt, aki Túróczy Mózes leszármazottjával a szabadságharcról mesélt a tanulóknak. Tiltott volt ünnepelni, a véletlen műve volt az egybeesés. Jól sikerült találkozó volt.

A másik emlékezetes tevékenység Szentléleken zajlott, szintén történelmi témával. A perkői kiránduló tanulók a várkastély történetével ismerkedtek meg. Szó volt a kápolnáról, a templom kapcsán Apor Katáról, aki a hagyomány szerint építette a templomot.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 219
szavazógép
2018-06-05: Emlékezet - József Álmos:

A Justice for Hungary

A trianoni békeszerződés csak fegyvernyugvást jelentett a vesztes országok számára. Olyan nemzeti megaláztatásokat és terheket okozott a legyőzött Magyarországnak, amelyek a belpolitikában revíziós és szociális változtatások állandó követelését eredményezték. Ennek volt köszönhető, hogy Magyarországon a revízió megnyilvánulásait – amikor arra a nemzetközi körülmények lehetőséget adtak – minden politikai erő „egyetemes nemzeti érdeknek” tekintette.
2018-06-05: Emlékezet - László Zsuzsa:

Demes Gabriella emlékére

Magyarórára várunk. Nem az iskolaépületben tartjuk. Hátul a füves részen áll egy kis ház, mellette egy fa. Talán gesztenye, már nem emlékszem. Leülünk a fűbe, és várjuk a tanárnőt, hogy nyisson a kulccsal.