Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Málnási változások

2018. szeptember 18., kedd, Riport

A hármas település hivatalának és tanácsának háromszor annyi a gondja is, amit orvosolni kell – nyilatkozta a községvezető Szotyori Angéla. Sajátosak az óhajok és bajok, a legfontosabb talán mégis az, amit a lakosság sürget és vár közel harminc esztendeje: hogyan, miként lehetne visszavarázsolni Málnásfürdő egykori hírnevét, újraindítani minden szolgáltatását, idecsalogatni azokat, akiknek éppen olyan bajuk-panaszuk van – akár ivókúrás, akár mozgásszervi –, amelynek kezelésére Málnásfürdő természetes gyógytényezői képezhetnek gyógyírt.

  • Évnyitó után. Nincs ok aggodalomra: Tőkés József „unokáinak” hozzáértők tanítják az állam nyelvét. A szerző felvételei
    Évnyitó után. Nincs ok aggodalomra: Tőkés József „unokáinak” hozzáértők tanítják az állam nyelvét. A szerző felvételei

Lassan támad fel Málnásfürdő

Az Olt-völgy sepsiszéki szakaszának azon gyógyhelye ez, ahol egy csokorban megtalálhatóak a lúgos kémhatású gyógyvizek, amelyekkel a múltban a sárgaságon túlesett és májbeteg gyerekeket kúrálták külön szanatóriumi rendszerrel dolgozó egységben, amely most éppen a romlás ösvényein halad. Meleg fürdője romokká lett, de A borvíz útja program pénzalapjaiból újat építtetett a megyevezetés, ahol nemcsak kádfürdőben, hanem medencében is megtalálhatók a gyógyvizek. Kiegészítésként kardiofitnesz-gépek működnek, szaunája is van az egységnek.

Mint ismert, a szerencsétlen módon történt magánosítással idegen kezekbe került a fürdőtelep, amelyet borsos áron kellett visszavásárolnia a megyevezetésnek. Újraépült mofettája, látogatásunk idején vezették be a villanyvilágítást, megrendelték új ülőpadjait. Málnásfürdő mindezek ellenére sem Mekkája még a gyógyulni vágyóknak, távolabb fekvő és kevésbé hatékony gyógyhelyekre vándorol a   betegek pénze. Megmaradt a telep hegyárnyékban kialakult mérsékelt égövi kímélő gyógyklímája, természetes ásványvízforrásai, a Siculia-furat langyos savanyúvize, hogy a híres gyógyiszaptelepről ne is beszéljük, amelyet iszappakolások formájában már a XX. század elején alkalmazott a fürdőt alapító és vezető Siculia Részvénytársaság.

Tönkrement azonban két híres ásványvíz- és szénsav-palackozója, emberemlékezet óta nem csordogál a borvíz a málnásfürdői vasútállomáson, ami miatt pár percet rostokolt valamikor a vonat is, hogy a szomjas utasok tankolhassanak hideg vizéből.

Lassan haladt a változások útján Málnásfürdő megújulása – morfondíroztunk. Mert nem igaz, hogy nem indult itt el valami, program szerint működik a modern kezelőközpont, a nagyobb bevásárlóközpontokban már a polcokon az egykoron híres Mária-forrás palackozott gyógyvize, de negyedszázada üresen áll az egykori Olt Szálló emeletes épülete és tágas vendéglője, ami nélkül nem tud a teljesen megújhodni a gyógyhely. Márpedig – vélekedett Szotyori Angéla polgármester is – csak a felújítása hozhatná vissza Málnásfürdő régi jó hírét.

A kezelőközpont közvetlen szomszédságában igen gyorsan épült meg a magántulajdonú, korszerű Anna-villa, amit már télen-nyáron igénybe lehet venni.

 

 

– Tizennégy személyt tudunk elszállásolni – tájékoztatott kérésünkre Szász-Foof Ildikó tulajdonos. Tágas és berendezett ebédlő várja a vendégeket külön konyhával, négy kétszemélyes és két négyszemélyes kényelmes szoba konyhával és saját mosdóval.

Ismét mentőmunkára vállalkozott a megyei tanács, és egy néhány nappal ezelőtt megtartott ülésén határozat született, amely szerint módot keres az Olt Szálló felújítására, ami megoldja majd a szálláshely gondját, s amelyben balneológus-wellness-szakos képzőt indítana a sepsiszentgyörgyi művészeti népiskola – tájékoztatott kérdésünkre az Aquasic Egyesület részéről Nagy József. S ha ehhez még hozzátesszük azt is, hogy kiépült és működik a fürdőtelep ivóvíz- és csatornahálózata, s hogy uniós megyei program része a korszerűsítés előtt álló, Málnásfürdőn áthaladó műút, továbbá hogy újraépítik majd az Olt folyón áthaladó hidat, bizonyára találnak okot a bizakodásra a málnásfürdőiek is.

