Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2018. november 6., kedd, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, rokon, jó barát, szomszéd és ismerős, a fetești-i születésű sepsiszentgyörgyi
POPA ALEXE
életének 92. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 7-én, szerdán 12.30 órakor helyezzük örök nyugalomra az ortodox egyház szertartása szerint a szemerjai új ravatalozóháztól a régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
4308738

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi
CZIRMAI JULIANNA
(szül. CZINE)
70 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése 2018. november 7-én, szerdán 15 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4308720


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, rokon, a szentivánlaborfalvi
SZEKERES MÁRIA
66 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése 2018. november 6-án, kedden 15 órakor lesz a szentivánlaborfalvi ravatalozóházból.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4308713


Köszönet
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, a hidvégi ifj. BÉRES MÁRTON temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
du.


Megemlékezés
Szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a nagybaconi
id. BOÉR ÁRPÁDRA halálának 5. évfordulóján és id. BOÉR ÁRPÁDNÉRA halálának egy év és 8. hónapjában.
Emlékük szívünkben mindig élni fog.
Szeretteik
20091


A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, ki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatát szomorú szívében. Régóta már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, melletted van ma is szerető családod. Eljövünk újra és újra tisztelni téged, szívünkben hordozzuk örök emléked. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki
id. BÁLINT ÁRPÁDRA halálának 3. évfor­dulóján. Pihenése ­legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4131/b


Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a bikfalvi
KOVÁCS PÁLRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Szeretete szívünkben örökre megmarad.
Szerettei
4308725


Hiányát nap mint nap érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a középajtai
KÓSA FERENCNÉRE ­halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke ­áldott.
Szerető leányai, Ilonka, Editke és családjuk
4308727

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 296
szavazógép
2018-11-06: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor

Tudományos konferencia
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesülete a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében november 8-án, csütörtökön 11 órától Határtalan tudomány – Tudomány határok nélkül címmel konferenciát szervez a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgy, Csíki utca 50. szám alatti székhelyén. Különböző tudományterületeken tevékenykedő kutatók előadásaival szemléltetik a tudomány határtalan jellegét.
2018-11-06: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Uzon a fogyó esztendőben

Mondhatnánk azt is, hogy ellenszélben, mégis életkedvvel. Intézményes ez az ellenszél, amelynek erősségét azok az önkormányzati vezetők tapasztalják nap mint nap, akik több nyertes pályázat beindításával küszködnek. Annak ellenére, hogy a befektetés pénzalapjának 50 százaléka már a számlájukon, a pénzügyminisztériumon belül működő közbeszerzési hivatal gyakran kifogásolható akadályokat gördít eléjük. Ezek miatt csak késéssel indulhat a beruházás, az időszűke miatt pedig a kivitelezők ódzkodnak bevállalni a munkálatokat.