Siklodi Zsolt befejezetlen életműve

2018. október 20., szombat, Képzőművészet

Bármennyire is felkavaró megállapítás, mégis megkerülhetetlen tény: az életmű befejezetlen – vagy talán inkább töredékes. De mondhatjuk-e valamire, hogy hiányos, ha egészében még senki sem tapasztalta? Viszont tény az is, hogy amikor úgy érezzük, valamiből túl keveset kaptunk, az mindig értékességének és potenciáljának a jele.

Siklodi Zsolt minden médiumot rendkívül szabadon használt. Inspiráló az a bátor és folytonos kísérletezés, amely a művekben megvalósul, illetve az a kíváncsiság-motor, amely a folyamatos fejlődés és megújulás irányába hajtotta az alkotót. Miközben otthonosan mozgott a grafikai technikák között, és nagyon operatívan, gyakorlati érzékkel választotta ki a művek megfelelő technikai paramétereit, munkáiban sikerült megtartania a rajzolás mint kifejezőeszköz természetességét, frissességét is: Siklodi minden más médiumban is mintha csak rajzolna.
A nyomtatott grafikai technikák esetében nem a míves kidolgozáson, nem a sokszorosításon és nem is a nyomhagyáson van a hangsúly – ezekkel azonosítják legtöbbször a grafikát – , hanem maga a nyomtatási helyzet mediatizáltsága áll a középpontban. A technika soha nem „oldódik fel” láthatatlanul a műben, ehelyett kiemelkedő szerepet kap (még a precíz gravírozás sem a puszta mimézis eszköze: a bemetszések apránként felbontják a képet). Az alkotó gondolati beállítottságának és irodalmi hajlamainak köszönhetően az írás is gyakran megjelenik, de nem precíz formai szerkesztésben, hanem sokkal inkább spontánul, a kép-szöveg, kép-jel tengelyeken valósul meg.

Fontos megemlíteni, hogy Siklodinál a képi tartalom sem áll annyira távol a kódoktól: kompozícióiban az elemek többsége már letisztított, lényegi motívum, amely sokszor maga is jellé szublimálódik (sziluettek, stilizált formák, személyes, geometrikus szimbólumok).
Munkásságának másik meghatározó képformája a fotó. Legtöbb grafikája fotóalapú; fotóin viszont kifejezetten a grafikai jelleg érvényesül – egyes képei majdhogynem absztraktak. Ahogyan pedig munkáiban magát a látványt feldolgozza, abban mindig szem előtt tartja a percepció bonyolult jelenségét, megjelenítve a számunkra tulajdonképpen ismeretlen Valóság és az egyéni érzékelés közti határfelületeket (képek hordozói, formák torzulásai, a retina határai tűnnek elő...).
Az életmű tehát töredékessége ellenére is fontos kérdéseket tárgyal. Tematikus kulcsai: a táj, a csend, a lokalitás, az érzékelés. Siklodi Zsolt sokoldalú és gazdag munkásságának talán legnagyobb érdeme pedig az, hogy csomópont: a mélység, a spontaneitás és a tudatosság között. A mélység, amely feltérképezi az érzékeny lelki tartalmakat és rátapint a jelenségek kulcspontjaira; a spontaneitás, amely őszintén, frissességgel, sokszor gyermeki közvetlenséggel vagy akár nyerseséggel ragadja meg a témákat; a tudatosság, amely az alkotás örömteli megélése mellett a hiteles kifejezésmódokat és az alkotói folyamatban a konceptuális elmélyülést is megtalálja.
Mint ilyen csomópont, az életmű erős kapocs tud lenni az erdélyi művészeti színtéren – és az alkotó személyiségéhez hűen, a továbbiakban ennek is kell lennie. A Siklodi-kombinációnak nemcsak hogy valóban helye van itt és most, de igény, sőt, szükségünk is van rá.
Ungvári-Zrínyi Kata 

Hozzászólások
Szavazás
Készül-e ön nyaralni idén?eredmények
szavazatok száma 655
szavazógép
2018-10-20: Kultúra - :

Cz. A. nyitott ablakai

A jelenleg Kovásznán élő költőnő első verseskötete, a Nyitott ablak* meleg hangú beharangozójában Mezey Katalin azt írja, hogy „a fiatal és gondolkodó ember és édesanya élményei adják a versek gazdag nyersanyagát és teremtenek bensőséges hangulatot”.
2018-10-20: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Székelyföld Napok
Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsa szervezésében október 21-ig tart a Székelyföld Napok programsorozata. Háromszéki programok: