Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Derengés Oltfejben

2019. június 18., kedd, Riport

„Jó is volna valamiféle derengés mifelénk is – hangsúlyozták Málnásfürdő és a községközpont Málnás lakói –, mert a változásokra nagyon megérett a helyzet. Nem elégedetlenségünket, hanem azt akarnánk kifejezni, hogy a látható-tapintható változásoknak gyorsabban szeretnénk örvendezni. A nagy reményekkel kecsegtető új világ eléggé lassan cammog mifelénk. Reményeket már csak a fiatalok táplálhatnak, az idősebb generációnak jól kell legyen úgy, ahogy van!”

  • Fotók: Albert Levente
    Fotók: Albert Levente

Csőstül jövő gondok között

Szotyori Angéla községvezetőtől kérdeztük, hogy mit tudnak idén megoldani a három településből álló község gondjaiból?

– Több mindent, hiszen az idei lehetőségek jobbnak mutatkoznak – jött a felelet –, de azt is tudni kell, hogy több dolgot önerőből, kalákával igyekszünk megoldani. Legfontosabb feladatunk most az, hogy használhatóvá-rendezetté tegyük a megviselt helybeli orvosi rendelő épületét, erre megvan a pénzalapunk. Tudnia kell minden lakosnak, hogy a feladatok megoldásának fontossági sorrendjét sok tényező igazgatja, ezért nem lehet rangsorolni a községközpont, a fürdő vagy éppen Zalánpatak egyik-másik bajának orvoslását.

 

Szotyori Angéla

 

Jelenleg éppen Málnásfürdőn folynak az egyik tömbház alagsorában kialakított kultúrotthon teljes belső felújítási-tatarozási munkálatai. Egy kisebb méretű színpadot is kialakítunk, kifogástalan állapotba hozzuk az ott lévő közösségi konyhát, ami egy-egy nagyobb rendezvény lebonyolításához szükséges. Prioritásaink között szerepel a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő útszakasz további karbantartása. Ennek egy részét a tavalyi sürgősségi rendelet nyomán kapott pénzből és a megyevezetés segítségével rendeztük, vízlefolyókat alakíttattunk ki ott, ahol szükséges volt, hogy az elszigetelt település lakóinak – legalább a nyári időszakban – ne a Hatodon keresztül kelljen megközelíteniük a községközpontot. Ennek az útszakasznak a karbantartására használták-használják fel azt a tört követ is, amelyet a község területén levő Botosi kőbánya biztosít minden esztendőben.


Odafigyelnek Zalánpatakra is

Történelmi idők óta a falu feletti hegyoldalból eredő Pero-patakon kellett átgázolnia annak, aki a település nyugati részébe – Szárazajta irányába – akart átjutni. Három helyen keresztezi ez a kis hozamú vízfolyás az úttestet, és mind a három ponton bemélyített, nagy ármérőjű csövekből építettek átjárót. A csövek költségét a Kálnoky Alapítvány biztosította – mondta el a polgármester, segítséget kaptak a Tekse-Ársicca-Köhösfej Társaságtól, amelynek elnöke Kasléder János, valamint a Kasléder Albert vezette erdő-közbirtokosságtól.

– Éreztük a helyi kisközösség segítségét és jóakaratát is, Zalánpatakon még él a kaláka régi jó szokása. Szép számban jelentek meg a helybeliek azon a temetőtakarításon, melyet az önkormányzat kezdeményezett.

A csíksomlyói búcsú idejére hajszálpontosan hazaérkezett szülőfalujába 16 napos biciklis útjáról Préda Barna.

– Összesen 1348 kilométert karikáztam – számolt be kérésünkre.  – Megtapasztaltam, hogy „szomorú a székely sorsa messzi idegenben”. Igazából csak az utamba eső székelyföldi Nyárádremetén tapasztaltam meg, hogy itthon vagyok, hogy ez az én hazám. Ebben a lelkületben „találkozhattam” a Babba Máriával a Nyeregben. Ha kisebb időszakokra még el is megyek szerencsét próbálni Német-földre, megújuló erővel folytatom munkámat itthon. Szeretettel fogadott ismét a család, Préda Jenő bátyám, öreg muzsikus barátom, aki Zalánpatak legidősebb embere, augusztusban lesz 90 éves! Mint Málnás községi tanácstag terveim is vannak: itthon a falu szélén önerőmből fel akarok újítani egy kidőlő félben levő határkeresztet, Málnásfürdőn a napokban részt veszek a Málnási Ifjúsági Szövetség (MISZ) tisztújító közgyűlésén, amely szerintem nagyon fontos erőnek mutatkozik a község életében.


Dereng Málnásfürdő felett

Jó volt részt venni Málnásfürdőn a kis óvodások és az elemista gyermekek évzáró ünnepségén, ott lehetett érezni-látni, hogy bármilyen nehéz idők is jönnek-mennek, van utánpótlása a településnek, él a falu. Nem hiányzott egyetlen szülő, nagyszülő, keresztszülő sem. Tomsa Enikő pedagógus elmondta: biztatóan alakul a gyereklétszám, s még ebben az esztendőben felújítják-bővítik az iskola épület felső (emeleti) részét, belső mosdóval bővül az épület, mindez a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség segítségével, magyar kormánypénzből. A málnásfürdői oktatás sarokszámai a település jövőjét jelzik. Volt már szó lapunkban arról, hogy a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola, amely felnőtt- és ifjúkori képzéseket szervez, a megyevezetés támogatásával átvette a málnásfürdői szállodakomplexumot és vele együtt a jelenleg nem működő ásványvizes kezelőközpontot azzal a céllal, hogy ott egy baleneoturisztikai felnőttképző központot alakítson ki.

