Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Házasság és vallásosság

2019. január 31., csütörtök, Család

A sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Hármas Kötél Családközpont programjával a házasság és a vallásosság átalakulásának kihívásaira próbál válaszolni, többek között új utak keresésével.

„Meggyőződésünk, hogy az értékek közvetítésére és a társadalom építésére a család a legalkalmasabb intézmény. Széles körű kutatások igazolják, hogy a család által képviselt szellemi, erkölcsi, vallási és szociális normák határozzák meg az egyén egészségének, jólétének alakulását, ugyanakkor befolyásolják a társadalomban azonosítható értékek alakulását, a társadalom működését is. Ebből kiindulva célunk az volt, hogy olyan új szolgáltatási modellt dolgozzunk ki, amely alkalmas a családok megerősítésére, a családon belüli lelkiség megélésére. A Hármas Kötél Családközpont hosszú távú küldetés, egy prevenciós program első mérföldköve, amely reményeink szerint újabb prevenciós jellegű csoportok létrehozásához ad lendületet és biztosít lehetőséget” – emelik ki a foglalkozásokat ismertető közleményben.

A foglalkozások

Kismamaklub. Célja olyan közösség kialakítása, ahol a kismamák kikapcsolódhatnak, beszélgethetnek, kapcsolatot teremthetnek más anyukákkal, megbeszélhetik problémáikat, a gyermeknevelésben felmerülő kérdéseket, átadhatják egymásnak tapasztalataikat, ötleteiket. A gyermekek számára közös játékos zenefoglalkozást, mozgásfejlesztést, csoportos játszást szerveznek. A foglalkozások keddenként 18 órától lesznek. Házigazdák: Péterfi Ágnes Zita segédlelkész, Pál Tünde vallástanár, pasztorálpszichológus. Jelentkezni, érdeklődni a 0730 613 908-as telefonszámon lehet.

Házaspári kör. Célja a házasságok minőségének és stabilitásának megőrzése. A foglalkozások lehetőséget adnak az együttgondolkodásra: mit jelent a házasság, a család, a családban vállalt szerepek, a lelkiség megélése, a gyermeknevelés, az időbeosztás, az önértékelés fontossága, az önérvényesítés stb. Első találkozás február 6-án, szerdán 17 órakor lesz. Vezetők: Fazakas Enikő pszihológus, pszichodráma terapeuta, Lázár Andrea pár- és családterapeuta. Jelentkezni, érdeklődni a 0740 198 118-as telefonszámon lehet.

Após lettem, anyós lettem csoport. Célja segíteni az „elég jó” anyóssá, apóssá válás folyamatában, hogy a tágabb család tagjai békességben tudjanak együtt élni, megfelelően tudják kezelni a felmerülő konfliktusokat. Első találkozás február 7-én, csütörtökön 17 órakor. Vezetők: Fazakas Enikő pszihológus, pszichodráma terapeuta, Lázár Andrea pár- és családterapeuta. Jelentkezni, érdeklődni a  0745 185 747-es telefonszámon lehet.

Születéscsoport. Legfontosabb célkitűzései: lehetőséget teremteni a szülők számára saját születésélményük feldolgozására. A csoportvezetők támaszt nyújtanak a baba érkezését követően felmerülő nehézségek estén is, ha a szülők valamelyike nem tudja elfogadni gyermeke állapotát, nemét; ha a szülés traumatikus volt; ha úgy érzik nem tudnak megfelelni, eleget tenni az anyai vagy apai szerepüknek; ha párkapcsolati konfliktus alakult ki a gyermek születését követően; ha problémát jelent gyermekük megfelelő ellátása.  Első találkozás február 20-án, szerdán 18 órakor. A csoport vezetője: Vetró-Bodoni Enikő szociális munkás, mentálhigiénés szakember, dúla. Jelentkezni, érdeklődni a 0742 344 500-as  telefonszámon.

