Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Lev Tolsztoj: Az öreg nagyapó és a kisunoka

2019. január 26., szombat, Kiscimbora

Volt egyszer egy vénséges vén öregember, alig látott, süket volt az istenadta, és a térde is reszketett. Ebédnél alig tudta a kanalat kézben tartani, ki­loccsantotta a levest az abroszra, és a szájából is visszalottyant valami mindig.

A fia és a menye fintorogva fordultak el tőle, és végül is a jó öreg odaszorult a kemence sarkába, ott eddegélt, agyagtálacskáját az ölében nyugtatva, és mert elég szűkösen mérték eledelét, időnként az asztal felé pillantott és szemét elfutotta a könny. Egyszer reszkető keze még a tálacskát sem tudta tartani, a földre pottyant és darabokra tört. Szidta is a fiatal menyecske, ő azonban szót sem szólt, csak sóhajtozott. A menyecske akkor fatálat vásárolt neki néhány garasért, hogy egyék abból, jó az neki.
S hogy így üldögéltek ebédnél, látják, amint a négyéves kisunoka a földön egy deszkácskából valamit eszkábál.
– Hát abból mi lesz? – kérdezte az apja.
– Kisvályú – válaszolta a gyerek. – Ebből esznek anyuka és apuka, ha én majd nagy leszek.
Az asszony és az ember egymásra néztek, lassan megeredt a könnyük. Újra az asztal mellé ültették nagyapót, és attól kezdve mindig velük együtt evett, nem szóltak egy szót sem, ha kiloccsantotta a levest.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 1877
szavazógép
2019-01-26: Kiscimbora - :

Varga Katalin: Téli lakoma

Tél lett. Vastag hótakaró borította a földet. Az erdei állatok éheztek és fáztak.
Mit tett a kis sün? Tüzet rakott. Sütni való tököt vett elő. A tököt felvágta, magvait kikaparta, húsát kis darabokra vágta. A tökdarabokat megsütötte. A tökmagot megpörkölte.
2019-01-26: Kiscimbora - :

Kányádi Sándor : Hallgat az erdő

Hallgat az erdő,
csöndje hatalmas;
mohát kapargat
benne a szarvas.