Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. január 7., hétfő, Elhalálozás

Két dolgos kéz lehanyatlott, egy szerető szív megszűnt dobogni örökre.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd,
özv. DEMETER
SÁNDORNÉ
KATONA SÁRA
96 éves korában
hosszas betegség után elhunyt.
Temetése 2019. január 7-én 13 órakor lesz a családi háztól az egerpataki temetőben.
A gyászoló család
762

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy
MÁRK ROZÁLIA
(szül. BENEDEK)
életének 89. évében csendesen elhunyt.
Utolsó útjára 2019. január 7-én, hétfőn 14 órakor kísérjük a kökösi ravatalozóháztól.
A gyászoló család
760
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, keresztanya és ismerős,
özv. BENKŐ JENŐNÉ
VAJNA JOLÁN
életének 75., özvegységének 7. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után 2019. január 6-án csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait január 8-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kisbaconi temetőben a családi háztól.
A gyászoló család
768
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, élettárs, testvér, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi születésű rétyi
NAGY ISTVÁN
életének 52. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát 2019. január 8-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a rétyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától a rétyi református templom cintermében.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család
4164/b
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy
HEGYI KLÁRA
(szül. BALOGH)
volt textilgyári
tisztviselő
életének 92. évében elhunyt.
Temetése 2019. január 8-án, kedden 15 órakor lesz a Szemerja negyedi új ravatalozóháztól a régi temetőben.
Gyászoló szerettei
766
„Belefáradtam, megpihenni hozzád megyek, Istenem.”
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
MIHÁLY EMMA
42 éves korában hosszas, türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2019. január 8-án, kedden 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Csendes álma felett őrködjön az örök szeretet.
Fia és hozzátartozói
761
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
id. BAJKA ISTVÁN
életének 72. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2019. január 8-án, kedden 14 órakor lesz a bodoki ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
765

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki szeretett halottunk, özv. MÁTHÉ GYÖRGYNÉ
ROMÁN REBEKA (Nanyó) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a jó szomszédoknak és ismerősöknek, akik a nehéz percekben mellettünk álltak. Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
764

Megemlékezés
Nem múlik el ő, ki szívünkben él, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Fájó szívvel emlékezünk id. SÁRDY LÁSZLÓRA halálának 19. évfordulóján.
A gyászoló család
763
„Üres lett az udvar, csendes a ház. Hiányzol közülünk, drága jó édesapánk. Megpihent a dolgos, jó apai szív. Áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak őrangyala. Nem integetsz többé, elfáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel emlékezünk a lemhényi LUKÁCS
JÁNOSRA (borbélyra) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
332
Mikor elmentél, kialudt egy csillag, az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elvesztettünk téged, a legtisztább angyalát földnek és égnek. Soha el nem múló szeretettel, örök hálával emlékezünk az egy éve elhunyt, kökösi születésű sepsiszentgyörgyi KEREKES SÁNDORNÉ ZOÓR HILDÁRA. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
767
Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Van élet a lélekben odaát, van, hová küldeni érted egy imát. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem drága jó édesanyámra, az uzoni özv. VÁNCSA JÁNOSNÉ MAGYARI ANNÁRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerető leánya
4309337
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szívedet, angyalok simogassák két dolgos kezedet. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket oly végtelenül szerettél. Szemünkben könnyel, szívünkben örök szeretettel emlékezünk a középajtai id. SIMON GYÖRGYRE halálának első évfordulóján. Míg e földön élünk, szép emléke, végtelen szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, szép emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4309483
Fájó szívvel emlékezünk TÓTH JENŐRE halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
4309667

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 300
szavazógép
2019-01-07: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa című előadását (fotó) január 11-én, pénteken 19 órától játssza a nagyteremben.
2019-01-07: Sport - Puskás Attila:

Egy emlékverseny margójára (Sakk)

December 16-án rendezték meg az Elekes Dezső Emlékverseny ötvenedik kiadását. Engedtessék meg nekem, hogy felidézzem a magam és a még élők számára ezeket az ötven és még több éveket. Amikor 1968-tól az azóta is megszakítás nélkül megrendezett egyéni sakkversenyt Elekes Gyuri bácsival is egyeztetve testvéréről Elekes Dezső Emlékversenynek neveztük el, harminchét éves voltam. Négy éve szabadultam a kommunisták börtönéből, és feleségem városában, Sepsiszentgyörgyön telepedtem le.