Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A madarak nyelve

2019. július 6., szombat, Kiscimbora

Koreai népmese
Élt egy ember, Li Tha Csinek hívták, és értett a madarak nyelvén. Megy, mendegél egyszer ez a Li Tha Csi, és látja ám, hogy egy varjú repül arra, és így kiált oda neki:
– Kao, kao! Gyerünk, gyerünk!

Követte hát a varjút, és egyszer csak megpillantott egy nagy darab húst. Nosza felkapta, és levest kezdett főzni magának.
Odalépett hozzá ekkor egy ember, és szemére lobbantotta, hogy levágta a tehenét.
S Li akárhogy is mentegetőzött, az idegen a városba hurcolta, a bíró elé. Li elmagyarázta a bírónak, hogy is történt a dolog.

– Rendben van – így a bíró –, ha csakugyan értesz a madarak nyelvén, akkor mondd meg, mit kiáltoz az a galamb, amelyik ott ül azon a fán.
– Azt mondja, belegabalyodott a pókhálóba.
Odamentek, megnézték: csakugyan belegabalyodott a pókhálóba.

– Ezt te láthattad is – vélte a bíró.
S minthogy már beesteledett, és valamennyi madár elröpült, a bíró megparancsolta, hogy Lit zárják reggelig a tömlöcbe. A börtönben pedig az ablakon át Li térdére pottyant egy fecskefióka a fészekből. Li a saját nyálával etette meg, és mivel nem tudta visszarakni a fészekbe, a mellére tette. Másnap, amikor ismét a bíró elé vezették, a bíró ezt mondta neki:
– No, jól van. Egy fecske kering feletted, és kiáltoz. Ugyan mit mond?
– A fiókáját kéri vissza: ugyanis bepottyant hozzám a tömlöcbe, és most vissza kéne tenni a fészekbe.
Ekkor mindketten odamentek a fecskefészekhez, és mihelyt Li visszarakta a fiókát a fészekbe, odarepült a fecske, és hangos csicsergéssel köszönetet mondott Linek, azzal elhallgatott.

A bíró ekkor így szólt:
– Ilyen ember valóban nem követhet el semmi rosszat.
És szabadon engedte Lit.

(Szabó Enikő meseterapeuta gyűjteményéből)

Hozzászólások
Szavazás
Önk kire szavaz az elnökválasztás második fordulójában?








eredmények
szavazatok száma 337
szavazógép
2019-07-06: Kiscimbora - :

Hogyan keresett társat a kutya

Burját népmese
Azt mesélik, hogy a kutya valamikor réges-régen magányosan élt az erdőben. Egy napon megunta az egyedüllétet – elindult, hogy társat keressen magának, akivel együtt lakhatna. De olyan társat akart, aki mindenkinél erősebb a világon, és nem fél senkitől.
2019-07-06: Kiscimbora - :

Versek