Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2018. november 29., csütörtök, História

November 23-ig.
Bodvajban megöntődik legalább egy ágyúcső; Kézdivásárhelyen puskapor- és gyutacsgyártó műhely létesül.

November 23.

Nagygyűlés Sepsiszentgyör­gyön, amelyen Puchner válaszát vitatták meg. A katonai vezetés a puskapor hiányára és az ágyúk gyenge voltára hivatkozva az önvédelem feladása, a Kiskomité a harc mellett érvelt. A jelen levő Gábor Áron kijelentette: ha az első lövés célt téveszt, a következő lövésnél az ágyú elé fog állni.

November 24.

August von Heydte kapitány Székelyudvarhelyről fegyverletételre szólítja fel Bardoc fiúszéket. A Háromszék elleni támadásra kirendelt, Johann Stutterheim ezredes parancsnoksága alatt álló osztrák csapatok gyülekezni kezdtek Földvárnál.

November 25.

Heydte román népfelkelőkkel megerősített csapatai a Rikán keresztül behatoltak Erdővidékre. A térség védelmével megbízott 12. zászlóalj, amelynek parancsnoka Balázs Emánuel (Manó) őrnagy, egyezkedni próbált az ellenséggel, nem kísérelte meg az ellenállást és visszavonult Sepsiszékre, miközben 2. százada Felsőrákoson letette a fegyvert.

Befejeződött az első, Bodvajban öntött ágyú felszerelése.

November 26.

Az osztrákok és a román felkelők megsarcolták a miklósvárszéki falvakat, kirabolták a nemesi udvarházakat. Bardocszék Daniel Imre átállása révén megmenekült a sarcolástól. A Sava volt határőr számvevőtiszt vezetése alatt álló román és szász népfelkelők elfoglalták a bodzavámi határőrállomást és megölték a székely határőrök egy részét. A népfelkelők zöme Háromszék ellen vonult, de a Nagy Imre alezredes parancsnoksága alatt álló csapatok visszaszorították őket. A Földváron állomásozó osztrák csapatok elfoglalták a hidvégi hidat, amelynek mintegy 80 fős őrsége visszavonult a túlerő elől. Az osztrákok lefegyverezték a falut, majd túszokat szedve vissza­vonultak.

November 27.
A támadások hírére a Kiskomité felszólította Sombori Sándor ezredest, hogy szervezze meg Háromszék védelmét.

A 12. honvéd zászlóalj maradéka megérkezett Sepsiszentgyörgyre, magukkal hozva a letartóztatott Balázs őrnagyot. A felheccelt tömeg meg akarta lincselni az árulónak kikiáltott tisztet, de a honvédek letartóztatták, majd kikötötték a Székház előtt.

Kézdivásárhelyen Turóczi Mózes és Végh Antal Kovács Dániel főbíró támogatásával réz és pénz gyűjtésébe kezdett, hogy egy ágyút önthessenek.

Heydte csapatai Erdővidékről Hidvégre vonultak.

November 28.

Sepsiszentgyörgyön befejezik az előző napokban Bodvajból megérkezett ágyúk felszerelését, és megtartják a próbalövéseket. Ezek során az egyik cső megrepedt, a másodiknál működési hiba lépett fel („félelmesen mutatta magát”), míg a harmadikkal végrehajtott lövés sikeres volt. Balázs őrnagyot a tömeg elragadta a hadbíróság ülésterméből és meglincselte. A székgyűlés kimondta a fegyveres önvédelmet, újraválasztotta a polgári és katonai vezetőséget, s kihirdette a statáriumot.

A császáriak megszerezték az árapataki kompot, és jelezték, hogy másnap átkelnek hódoltatni a falut. Béldi Gergely, a helyi nemzetőrség parancsnoka segítséget kért Sepsiszentgyörgyről.

November 29.

A Nagy Dániel és Sárosi Ferenc parancsnoksága alatt álló székely csapatok visszafoglalták Bodzavámot. Árapatak és Hidvég között Clement György őrnagy 125 fős egysége összecsapott az előrenyomuló, túlerőben levő császáriakkal, de két és fél órás harc után kénytelen volt visszavonulni. Az ellenség elfoglalta és kirabolta Árapatakot, majd előőrsöt hagyva hátra visszavonult Hidvégre.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 427
szavazógép
2018-11-29: História - :

Bevégeztetett

Magyarország száz évvel ezelőtt bekövetkezett nemzeti tragédiájának sebe soha nem gyógyul be. Erdélyországot a cinikus, győztes hatalmak döntése a még csak nemrég nemzetté egyesült Romániának adta. Részben történész édesapám hátrahagyott feljegyzéseinek, részben Raffay Ernő tanulmányának (Erdély 1918–19-ben) felhasználásával arra gondoltam, hogy olvasóink szívesen látnák áttekinthetően és röviden az események történését.
2018-11-29: Máról holnapra - Farkas Réka:

Keserű ünnep

Egy éve készül megünnepelni fennállásának századik évfordulóját Románia, és most, hogy közeledik a nagy nap, úgy tűnik, zengzetes szólamokon kívül egyébre nem igazán futotta, sőt, nagyobb a széthúzás, a megosztottság, mint valaha. Már nemcsak a politikai osztály képviselői vitáznak, de sikerült éket verni a társadalom minden szegletében. Nem telik el nap, hogy ne szólna hír újabb konfliktusról.