Gyászfeldolgozó csoport felnőtteknek. A cél útmutatással és információval szolgálni mindazoknak, akik keresik a lehetőséget, hogy kifejezhessék és feldolgozhassák szomorúságukat, fájdalmukat. Az egyik legerősebb gyógyítóerő a sorstársi közösség, ahol nyíltan lehet beszélni az érzésekről, gondolatokról, ahol megértéssel fogadják az érzéseket, a fájdalmat, így a csoport a normalitást képviseli, megerősíti a gyásszal járó érzések természetességét. Foglalkozás kéthetente pénteken 18 és 20 óra között, első találkozás február 1-jén. Vezető: Sánta Edit pszichológus, mentálhigiénés szakember, bibliodráma-csoportvezető, veszteségfeldolgozó csoportvezető. Jelentkezni, érdeklődni a 0729 425 853-as telefonszámon.

Gyermek-gyászfeldolgozó csoport. Foglalkozás kéthetente szombaton 10 és 12 óra között, első találkozás február 2-án. Vezető: Sánta Edit pszichológus, mentálhigiénés szakember, bibliodráma-csoportvezető, veszteségfeldolgozó csoportvezető. Jelentkezni, érdeklődni a 0729 425 853-as telefonszámon.

Összehangoló. A házasságra felkészítő csoport célja, hogy segítsen a pároknak önmaguk és egymás megismerésében, elfogadásában, házasságban rejlő igazi értékek és erőforrások felismerésében, a házassággal kapcsolatos félelmeknek a tudatosításában és feldolgozásában. A pár lehetőséget kap olyan kérdések megbeszélésére, amelyeket maguktól nem beszéltek volna át, és amelyek később konfliktusok forrásává válnának. A házasságra felkészítés újraházasodóknak is ajánlott, mert lehetséges, hogy a válással a problémák nem oldódnak meg, csak átvisszük az újabb kapcsolatba, valamint a régebb együtt élőknek is.

Válóháló. Célja olyan módszerek megismertetése, amelyek a továbblépéshez nyújtanak segítséget. A válás minden ember számára megpróbáló esemény, függetlenül attól, hogy milyen érzelmi töltettel zárul le. A csoport céljai között szerepel, hogy előtérbe kerüljenek a bűntudattal, magányossággal, az élet fontos döntéseivel, az életmód vállalásával, a személyes fejlődéssel kapcsolatos kérdések.

Változásban. A nők jelentős része a változókor testi és lelki problémáival magára marad. A Változásban önsegítőcsoport megfelelő felvilágosítással, életvezetési tanácsokkal, emberközeli kötetlen beszélgetésekkel, szakemberek segítségével oldani képes a feszültséget, megtanítva a nőket a felmerülő kérdések egyénre szabott kezelésére.

Imacsoport. Az imacsoport célja Istennel kapcsolatba kerülni, megérezni, megtalálni, ugyanakkor az imával közelebb kerülni a minden emberben ott rejlő belső lényeghez, válaszokat találni Istennel, életükkel, szeretteikkel, önmagukkal kapcsolatban. A csoport résztvevői a kontemplatív imába kapnak bevezetést, s tanulják meg.

A csoportok elsősorban a gyülekezet tagjainak szólnak, de bárki más számára nyitottak. A csoportok többsége zárt, tehát a tagok a program végéig elkötelezik magukat a foglalkozások látogatására. A kismamaklub, a változásban csoport, az imacsoport nyitottak, bármely ponton bekapcsolódhatnak új résztvevők is. (i.)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 76
szavazógép
2019-01-31: Család - :

Család és munkahelyek – létezik egyensúly?

Korunkban a régi megoldások a legtöbb esetben egyszerűen nem működnek, és a fiatalok rákényszerülnek arra, hogy új utakat keressenek. Milyen nehézségekkel kell szembenéznie ma egy munkavállaló házaspárnak? Megvannak-e az erőforrásaink, hogy egyensúlyban tartsuk életünket a munka és a család világa között?
2019-01-31: Család - :

Gyermekeink