 

Csipkebogyó-fesztivál Zalánpatakon?

A lepergett esős-árvizes időszak nagy károkat okozott a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő útszakasz mindkét oldalán: a hegység keletre néző lejtőjén alaposan kimosta és beárkolta az eléggé meredek útszakaszt, a nyugati oldalon pedig a Nyíres-patak megrongálta a falu felé tartó teljes kavicsozott úttestet.

 

 

– Gondot okoz az út, amelyen a legkönnyebb megközelíteni az egyre több turista által felkeresett települést – részletezte a polgármester. – Községünk területén két olyan működő kőbánya van, amelyek szerződéses alapon mindig segítenek rajtunk tört kővel, ha szükséges. Nagy mennyiségű tört követ raktunk le mindkét megrongált útszakaszra. A zalánpataki részre még három áteresz is szükséges a lejtő felől befolyó vizek átvezetésére, és még több szakaszon  mélyíteni kell az útszéli vízlefolyókat. Gondunk van a kultúrotthonokkal is: javítani-tatarozni kell mindenütt. Leghamarabb a zalánpatakit sikerült felújítani. A munkálatokban besegített a Kálnoky Alapítvány és közmunkával a zalánpataki lakosok. Segítségünkre volt Préda Barna tanácstagunk, aki szerint igény van arra, hogy ott is szervezzünk meg egy szerényebb népünnepélyt. Ötletét érdekesnek tartottuk, ugyanis nem hallottam még eddig, hogy valahol csipkebogyó-fesztivált rendeztek volna. Nemrég zajlott a helybeli templom búcsúja.

A búcsús ünnepségről és az ahhoz kapcsolódó rendezvényekről Préda Barnát kérdeztük.

– Nálunk mindig jelentős ünnep szeptember nyolcadika – részletezte –. A búcsú szentmisével kezdődött. A szentbeszédet Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános mondta, aki ez alkalommal példaképként emlékezett néhai vitéz Bedő László (1919–2000) világháborús főhadnagyra, egykori zalánpataki igazgató néptanítóra. A mise főcelebránsa Gábos Zoltán, Málnásfürdő plébánosa volt Pakó Benedek nyugalmazott plébános-kanonok és Simó Gábor atya beszolgáló mikóújfalusi plébánossal. A búcsún tiszteletét tette a Vitézi Rend Háromszéki Törzse, együtt megkoszorúztuk az 1848–49-es szabadságharc, illetve a két világháborúban elesett zalánpataki hősök emléktábláját és a Bedő László-emlékkopját.

 

 

Megtudtuk, a búcsús ünnepnek folytatása is volt. Népes sereg, köztük helybeliek is össze­gyűltek a felújított kultúrotthonban, ahol lelkigyakorlatot tartott Pakó Benedek kanonok és a búcsún jelen levő Incze Sándor nyugalmazott Sepsi egyházmegyei református esperes. Hogy a település múltja is előtérbe kerülhessen, a vendégfogadó Préda Barna fiatal író és községi tanácsos bemutatta a jelenlevőknek már megjelent két könyvét, Az én falum, Zalánpatak címűt és a folytatásaként nemrég kiadott Azok az évegcsüri legények – zalánpataki történetek címűt. Ilyen alkalommal különösebben zenéről sem kell gondoskodni, mert két hegedűs mindig kerül a faluban, az egyik a 90 éven túli Préda Jenő, a másik éppen a vendégfogadó, akinek nem nehéz a hegedű, sem a vonója. Megtekintették a zalánpataki tájházat, ahol a létrehozó Préda Barna volt a tárlatvezető. Terített asztal mellett zárult az ünnepnap. Kerültek szolgálatkész helyi asszonyok is, akik összehozták a helyi ízeket, a nyersanyag költségeiről pedig a helybeli Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület gondoskodott. Azt is megtudtuk, ha az elképzelések valóra válnak, s az időjárás is segít, valóban szeretnék megszervezni ősszel a csipkebogyó-fesztivált.

