Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Hulladékelszállítási kedvezményekNem változik a jogosultak köre

2019. január 11., péntek, Közélet

Az előző évekhez hasonlóan a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. 2019-ben is több kedvezményt nyújt a hulladékelszállítási díjat illetően minden településen. A teljes díjmentesítés vagy -csökkentés, mint korábban is, a hetvenedik életévüket betöltötteket, az egy év alatti gyermekeket, valamint a súlyos fogyatékkal élőket érinti elsősorban, illetve a kisebb mértékű kedvezmények azokat, akik hat hónapra vagy egész évre előre törlesztik a hulladékelszállítási díjat.

  • Idén is kedvezményt kapnak, akik legalább fél évre kifizetik a szemétdíjat. Fotó: Albert Levente
    Idén is kedvezményt kapnak, akik legalább fél évre kifizetik a szemétdíjat. Fotó: Albert Levente

A nyugdíjasoknak szóló kedvezmény odaítélése – a már említett korhatáron túl – még egy feltételhez kötött: a járandóság mértéke. Eszerint, akik kevesebb mint 800 lej járandóságot kapnak kézhez,  teljességgel mentesülnek a fizetés alól, illetve akik 801–1000 lej közötti nyugdíjjal rendelkeznek, ötvenszázalékos kedvezményre jogosultak.

A mentesítést március 30-áig lehet igényelni a vállalat székhelyén, az Ág utcában (a központi piac oldalsó kijáratánál lévő épületben) egy űrlap kitöltésével, valamint a legfrissebb 2019. évi nyugdíjszelvény felmutatásával. Akiknek nincs lehetőségük Sepsiszentgyörgyre utazni, a díjbeszedő ügynökök segítségével kérvényezhetik azt. Az egy év alatti gyermekek, valamint a súlyos fogyatékkal élők továbbra is díjmentességet élveznek. Esetükben is szükséges az előbbihez hasonló előzetes igénylés. A Tega Rt. számításai szerint ezekre a kedvezményekre (teljes vagy részleges díjmentesítés) mintegy 4500 személy jogosult megyeszinten.

A díjcsökkentés 2019-ben is kiterjed mindazokra, akik hat hónapra vagy egész évre törlesztik a szemétszállítás díját.

Előbbieknek öt, utóbbiaknak tíz százalékkal kevesebbet kell fizetniük. Ezekre a kedvezményekre azok a nyugdíjasok is jogosultak, akikre az ötvenszázalékos díjcsökkentés is érvényes. A kedvezményeken túl az idei év újdonsága – amit már több rendben jeleztünk –, hogy a Tega, valamint a másik három hulladékbegyűjtést végző szolgáltató (Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzavidéken) differenciált díjszabást alkalmaz. A sepsiszentgyörgyi vállalat esetében ez gyakorlatban azt jelenti, hogy azok a személyek, akik szelektíven gyűjtenek, városon kedvezményesen 9 lejt fizetnek 15 lej helyett, vidéken pedig 7 lejt 12 lej helyett.

Akik viszont nem alkalmazkodnak a szelektív gyűjtés rendszeréhez, azokra a magasabb díjat róják ki. A vállalat tájékoztatása szerint a félreértések elkerülése végett a hulladékszállító autóikat kamerával szerelték fel. Ezek az eszközök rögzítik a gyűjtés folyamatát, így azt is, ha egy adott lakcímen nem szelektív módon helyezték ki a hulladékot a megadott begyűjtési naptár szerint. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben valaki a kedvezményes díjszabás alapján fizet, de mégsem tesz eleget a kötelezettségnek, azzal a vállalat utólag megtéríti a különbözetet.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 246
szavazógép
2019-01-11: Közélet - Nagy D. István:

Kisebb sporttelep, parkátalakítás (Fejlesztések a Csíki negyedben)

A Csíki negyed két helyszíne is szerepel a hátrányos helyzetű városi övezetek feljavítását, felemelését célzó intézkedéscsomagban, amelyet uniós forrásokból szándékszik gyakorlatba ültetni Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A humánerőforrás-fejlesztési, felzárkóztatási részért a Sepsi Helyi Akciócsoport (Sepsi GAL) felel, március végéig viszont a Regionális Operatív Program keretében az önkormányzat is benyújt egy pályázatot, amely révén a Gödri Ferenc-iskola szomszédságában lévő park, valamint az átellenben lévő tömbházak mögött elhelyezkedő egykori focipálya újulna meg.
2019-01-11: Közélet - :

Bekééknek gyűjtenek

Pénzbeli adománygyűjtést szervez Csíkszék Székely Tanácsa a román hatalom által terrorizmus vádjával megbélyegzett, a csíkszeredai börtönben kényszerrabságukat töltő székely édesapák, Beke István és Szőcs Zoltán családja számára.