Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentéseibőlA Securitate emberei terrorizálják az egyházi elöljárókat

2019. április 4., csütörtök, História

Az 1980-as évek Romániájában folyó féktelen terrorról kellő hitellel és alapossággal való tudósíts céljával 1983. május 20-án létrejött, Ara-Kovács Attila által alapított Erdélyi Magyar Hírügynökség, az erdélyi magyarság nem hivatalos hírirodája egy dátumhoz kötött jelentését közöljük mai História rovatunkban. A jelentést a Transindex Adatbank rovatából tallóztuk.

  • A csíkrákosi római katolikus templom Fotó: Szekeres Attila
    A csíkrákosi római katolikus templom Fotó: Szekeres Attila

Március 15-ét megelőzően megszaporodtak Romániában a magyar (a római katolikus és református) egyházakat ért támadások. A Securitate és a pártszervek ideológiai indokokkal, illetve rendőri eszközökkel igyekeznek megfélemlíteni mind a híveket, mind pedig a lelkészeket. Így az utóbbi időben a hatóságok több kihallgatást eszközöltek, amelyek során a templomba járók tucatjait próbálták rávenni, hogy terhelő vallomásokat tegyenek – a prédikációk alapján – papjaikra. A papokat pedig azzal fenyegetik, hogy „túl buzgó” vallási tevékenységük könnyen az állami – egyébként nevetségesen alacsony – javadalmazás visszavonását eredményezheti. Hasonló zsarolási eszköz az egyházi épületek tatarozására kiutalt pénzek kilátásba helyezett elvonása, illetve a tatarozási engedélyek esetleges megvonása.

Mint nemrég többször jelentettük, a református egyházon belül Tőkés László temesvári lelkészt fosztották meg állásától. A római katolikus egyház hierarchiájában egyelőre nagyobb ellenállás mutatkozik, így a hatóságok közvetettebb eszközökhöz folyamodtak. Egyes jelentések szerint a legkülönfélébb és gyakorta véletlenszerűnek tűnő zaklatások mindennaposakká váltak. Március utolsó hetében a Securitate emberei betörtek a Kolozsváron levő monostori katolikus parókia épületébe. Egyházi elöljárók által megerősített információk szerint altatót használtak, ugyanis a betörés éjszakáján Kádár István és Balázs József lelkészek, valamint a házvezetőnő otthon tartózkodtak, de a látványosan megrendezett betörésre sem ébredtek fel. Másnap viszont erős kábultságra és fejfájásra panaszkodtak.

Esetük nem egyedi. Betörtek a csobotfalvi Gergely István lelkész garázsába is, megrongálva motorkerékpárját. A csíkrákosi pap lakásába pedig hatszor próbáltak behatolni a Securitate emberei, mialatt ő részt vett Anachlat utolsó székelyföldi ferences rendi barát szárhegyi temetésén. (1989/22. sz. jelentés, 1989. április 4.)

(Szerkesztette: Szekeres Attila)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 715
szavazógép
2019-04-04: História - :

Magyarországon hivatalosan véget ér a II. világháború (1945. április 4.)

1945. április 4. volt a szovjet hadijelentések szerint az a nap, amikor a Vörös Hadsereg kiűzte Magyarországról az utolsó német egységeket is, és Magyarország területén befejeződtek a második világháborús harci cselekmények. A szocializmus idején, 1950 és 1989 között április 4-e Magyarország egyik legjelentősebb ünnepe, a felszabadulás napja volt.
2019-04-04: História - :

Ez történt 170 éve (Háromszék nem alkuszik)

1849. március 29.–április 4.
Március 29.
Gábor Áron visszatért Moldvából az orosz csapatok előrenyomulásának és betörési szándékának (ál)hírével.
Gál Sándor levélben értesítette Csányi László erdélyi főkormánybiztost az első székely határvédzászlóaljak felállításáról.