Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2018. december 28., péntek, Elhalálozás

„A szeretet soha el nem fogy.” (1 Kor. 1:13)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy karácsony másodnapján szerettünk, a drága jó gyermek, férj és édesapa,
DEMETER TIBOR
gépészmérnök
életének 62. évében elhunyt.
Súlyos betegségében is mindvégig megőrizte humorát, az a Tibor maradt, akit mindnyájan ismertünk és szerettünk.
Utolsó útjára 2018. december 29-én, szombaton 13 órakor kísérjük a Szemerja negyedi új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4309623

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
DOBOLYI HAJNALKA
(szül. BENEDEK)
2018. december 21-én Svédországban életének 72. évében türelemmel viselt, hosszú betegségben elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvait végakaratának megfelelően szülőfalujában, Köpecen helyezzük végső nyugalomra egy későbbi időpontban.
Drága emléke szívünkben örökké él.
Gyászolják:
özvegye, Zoltán,
gyermekei, Hajnalka
és Csaba, veje, Thomas, menye, Zita, valamint
négy unokája: Matthias,
Christian, Zelma
és Zara, a rokonok
és barátok
4309622


Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, anyatárs, rokon, jó szomszéd, a kolozsvári
SOLYMOSI JOLÁN
életének 75. évében súlyos szenvedés után Sepsiszentgyörgyön elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 29-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4309638


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, az árapataki
MARCZI KLÁRA
életének 83. évében elhunyt.
Temetése 2018. december 29-én, szombaton 14 órakor lesz az árapataki temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
748
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
JÁNÓ LÍVIA
(szül. BAGOLY)
88 éves korában Brassóban elhunyt.
Temetése 2018. december 29-én, szombaton 13 órakor lesz a barátosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4309630


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. VERES GÁSPÁRNÉ
KELEMEN GIZELLA
életének 87. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2018. december 29-én, szombaton 13 órakor lesz a kisbaconi családi háztól.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4309627


Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DEMETER TIBOR elhunytakor.
A Diacon család
4309614


Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Csernik Irma kolléganőnknek szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége
4309628


Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi özv. ERŐSS ­ILONA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk álltak, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4309610


Megemlékezés
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a te szíved örökre itt marad közöttünk. Mély fájdalommal emlékezünk a kálnoki SZÁSZ TIBORRA halálának 6. hetében. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
4309571


Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. DÁNIEL ANDRÁSRA, aki ma tíz éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4309631


Fájó szívvel emlékezünk az uzoni
VÁNCSA JÁNOSRA halálának második és kislányára,
VÁNCSA EMESÉRE halálának 49. év­fordulóján. Pihenésük legyen csendes, ­emlékük áldott.
Szeretteik
4309635


Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
id. BODOR PÁLRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Négy gyermeke
és azok családja
4309637


Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi FEJÉR GABRIELLÁRA halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
326


Temetőnek mély csendjében pihen egy szív csendesen, már nem dobog családjáért, messze vitted, Istenem. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a gyimesfelsőloki születésű sepsiszentgyörgyi
SZŐCS ANTÓNIA ­ANNÁRA, akit négy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4160/b


Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, az egy éve elhunyt TOMP LENKÉRE. Lelked, remélem, békére talált, s te már a menny­ből vigyázol ránk.
Özvegye és gyermekei
4309611


Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk a bikfalvi id. SZILVÁSI ­ANDRÁSRA halálának 30. évfordulóján.
Emlékét örökre megőrizzük.
Özvegye, két fia,
három unokája, rokonai, barátai, szomszédai, ismerősei
4309612


Nem így akartam, nem ezt akartam. Szerettem volna köztetek élni, de a halál közbeszólt, hát el kellett menni. A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, az égből is gondolok, vigyázok rátok. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk az élni akaró, drága jó feleségre, édesanyára, RUSU ENIKŐRE, akinek szíve 30-án három éve utolsót dobbant. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos hozzátartozói
4309549


Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emlékedet, egy út, mely elvitte életedet. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki id. BÖLÖNI SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján.
Özvegye, fia, menye, unokája és akik
ismerték és szerették
4309596


Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint virágillat, de emléked ragyog, mint fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk
LUKÁCS LÁSZLÓRA halálának 15. évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4309613


Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, anyósra, SZABÓ LÁSZLÓNÉRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4309609


Fájó szívvel emlékezünk TÓTH ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján.
Szerettei
4309625


Fájó szívvel emlékezünk a középajtai ­AMBRUS MIKLÓSNÉ KISGYÖRGY PIROSKÁRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Özvegye, Miklós, lánya, Piroska, veje, József, öt unokája, kilenc ­dédunokája
4309624


A virág elhervad rövid pár nap alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
FŐCZE LENKÉRE,
akit ma hat hete ­kísértünk utolsó útjára. ­Áldott legyen a hely, ahol örök álmát ­alussza.
Özvegye és lányai
4309618


Eltelt egy év, mégsem hisszük, hogy akit szerettünk, nincs már köztünk. Jóságos szereteted bennünk él, de sajnos, ajkad már rég nem beszél. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Az életed elszállt, mint egy virágillat, telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szerettünk, nem feledünk téged. Így emlékezünk GAÁL-KÓNYA ANNAMÁRIÁRA (szül. FÜLÖP) halálának első évfordulóján. Aludd örök álmod nyugodtan, csendesen, még találkozunk a mennyben.
Szülei és testvérei
4309604


A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, ki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatát szomorú szívében. Régóta már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, melletted van ma is szerető családod. Eljövünk újra és újra tisztelni téged, szívünkben hordozzuk örök emléked. Fájó szívvel emlékezünk
GAÁL-KÓNYA ANNAMÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető özvegye, fia és szerettei
4309620

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 300
szavazógép
2018-12-27: Közélet - Nagy D. István:

A sportbázis egésze a városé lehet

Ismét fordulat állt be a sepsiszentgyörgyi városi stadion történetében: a megyeszékhely képviselő-testülete csütörtöki rendkívüli ülésén újabb kormányhatározat-tervezetre adta áldását, amelynek értelmében nemcsak a pálya és a hozzá tartozó épületek, hanem a teljes sportkomplexum a város köztulajdonába és az önkormányzat kezelésébe kerülne. A novemberi helyzethez képest alapvető változás a legutóbbi kormányülésen hozott döntés nyomán állt be. A román pártok képviselői ezúttal sem szavazták meg az átvételről szóló határozatot.
2018-12-28: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor

Jótékonysági rendezvény
Kézdivásárhelyen a Gábor Áron téren december 30-án 12 órától 2600 ízletes töltött káposztával várják az érdeklődőket a Meleg szívvel – meleg ételt című jótékonysági rendezvényre. Főszervező a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, főtámogató a Wegener Pro Sanitate Alapítvány.