 

Ünnep Málnásfürdőn

 

– Készül már ennek a megvalósíthatósági tanulmánya, amelyen tájépítő szakemberek dolgoznak – tájékoztatott Gáj Nándor igazgató. Egyedi lesz Székelyföldön ez a központ és minden, ami kapcsolódik hozzá: a hamarosan megnyíló mofettás kezelés és a közvetlen környék rendezése is.

Gyógykezelés meg elképzelhetetlen szálláshelyek nélkül. Jelenleg a fürdő központjában ultramodern szálláshelyek várják a  turistákat, kúrázni akarókat, az Anna Panziót a tulajdonos Fekete család működteti. Ifj. Fekete Mihály vállalkozó elmondta, hogy megvásárolták a málnásfürdői egykori gyerekszanatórium leromlott épületét, bekerítették, takarították és megkezdték az ingatlan megerősítését azzal a céllal, hogy a fürdőtelep tetemes romlásából (borvízpalackozója, szénsavsűrítő egysége romokban hever) feléledjen és majdan visszanyerhesse egykori jó hírnevét.

 

Megújulhat a szanatórium

 

Ehhez e sorok írója teszi hozzá, hogy a telep szívében emelkedő egykori Posta-villát is bérbe adná tulajdonosa felújítás céljából – tudtuk meg a marosvásárhelyi illetőségű Simon Csabától.

Kétségtelen, hogy ha kissé szerencsésebben alakult volna a fürdő privatizálása, ez lett volna egyik erőforrása Málnás községnek. Most úgy tűnik, lassabb lépésekben, de van végre esély a megújulásra. Az sem kevésbé fontos a település számára, hogy ott két történelmi egyházközség működik, a református és római katolikus. Mind a két közösségnek temploma van, lelkészei Balla Barna lelkipásztor és Gábos Zoltán plébános. Utóbbi, mint Oltfej szórvány-katolikus filiáinak gondozója és málnásfürdői plébános elmondta, hogy e hónap 28-án, pénteken tartják templomuk titulusának napján a Jézus Szíve-templombúcsút, amelyre minden érdeklődő hívő embert elvárnak és meghívnak.

Örömmel kerestük meg Készné Bakk Zsuzsannát is a málnásfürdői nőszövetség elnök asszonyát, aki elmondta, hogy ökumenikus alapon működik közel tíz vegyes felekezetű taggal szövetségük, amely 2013-ban alakult, s jelenleg az iskolában szoktak találkozni.

 

Készné Bakk Zsuzsa

 

– Részt vettünk minden régiós nő-találkozón. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én mindig megkoszorúzzuk a központi hősi emlékművet, és rövid műsort is szervezünk, farsangkor meg pánkót sütünk. Rendeztünk közös kirándulásokat, voltunk a fogarasi várnál, de felkeressük itthon az időseket is, a magányosan élőket, s megrendezzük tagjaink születésnapját. Ránk, asszonyokra mindig lehet számítani.


Földgázat az Oltfejben

Az is az Oltfej derengéséhez tartozik, hogy nemcsak a málnási községvezetés, hanem Oltfej más községei is dédelgetik azt a gondolatot, hogy rácsatlakozzanak a folyóvölgy vonalán dél felé haladó földgázvezetékre.

− Ha lesz erre kiírt pályázat, akkor mi sem akarunk ebből kimaradni, mert hozzánk – miképpen Sepsibükszádhoz és Mikóújfaluhoz is – közelebb esik a fő gázvezeték – mondotta a polgármester. Hosszú várakozás után hamarosan sorra kerül a málnási Felszeg utca aszfaltozása is.

 

A málnási községháza

 

– Kivételes helyzetben vagyunk, december végéig megvan a fedezete a kormánypénzből működő melegebéd- és szendvicsprogramnak. Korszerűsítik a községközpont közvilágítási hálózatát, és mert befejeződött a községi legelők telekkönyveztetése, onnan téli tüzelő beszerzésére is van remény a közületek részére.

A málnási helyi tanács küldöttsége a Balaton menti Alsóörs testvértelepülésre készül augusztusban soros nyári látogatásra – tudtuk meg, miként azt is, hogy folyamatban van egy szándéknyilatkozat megkötése is a magyarországi Kéthely nevű településsel, küldöttségük már tiszteletét is tette Málnásfürdőn és tűzoltó-felszerelésekkel (védősisakokkal, tömlőkkel, ruházattal és csizmákkal) ajándékozták meg a málnási önkéntes tűzoltócsapatot. A polgármester elmondta, ha Zalánpatak faluközössége óhajtja, közös erővel fel fogják újítani baráti kapcsolatukat a magyarországi Kaposgyarmat testvértelepülésükkel.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 224
szavazógép
2019-06-18: Magazin - :

Oknyomozó újságíró mellett tüntettek Moszkvában

Mintegy kétezer tüntető követelt törvényességet és méltányosságot mindenkinek vasárnap Moszkvában. A fővárosi hatóságok által engedélyezett tüntetésen, amelynek eredeti célja a kábítószerrel való üzérkedés címén, hamis bizonyítékok alapján átmenetileg őrizetbe vett Ivan Golunov újságíró szabadon bocsátásának kikövetelése volt, petíciót fogadtak el.
2019-06-18: Gazdakör - Bokor Gábor:

Célpontban a hegyvidék

Habár már tavaly jogerőre emelkedett a Hegy Törvénye (Legea Muntelui, nr. 197/2018, megjelent a Hivatalos Közlöny tavalyi 659. számában), még mindig nem született meg az alkalmazási módszertan, és azt sem tudni, mikor lesz költségvetése a kerettörvény alá rendelt, a hegyvidéki állattenyésztés fejlődését segíteni hivatott programoknak.