Elhalálozás

2018. július 6., péntek, Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
GERÉD LAJOS,
a volt IMASA dolgozója
2018. július 5-én hosszas betegség után, életének 80. évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait július 8-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra unitárius szertartás szerint a szemerjai új ravatalozóháztól a szemerjai régi ­temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
389
Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
id. SZTAKICS LÁSZLÓ
szerető szíve életének 75. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2018. július
7-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4306625

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi
BENEDEK ESZTER
(szül. KOVÁCS)
fogtechnikus
életének 69., házasságának 47. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2018. július 6-án, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református temető ravatalozóházából a családi sírboltba.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
10893

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdimárkosfalvi születésű
TÓDOR BOÉR IMRE
életének 79. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2018. július 7-én, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új református temető ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
4060/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az angyalosi
id. GYÖRGYJAKAB ­VILMOS
életének 90. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2018. július 6-án, pénteken 14 órakor lesz a családi háztól az angyalosi temetőben.
A gyászoló család
4306598

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratából tudatjuk, hogy a mezőbándi születésű sepsiszentgyörgyi
BARTHA DÉNES
volt toronydarus, majd az ISAMA daruszerelője
életének 79. évében hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2018. július 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Fájó szívvel búcsúzik
özvegye és két fia
4306599

Hiába szólítottuk, nem nyitotta ki szemét, simogatásra nem nyújtotta kezét. Úgy éreztük, szívünket kitépte valami. Miért nem segített rajta valaki?
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, apatárs, rokon, az angyalosi
DARAGICS JÓZSEF
életének 85. évében elhunyt.
Temetése 2018. július 7-én, szombaton 14 órakor lesz az angyalosi családi háztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4306610

Megemlékezés
Emlékezünk néhai BALOGH MAGDOLNA református lelkész-óvónőre halálának 12. évfordulóján.
„Ha élünk a hátrahagyottak szívében, nem halunk meg.”
(Thomas Cambell)
Drága Kerit a szívében mindig megőrző
gyászoló család
10891

Fájó szívvel emlékezünk VÁNCSA ­TIBORRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4306614

Szentivánlaborfalvi özv. KAJCSA TIBORNÉ DUKA ERZSÉBET
Telnek a napok, múlnak a hetek, úgy fáj a tudat, hogy nem láthatunk téged. Hat hónapja annak, hogy nem dobog a szíved, hogy lehanyatlott a kéz, mely mindig ölelt minket... őrizzük drága emléked, míg élünk, kedves édesanyánk, tudd, hogy szeretünk...
A gyászoló család
4306624

„Megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen, amire emlékezni fognak, az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük.” (Maya Angelou)
Bánatos szívvel emlékeznek volt osztálytársaikra és tanáraikra 30 éves találkozójuk alkalmából
a kovásznai líceum 1988-ban végzett ­diákjai
20028
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki születésű sepsiszentgyörgyi TÜZES MARGITRA halálának 3. évfordulóján. Hiányát mindig érezzük, emlékét őrizzük.
Özvegye, gyermekei
és unokái
4306511

ZOLTÁNI ISTVÁN (Pityu)
Már 12 éve, hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, míg élünk, fájó emlék marad.
Halálába soha bele nem nyugvó szülei, testvére és családja
4306601

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki születésű sepsiszentgyörgyi ­SZÉKELY FERENCRE halálának 4. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos özvegye,
Klára, gyermekei
és azok családja
4306568

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni nem tudtam, ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hiszen lélekben én is ott vagyok veletek. Fájó szívvel emlékezünk a szotyori IMREH AMÁLIÁRA (szül. MAKAI) halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Fia, Béla és családja
4306576

„...A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13:8) Fájó szívvel emlékezünk BOTKA LÁSZLÓ színművészre halálának 10. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
4306579

Fájó szívvel emlékezünk id. IZSÁN
JÓZSEFRE halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4306594

Elmentél tőlünk, el sem búcsúztál, távozásod, míg élünk, örökké fáj. Hiányod elviselni fájó és nehéz, örökre megmarad szívünkben az emlékezés. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi BAKK KLÁRÁRA halálának 4. évfordulóján.
Szerettei
4306578

„Múlik, mint száz pillanat, és mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.” Szívünkben soha el nem múló szeretettel és hiányérzettel emlékezünk drága szüleinkre, a bölöni KOZMA SÁNDORRA, aki 44 éve és KOZMA SÁNDORNÉ NAGY
BORBÁLÁRA, aki három éve távozott az öröklétbe. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Szeretteik
4306606

Elmentél tőlünk, nem látunk többé, de szívünkben itt élsz mindörökké. Tudjuk, már nem gyötörnek a földi gondok, kívánjuk: légy odafent örökké boldog. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi MENEK CSONGORRA, aki ma hat éve távozott szeretett családja köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4306602

Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, akit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TÓTH D. GÁBORRA halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerető családja
4306607

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. Gyenge, fáradt szíved nem tud már dobogni. Fájó szívvel emlékezünk a kökösi KÖKÖSI MÓZESRE, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4306611
Cikk megjelenési időpontja: 2018-07-06 08:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 21
szavazógép
2018-07-06: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Fúvóstalálkozók
Kézdivásárhely. A XVIII. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorettfesztivál mai programja: 16.30-tól térzene a Millennium Parkban a mezőhegyesi fúvószenekar és mazsorettcsoport, a Manócska Óvodában a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara lép fel
2018-07-06: Magazin - :

Csíkszentmihály díszpolgára Csíkszentmihályi Mihály professzor

Egy székely mellény, egy faragott emléktábla és egy bicska kíséretében adta át Csíkszentmihály önkormányzata szerdán a díszpolgári címet Csíkszentmihályi Mihály Széchenyi-díjas pszichológusnak – tudósít a Székelyhon. A közismert tudós népszerű könyvek szerzője, Prima Primissima díjas, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének tulajdonosa, az MTA tagja, a Claremont Graduate University professzora, a Chicagói Egyetem Pszichológia Tanszékének korábbi vezetője.