Elhalálozás

2018. július 7., szombat, Elhalálozás
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor. 12:9)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógornő, keresztmama, unokatestvér, rokon, keresztlány, kolléga, jó barát, szomszéd,
dr. INCZE ANNA ­KATALIN
főgyógyszerész,
a Kovásznai Gyógyszerészkamara titkára
életének 51. évében súlyos betegség után visszaadta lelkét teremtő Urának.
Tudása, lelkiereje, becsületes helytállása példát mutatott, halála pótolhatatlan veszteség számunkra.
Búcsúztatója 2018. július 8-án, vasárnap 15 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháznál, majd végakarata szerint a gyászszertartás után földi maradványait az egerpataki református temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4306639
Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
GERÉD LAJOS,
a volt IMASA dolgozója
2018. július 5-én
hosszas betegség után, életének 80. évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait július 8-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra unitárius szertartás szerint a szemerjai új ravatalozóháztól a szemerjai régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
389
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, édesanya, testvér, nagymama, keresztmama, sógorasszony és rokon, a sepsiszentgyörgyi
GYÖRGY ERZSÉBET
(szül. TEMÉRDEK)
életének 73. évében hosszas betegségben elhunyt.
Temetése 2018. július 8-án, vasárnap 16 órakor lesz a zabolai temetőben katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a zabolai ravatalozóháznál.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
397
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd, a csomortáni születésű sepsikőröspataki
BUCSI JOLÁN
(szül. VERES)
61 éves korában
hosszú, de türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2018. július 8-án, vasárnap 15 órakor lesz a sepsiszkőröspataki ravatalozóháztól.
Részvétfogadás szombaton 18 órától és a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
395
Részvét
Kedves jó szomszédunk, a sepsiszentgyörgyi GERÉD LAJOS elhunyta alkalmából őszintén együttérzünk szeretteivel. Nyugodjék békében. Családjának vigasztalást kívánunk.
Az Egészségügy sétány 5-ös tömbházának ­lakóközössége
4062/b
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya megrendüléssel értesült a szakosztály választmányi tagja, dr. INCZE ANNA KATALIN főgyógyszerésznő elhunytáról.
1995-től szakosztályunk tagjaként mindig a háromszéki gyógyszerészeket képviselte, és az évente megrendezésre kerülő Tudományos Ülésszakunk állandó résztvevője és szervezője volt, nagy hangsúlyt fektetve a gyógyszerészek szakmai továbbképzésére.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emlékét mindörökké megőrizzük.
391
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának oktatói szomorúan értesültek
dr. INCZE
ANNA KATALIN ­főgyógyszerésznő
elhunytáról. Komoly szakmai felkészültségű és tapasztalatú, megbízható, munkáját mindig lelkiismeretesen végző, szerény, szolgálatkész, segítő szándékú, másokra odafigyelő kolléga volt. Magas szakmai tudással oktatta a gyógyszerész asszisztensnemzedékek egész sorát. Dr. Incze Anna Katalin személyében művelt és széles körű szemlélettel rendelkező kollégát veszítettünk el. Emlékét mindörökké megőrizzük. Őszinte részvétünket fejez­zük ki a gyászoló csa­ládnak.
391
A Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara fájó szívvel búcsúzik dr. INCZE ANNA
 KATALIN gyógyszerésznőtől, vezetőségi tagtól, valamint részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.
396
Megrendülten értesültünk dr. INCZE ANNA KATALIN gyógyszerésznő haláláról, őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Romániai Országos Gyógyszerészkamara
396
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak dr. INCZE ANNA KATALIN gyógyszerész elhunytakor érzett fájdalmában.
A Kovaprod Farm és a Hygea gyógyszertárak munkaközössége
392
Megemlékezés
Fájó szívvel, örök hálával és szeretettel emlékezem a kézdivásárhelyi id. MOLNÁR LÁSZLÓNÉ KOVÁCS MAGDOLNÁRA és
ifj. MOLNÁR LÁSZLÓRA haláluk 13., illetve 6. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Id. Molnár László
10890
Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él, és egész életünkben ott marad. Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó gyermekünkre, a kőröspataki VERES ZSOLTRA, akit 9 éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott.
Bánatos szülei
4306600
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni
id. SIMON SÁNDORRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4306623
Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi LŐRINCZ ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4306638
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a zoltáni id. ÁDÁM ISTVÁNRA halálának 6. hetében és ÁDÁM MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4306641
Cikk megjelenési időpontja: 2018-07-07 08:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 22
szavazógép
2018-07-07: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Fúvóstalálkozók
Kézdivásárhely. A XVIII. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorettfesztivál mai programja: 17.30-tól térzene a Millennium Parkban, fellép a zágoni fúvószenekar és mazsorettcsoport
2018-07-07: Sport - :

Semenya 1500-on nem volt elég gyors (Atlétika, Gyémánt Liga)

A 800 méteren olimpiai és világbajnok Caster Semenya 1500 méteren indult, ám csak a hatodik helyen ért célba a lausanne-i atlétikai Gyémánt Liga-viadalon.