Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2018. december 20., csütörtök, História

December 14.
Gál Sándor felkészülve egy újabb császári támadás visszaverésére, Ba­rót, Olasztelek és Miklósvár térségében helyezte el csapatait.
Gábor Áron visszatért Sepsiszentgyörgyre, hogy a Kiss-féle műhelyben folytassa az ágyúöntést.
Tisztújítás Bardóc fiúszékben. Az elmenekült Daniel Imre helyére báró Rauber Nándort választották meg alkirálybírónak.

December 15.

Lépések Háromszék és a barcasági falvak közötti viszony rendezésére. Prázsmáron 8 helység (Hétfalu, Barcaszentpéter, Botfalu, Földvár, Höltövény, Szászmagyarós, Apáca és Prázsmár) küldöttsége kinyilatkozta, hogy elismerik a magyar felelős kormányt és megtartják a jószomszédi viszonyt. A háromszéki vezetők kijelentették, hogy a forradalomnak nem áll szándékában elnyomni a nemzetiségeket, az elnyert szabadságból mindenkit részesíteni akarnak.

December 16.

Tanácskozás Sepsiszentgyörgyön, amelyen a meghiúsult csíki próbálkozásokat tárgyalták. Végül csatlakozásra felszólító kiáltványt szerkesztettek Csík főkirálybírájához és átiratban kérték Dorsnertől az elfogottak szabadon bocsátását.

December 17.

Dorsner szabadon engedte a december 8-án letartóztatott Nagy Sándort és Medvés Joachimot.

December 18.

Egy három gyalogzászlóaljból, két lovas századból és egy hatfontos ütegből álló császári erősítés (a Schurter-dandár) érkezett Brassóba. A kialakult erőfölényből kifolyólag ismét napirendre került a Háromszék elleni támadás terve.

December 19.

Egy császári osztag Háromszékre szorította vissza Sárosi Ferenc hadnagy Hétfalu környékén portyázó katonáit.
Horváth százados Bölönben állomásozó huszárjai rajtaütöttek az Apáca és Szászmagyarós közötti Kopactetőn állomásozó, császári csapatokból és román népfelkelőkből álló osztag előőrsein. A tábor különböző útvonalakon a datki erdő felé menekült, ahol a sötétben összetalálkozva, egymást ellenségnek vélve, tüzet nyitottak. A tűzharc eredménye 7 halott és számos sebesült lett.
A brassói császári egységekkel kiegészített Schurter-dandár Földvárra vonult át.
(Bem Csucsánál legyőzte és megállította Wardenner és Urban Nagyvárad felé előrenyomuló csapatait.)

December 20.

A Háromszék elleni osztrák támadást a nagy hideg és a hófúvás miatt december 24-re halasztották.
(Kemény Farkas őrnagy csapatai Zsibónál győzelmet aratnak egy osztrák egységekből és román népfelkelőkből álló hadoszlop fölött.)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 298
szavazógép
2018-12-20: História - Jancsó Árpád:

Szász-Fejér János, a természet szerelmese (Régi pedagógusok)

Mezőföld kis települése, Kézdimárkosfalva jeles személyiségekkel büszkélkedhet. Itt született a neves festő, Barabás Miklós, valamint Gábor Áron segítője, Bodola Lajos főhadnagy, a Vöröstoronyi-szoros védelmezője.
2018-12-20: Közélet - Fekete Réka:

A megyei kórház várja a gyakornokokat

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvos igazgatója jónak tartja, hogy ezentúl a vidéki kórházak is részt vehetnek a rezidensképzésben, de ennek sikere szerinte attól függ, hogy milyen felkészültséggel érkeznek a frissen végzett orvosok az alapképzésből, illetve attól, hogy a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertana lehetőséget teremt-e arra, hogy a szakosítást érintő döntések a rezidensképző központokat illessék meg. A rendelkezés észszerűségéről és háromszéki alkalmazásának lehetőségéről dr. Antal Álmos kórházigazgatót kérdeztük.