Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2018. december 6., csütörtök, História

November 30.

Stutterheim Földváron népfelkelőkből és nemzetőrökből álló helyőrséget hagyva hátra, Botfalu felé vonult, hogy az Olton átkelve, Illyefalva felől betörjön Háromszékre.

Sombori ezredes mintegy 400 fős, egy-egy Székely- és Mátyás-huszár szakasz és Gábor Áron két ágyúja által támogatott osztaggal Földvár ellen indult. A háromnegyed órán keresztül tartó összecsapás után a székely ágyúk tüzétől demoralizált ellenség elmenekült. A székelyek átkeltek az Olton, elfoglalták és felgyújtották a falut, ahol gazdag, elsősorban fegyverekből álló hadizsákmányt szereztek.

Stutterheim a székely támadásról értesülve, valamint a feletteseitől kapott ellentmondásos parancsok miatt felfüggesztette a Háromszék elleni támadást és visszavonult Földvárra. A népfelkelők csekély harcértékére hivatkozva felfüggesztette a támadó hadműveleteket, és az Olt vonalától a Bodzai-szorosig védelemre rendezkedett be.

December 1.

Stutterheim csapatai átkeltek az Olton, és Hidvégről élelmet, tűzifát rekviráltak.
Heydte és csapatai Udvarhelyszékre vonultak vissza.

December 2–3.

A Kiskomité a Brassó elleni támadás ötletét szorgalmazta, melyet egy Uzonban tartott haditanácson tárgyaltak meg és hagytak jóvá. A hadművelet tervét, miszerint a támadás három irányba – Földvár, Szászhermány és Prázsmár felé – indul, Dobay ezredes dolgozta ki.

December 4.

A hadműveletben részt vevő csapatok elfoglalták állásaikat: Bikfalvánál Sárosi Ferenc hadnagy parancsnoksága alatt 900 gyalogos és 112 huszár, a kökösi hídnál Nagy Imre alezredes vezetésével 1200 gyalogos, 83 huszár és egy hatfontos ágyú, Aldobolynál Sombori ezredessel 3100 gyalogos, 290 huszár és 2 hatfontos ágyú, Hidvégnél Butyka Tamás százados parancsnoksága alatt 700 gyalogos és 1 egyfontos ágyú gyülekezett.

December 5.

A bikfalvi és a kökösi csoportosulás két irányból támadva, harc nélkül elfoglalta az elmenekült császári előőrsök által kiürített Prázsmárt, amely 300 forint sarcot fizetett és 6 túszt adott.

Az aldobolyi tábor a Riebel császári őrnagy által 1300 fővel és 3 löveggel megszállt Szászhermány ellen vonult. Dél körül elfoglalták az Olt hídját, majd visszaszorították a faluba a császári csapatokat, amelyek végül nem bírva a nyomást, Brassó felé menekültek. A székelyek részéről 8–9 fő, míg a császáriaknál 12–23 fő volt a veszteség. A győztesek részben kifosztották, részben felégették Szászhermányt, majd Aldobolyba vonultak vissza.

Földvárnál Butyka százados egysége nem kezdeményezett támadást, csak lekötötte Stutterheim egységét, aki így nem tudott erősítést küldeni Szászhermányba.
Pap Mihály őrnagy, Erdővidék december 3-án kinevezett katonai parancsnoka gyűlést hirdetett Bibarcfalvára és az Ürmös környékén feltételezett ellenséges tábort készült megtámadni. Ezzel egy időben Daniel Imre beszedette a Vargyason és a környező falvakban található fegyvereket.

December 6.

Stutterheim az éjszaka folyamán Brassóba vonult vissza, ezáltal az Olt és a Feketeügy vonala teljes egészében a székelyek ellenőrzése alá került.

Kézdivásárhelyen elkészült a Turóczi Mózes által öntött 2 fontos bronz ágyúcső.

Az eresztevényi táborban ismét napirendre került a Brassó elleni támadás terve, amelyet végül december 8-ra tűztek ki.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 427
szavazógép
2018-12-06: História - :

Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentéseiből

Az 1980-as évek Romániájában folyó féktelen terrorról kellő hitellel és alapossággal való tudósítás céljával 1983. május 20-án létrejött Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania), az erdélyi magyarság nem hivatalos hírirodája három dátumhoz kötött jelentését közöljük mai História rovatunkban. A jelentések elérhetők a Transindex Adatbank rovatában.
2018-12-06: Máról holnapra - Mózes László:

Ingyencirkusz a parlamentben

Miközben Juncker Brüsszelben Dăncilă asszony kezét csókolgatta, a hon itthon maradt atyái a bukaresti képviselőházban palotaforradalommal kísérleteztek. Az ellenzéki politikusok azt gondolták,  elillant a szociálliberális koalíció többsége az alsóházban, így megérett az idő arra, hogy fütyülve a házszabályra megszabaduljanak a házelnöktől, illetve hűséges alelnökétől, azaz Dragneától és Iordachétól.