Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. május 23., csütörtök, História

Május 10.
A Hadügyminisztérium átiratban fordult a nagyszebeni főparancsnoksághoz, hogy vizsgálja meg, célszerű-e a Borbáth-huszárokat egy sorezredhez csatolni, vagy meg kell őket tartani önálló csapatként, s küldje-e fel Debrecenbe a Mátyás- és a Székely-huszárezred tisztikarának jegyzékét.

Május 11.
Elkészült a kézdivásárhelyi nyomda első sajtóterméke: egy Bem József altábornagyot dicsőítő vers nyomtatványa.
A kézdivásárhelyi tüzériskola növendékei egy Gál Sándor ezredes jelenlétében megtartott gyakorlaton bizonyították felkészültségüket és hadrafoghatóságuk állapotát.
Gábor Áron Debrecenben Kossuthtal, valamint a Honvédelmi minisztériumban folytatott tárgyalásokat, melyek során kieszközölte a kézdivásárhelyi hadiipari létesítmények minisztériumi alárendeltségbe helyezését, valamint a központi finanszírozás biztosítását.

Május 12.
Az e napon őrnaggyá előléptetett Gábor Áron levélben tájékoztatta Turóczi Mózest magyarországi útjáról, valamint a Kossuthtal és a Honvédelmi minisztériumban folytatott megbeszélésekről.
Az országos kormánybiztosi hivatal engedélyezte Kézdivásárhely városának a korábban tiltott pálinkafőzést.

Május 13.
Az orosz hadügyminisztérium közölte Alexandr Nyikolaevics von Lüders tábornokkal, a Román Fejedelemségeket megszállva tartó orosz csapatok parancsnokával a cár döntését, miszerint katonai támogatást nyújt az osztrák kormánynak, valamint utasították az Erdély elleni támadás haditerveinek kidolgozására.

Május 14.
Az orosz hadügyminisztérium parancsa kijelölte a támadásban részt vevő, valamint a Román Fejedelemségek további megszállását biztosító egységeket.

Május 15.
Köntzei Elek, a peselneki járás – feltehetőleg valamilyen okból elmarasztalt – szolgabírája levélben nyilvánította ki a Honvédelmi Bizottmánynak együttműködési készségét.
Gábor Áron visszatért Nagyváradra, ahol hat napon keresztül a röppentyűgyártás fogásait próbálta meg elsajátítani.

Május 17.
Gál Sándor ezredes rendelete a besorozottak elbocsátásáról (a magukat felváltani kívánók csak akkor bocsáthatóak el, ha van, aki helyükbe álljon).

Május 18.
Czetz János tábornok javasolta a Hadügyminisztériumnak, hogy a Borbáth-huszárokat osszák be a Székely huszárezred állományába.

Május 19.
Gál Sándor felterjesztéseket küldött a Hadügyminisztériumhoz, melyekben egy-egy hadikórház felállítását javasolta Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában, valamint javaslatokat tett a kézdivásárhelyi és csíkszeredai katonaneveldék további működése ügyében. Pap Mihály alezredes a kézdivásárhelyi térparancsnokság jóváhagyásától tette függővé a csapatszolgálatból való elbocsátást és a helyettes állítását.

Május 21.
Gábor Áron Vaskohra és Kristyorra utazott, hogy az ottani fegyvergyártási módszereket tanulmányozza.

Május 22.
Kézdivásárhely városa felkérte Berde Mózes Szeben-vidéki kormánybiztost, hogy küldje el Bemnek nyomdájuk első sajtótermékét, a Fábián Dániel által írt, a tábornokot dicsőítő verset.

Május 23.
Klapka György vezérőrnagy, helyettes hadügyminiszter levelet küldött a Nagybányai Lőpor- és Salétromgyárhoz, hogy szükségleteik fedezésére vegyék fel a kapcsolatot Kézdivásárhelyen Gábor Áronnal.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 715
szavazógép
2019-05-23: Magazin - :

Visit Covasna-maraton Orbaiszéken

Visit Covasna Marathon néven szervez futóversenyt 2019. szeptember 22-én a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és a Fitness Tribe Egyesület. Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Már lehet jelentkezni, akik június 1-jéig regisztrálnak, kedvezményben részesülnek.
2019-05-23: Magazin - :

Lelkesen fogadták Tarantino filmjét Cannes-ban

Lelkes fogadtatásban részesült Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje, amelyet kedd este mutattak be a 72. cannes-i fesztivál hivatalos versenyprogramjában. Az idei válogatás leginkább várt alkotásának főszerepeit alakító világsztárok, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Margot Robbie a rendezővel együtt érkeztek és vonultak fel a fesztiválpalota vörös szőnyegén.