 

Újdonságok Málnáson

– Nincs nagyon messze Szent Mihály ünnepe, miként készül az egyház? – kérdeztük Gábos Zoltán málnásfürdői, de Málnásra beszolgáló plébánost.

– Valóban ünnep, hiszen a málnási katolikusok száma meghaladja a százat, és jócskán vannak vegyes felekezetű házasságok is, búcsúkor mindig megtelik a templom. Védőszentjére az ünnep napján, szeptember 29-én 11 órakor emlékezünk búcsús szentmisén, meghívjuk a környék papságát. Megelőzőleg gondnokválasztásra is sor kerül.
Fennmaradt egy régi hagyomány, miszerint a reformáció előtti időkben volt Málnáson egy régi kolostor és egy szerzetesrend is. Sajnos, erről több adattal nem rendelkezünk. Az egykor népesebb  katolikus hívek 1887-ben építettek maguknak templomot az Olt magasan fekvő teraszán, oltárképe Szent Mihály arkangyalt ábrázolja.

Málnás községközpontban is változásokkal szembesültünk. Alakul a községközpont infrastruktúrája: működik az ivóvíz- és csatornahálózat, s miként a polgármester elmondta, utóbbit hamarosan a megyeközpont közüzeme veszi át.

 

 

Túl vannak már a Felszeg utca aszfaltozásának közbeszerzési szakaszán, amelyet a többi telekkönyveztetett mellékutcák aszfaltozásával folytatnának vidékfejlesztési alapokból. Ebben a programban szerepelne a Malom utcai híd megépítése is. Vannak még gondok: nincsen egy sportterme, sportpályája Málnásnak, amire szintén várják a pályázati lehetőségeket. Felújíttatták a Herec és a Száldobos völgyi erdőipari utat, sajnos, szakemberszűke miatt egyelőre ebben a községközpontban sem működik körorvosi ellátás, amit súlyos helyzetként él meg a lakosság. Szűkös volt az utóbbi költségvetés-kiegészítés, épp csak a legszükségesebbek kifizetésére jut pénz. Ifjúsági klub alakult helyben, és élteti a község a testvér-települési kapcsolatokat is. Tartalmas rendezvény során fogadták Alsóörs és Ősi testvértelepülést. Utóbbi Málnásfürdő testvérfaluja, de él a kapcsolat Zalánpatak testvértelepülésével, Kaposgyarmattal is.

A Szent Mihály-napi búcsút egy hónap múlva a reformáció emlékünnepe követi. A málnási református egyházközségben is változás állt be, főjavítás folyik a Tőkés József-iskola szomszédságában álló egyházi épületben.

– Egy öregotthon kialakításába kezdtünk közösen a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókjával, idősgondozó szolgálatával. Ők működtetik majd, az épület azonban az egyházközségé – tudtuk meg a közel háromszáz lelket számláló református egyházközség lelkipásztorától, Balla Barnától. – Több éve gondunk, hogy mit kezdjünk az ingatlannal, s mert jött a felkérés, mi belekapaszkodtunk. Megújult a tetőszerkezet, manzárd épült benne, következik a teljes felújítás és közművesítés. A presbitérium tervei között szerepel továbbá az egyházközség tulajdonában levő egykori orvosi lakás, a korábbi felekezeti iskolaépület felújítása, amelyben helyet kapnának a gyülekezet apróbb rendezvényei, vallásórák, nőszövetségi tevékenységek.

Oltfej hármas települése tehát a gondok, bajok közepette is új tervekkel-elképzelésekkel, bizalommal és kitartással tekint a jövőbe.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2161
szavazógép
2018-09-18: Magazin - :

Százhuszonöt éve született Szent-Györgyi Albert

„A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla” – sokszor ismételt gondolat a 125 éve, 1893. szeptember 16-án Budapesten született, majd 93 éves korában az Egyesült Államokban elhunyt Szent-Györgyi Alberttől, aki 1937-ben orvosi Nobel-díjat kapott.
2018-09-18: Gazdakör - Bokor Gábor:

Nagyarany díjas háromszéki baracklekvár

Kézdivásárhelyen vehették át okleveleiket azok a háromszéki és csíki termelők, akik háztáji és kisgazdaságaikban állítanak elő hagyományos termékeket. A megmérettetésre az ötödik alkalommal megrendezett, Peszektergenyén sorra kerülő – a biogazdálkodással foglakozó Palik család kezdeményezéséből létrejött – felvidéki nemzetközi versenyen került sor, ahová borral és lekvárokkal neveztek a háromszéki és csíki termelők.