Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

NépmeseA szegény ember aranya

2019. március 30., szombat, Kiscimbora

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. Azoknak annyi gyermekük volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Csak egy bajuk volt. Nem volt kút az udvarukon.

  • Pál Ákos József rajza
    Pál Ákos József rajza

Örökké a szomszédból hordták a vizet. Immár megsokallották, s eltiltották onnan. Megkeseredett a szegény ember, s felsóhajtott:
– Na, édes feleségem, eddig volt, ahogy volt, de én most nekiállok, s ások egy kutat.
Kiválasztott az udvaron egy helyet, vette az ásót, s elkezdett ásni. Alig ásott két-három nyomást, megcsendült az ásó. Ásott tovább. Még jobban csengett az ásó. Egyszer csak kifordított egy akkora nagy kerek aranyat, mint egy üstöcske. Hej, megörvendett a szegény ember! Vitte a feleségéhez. Mutatja neki.
– Nézz csak ide, édes, édes feleségem, gazdagok leszünk egész életünkben! Nem leszünk többet szegények!
– Jaj, jaj! – jajgatott az asszony. – Hát kinek adjuk el? Mit csináljunk vele? Még megtudják, s bezárnak, hogy úgy loptuk. Tudod mit, vidd el a bírónak. Úgyis van sok adósságunk. Hátha elenged belőle.
− Azt már nem! – csattant fel a szegény ember. – A bíró elvenné, s az adósságunkat csak megtartaná. Hanem tudod-e mit? Elviszem én Mátyás királynak. Az megjutalmaz érte.
Úgy is lett. Az asszony megtörülgette szépen, megdörgölgette, s beletette egy takargató ruhába. A szegény ember felöltözött szépen, s elindult a királyhoz. Mikor odaért, a kapunál állt egy őr.
– Jó napot!
– Adjon isten, te szegény ember! Hát te miért akarsz ide bemenni?
– Egy kis ajándékot hoztam a királynak!
– Ugyan bizony mit tudtál te hozni, szegény ember?
– Nézd csak, mit! – S a szegény ember megmutatta az aranyat az őrnek.
– Nahát, ezért te szép ajándékot kapsz. De csak úgy eresztelek be, ha a felét nekem adod.
Hát a szegény ember mit csináljon, megígérte, hogy az ajándéknak a felét neki adja. Beeresztette a kapun álló őr, s megy a szegény ember tovább. Ahogy ment, elérkezett egy ajtóhoz. Ott is állt egy őr.
– Hallod-e te szegény ember! Hová, hová? Állj csak meg! Ilyen akárkinek nem szabad ide bemenni!
– De én ajándékot hoztam Mátyás királynak.
– Ugyan bizony miféle ajándékot hoztál? Mutasd csak! Kitakargatta a szegény ember, mutatja a nagy aranyat.
– Nahát, te szegény ember, beeresztelek, de csak úgy, ha a jutalomnak, amit ezért kapsz, a felét nekem adod. Hát a szegény ember mit csináljon? Megígérte, hogy az ajándéknak, amit kap Mátyás királytól, a felét neki adja. Így egyik felét nekiígérte a kapuőrnek, a másik felét az ajtónálló őrnek. Na, lassan bejutott a királyhoz.
– Jó napot, felséges királyom! Életem-halálom kezedbe ajánlom!
– Jó napot, te szegény ember! Mit hoztál nekem?
– Én bizony, né, ezt az aranyat találtam, amikor ástam a kutat. Gondoltam, elhozom felségednek. Nézegette Mátyás király.
– Jól van, te szegény ember, ülj csak le! Hamar csengetett, jöttek az inasok, enni hoztak a szegény embernek, megvendégelték, s azt mondja Mátyás király:
– Parancsolom, mérjetek ki egy zacskó aranyat ennek a szegény embernek!
− Nem kell nekem, felséges királyom – mondja a szegény ember. – Adjon nekem ötven botot a fenekemre.
– Ötven botot, te szegény ember? Te nekem ajándékot hoztál, s én neked ötven botot adjak? Hát neked aztán elment az eszed? De addig könyörgött a szegény ember, hogy így, hogy úgy, hogy őneki ötven botot adasson.
– Hát jól van. – Beleegyezett Mátyás király. Hozták a derest, jött a hajdú, s mikor a szegény embert reá akarták fektetni, kiszólt a kapunálló őrnek:
– Gyere csak be, most a felét az ajándéknak neked adom!
Jött is nagy örömmel az őr, s mikor bejött, azt mondja a szegény ember:
– Na, most, felséges királyom, ennek adassa felét. Mert csak úgy engedett be, ha a felét neki ígérem. Megértette Mátyás király, miről van szó. Megragadta az őrt a hajdú, reá a padra, s huszonötöt mértek a fenekére. Mikor ezzel készen volt, akkor kiszólt a szegény ember az ajtónálló őrnek.
– Gyere csak be, megkapod, az ajándék másik felét! Bejött az is nagy örömmel, hogy most megkapja az ajándéknak a másik felét. Azt is megragadta a hajdú, reáfektette a deresre, s a huszonötöt ő is megkapta.
– Nahát, te szegény ember, amiért ilyen okos voltál – dicsérte meg Mátyás király –, most ajándékot kapsz.
Adott neki két lovat, szekeret, még egy fél zsák pénzt, s a szegény ember nagy örömmel hazament. A két ajtónálló vakargatta a fenekin a botnak a helyét, lehet, még két napig is. A szegény ember a feleségével s a gyermekeivel boldogan él még ma is, ha meg nem halt. Ez tiszta igaz volt. Itt a vége, fuss el véle!

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 299
szavazógép
2019-03-30: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Tavaszi óraátállítás
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik. Emiatt máról vasárnapra virradó éjjel egy órával előre kell állítani az óramutatót.
2019-03-30: Kiscimbora - :

A paraszt meg az ördög (Grimm testvérek)

Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt, sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de én itt most csak a legkülönbet mondom el: azt, hogyan tette egyszer bolonddá az ördögöt.