Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A magyar költészet napjaDöbrentei Kornél: Rebellis türelem

2019. április 13., szombat, Irodalom

Hiába volt himnuszi esdés, protestáló pátosz,
azóta sem áldás, amit ránk oszt.
Inkább hallgatta meg Ady Endrét,
és ver még, ver még.

Belefárad-é egyszer, ráun?

Antikká korszerűsítve a fátum:
szakadatlan bűnhődjük a múltat és jövendőt,
mi, a jelentől is öklendők.

Nem sajátítottunk ki soha. E néphez nem illene,
gyötrelmes rangod, hogy Te vagy
a Magyarok Istene.
Mi választottunk, s nem Te minket.
Balsors-rögösítette szíveinket
lekényszerítetted a sugallatos porba,
beléjük el így vetvén a dacot:
azért is SURSUM CORDA,
azért is hisszük: az elevenszülő idő
csupán tetszhalott.

Uram, a hiányodtól kongó űrbe fenn,
Te tudod, a türelmünk rebellis türelem,

történelmi böjtöket búsan-megbíró,
s ha enyész, enyészik hetykén,
fohászos-káromkodva a fajtánk,
mely egyként bigott és önégető eretnek;
Koppánynak is főt hajt, amint a Keresztnek,
amikor hízelkedő füstje megtalált,
s ráeresztetted a Káin-szaggal álcázott halált,
Ábel szájából, mit az elmúlásba tátott,
még feltört testamentumként az átok,
s azóta itt működik megtetézve turáni mód,
készen,
hogy írmagot se hagyva mindent fölemésszen!

Egymásra fenekedik fekete s fehér magyar,
és meddővé döglesztetik az őstalaj,
mert ott, ahol a testvér-szív pecsenyének
nyársra fér,
a kiömlött annyi drága vér
öldökölő vegyszernél pusztítóbb elegy –
génjeinkben micsoda hibás számtan a törvény
mily örökség-terror
rontó haragja forr,
hogy három magyar együtt annyi sincs,
mint egy meg egy!
Olyik kuruc, némely mindig labanc,
s hiába, Uram, hogy olykor kegyelemre lobbansz,
szereteted kivételes pillanatát adván menedékül,
amikor ez a nép egységessé békül
s teremtene önmagán túlnőve gigászin nagyot,
hisz százszorosan lerótta a penitenciát,
mit a világ kiszabott.
De nem! Akkor se, most se, s ki tudja meddig
nem engedik, nem engedik...
A turulmadárnak betiltják az eget,
szárnycsonkolva a sárban megreked...
Ördögien kimódolt ármány:
hol hosszabb, hol rövidebb pányván visszarántják,
noha még csak képzeli, szárnyat bont,
börtöne mesterségesen megalacsonyított horizont.

És még mindig milyen zsíros üzlet
– a júdáspénznek mikor lesz szaga? –
ez a kivérzett, hanyatló haza,
mely még romlásában is fölken:
legyünk a honszeretet jobbágyai röghözkötötten...
– a lélek e komor gravitációba beleszépül –
s megint a zsarolás, a szemfényvesztő kunszt el nem évül,
akár a nemzet önérzetét kikezdő,
rásütött szégyen-stigma, billog-jelző,
kívül-belül rothasztó szándék,
mely végső mohácsra vár rég.
Uram, a hiányodtól kongó űrbe fenn,
Te tudod, a türelmünk rebellis türelem.
Most már elég! Vess a bosszúnak véget,
álmodj ide le egy új, megigazult ítélőszéket,
mert bűnös volt a háború és galád a béke:
rablók, orgazdák és a kupecek fedezéke,
kapitális bűnbakként vagyunk haszonállatok,
mert kufárszellemtől áthatott farizeus-gyülekezeté
érdem és jog, hogy ítéljen...
Uram, ne vesztegelj tétlen!,
csak pártatlan légy, ne kegyes
– a felelősség egyetemes –
akik most zsákmány-gusztáló szemmel néznek a Tejútra,
elébb a földön elkövetett bűnöket osszák fel újra,
mert a tétel kétes,
hogy mindig egyedül a vesztes a vétkes.

Miatyánk, az istenért,
tőlünk bocsánatot ki kért?

TABULA RASA? Vezeklés nélkül lehet-é kezdeni
tiszta lappal?!

Uram, a hiányodtól kongó űrbe fenn,
Te tudod, a türelmünk rebellis türelem.

De várakozunk még, emelt fővel, levett kalappal...
Te tudhatod: nem választott népedé a vétek.
Egyfiad csak Kajafásék feszítették meg.
Ha az igaz, igaz ez is.
Uram, meddig még ez agyafúrt nemezis?

Hozzászólások
Szavazás
Ön kire szavaz az elnökválasztás első fordulójában?eredmények
szavazatok száma 259
szavazógép
2019-04-13: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Két nap a tisztább Őrkőért (Szemétgyűjtő akciósorozat Sepsiszentgyörgyön)

Civil szervezetek, önkéntesek és tucatnyi őrkői lakos csatlakozott tegnap délután ahhoz a takarítási mozgalomhoz, amely a napokban WoodView Movement Kőbánya Cleanup 1 néven vált ismertté a közösségi médiában. A hulladékgyűjtő akciósorozat – amely mögé a Máltai Szeretetszolgálat, az Amenkha Egyesület, a Tega Rt., Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a GAL Sepsi Egyesület is felsorakozott – első helyszíne az őrkői kőbánya és környéke volt, amelyet tegnap mintegy félszázan próbáltak megtisztítani.