Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Háromszék nem alkuszikEz történt 170 éve

2019. július 18., csütörtök, História

Július 12.
A rikai átjárót egy, a Dobay József alezredes parancsnoksága alatt álló különítmény (3 gyalogzászlóalj, valamint egy háromnegyed és egy egynegyed huszárszázad 6–8 ágyúval) szállta meg.
Erdővidéken újjászervezték a haditörvényszéket.
Az orosz előőrs legyőzte Móricz József alezredes foga­rasi különítményét és elfoglalta a várost.

Július 13.
A Nyerges-tető alatti táborba érkezett a Bem altábornagy által a különböző erdélyi hadosztályoktól elvont erősítés (3 gyalogzászlóalj, valamint egy fél és egy negyed huszárszázad).
Clam-Gallas császári altábornagy előőrsei bevonultak Brassóba.
Az orosz főerők átvonultak Vledénybe.

Július 14.
A Székelyföldi- és a Brassói-hadosztály maradványaiból két zászlóaljat állítottak fel, parancsnokaiknak a magukat a korábbi harcok során kitüntető tiszteket: Kiss Antal (85. zászlóalj) és Tuzson János (86. zászlóalj) őrnagyokat nevezték ki.
Clam-Gallas császári altábornagy főerői bevonultak Brassóba.

Július 15.
A 85. zászlóalj és egy század a Székely-huszárezredből Bükszádnál foglalt állást.
Von der Nül ezredes dandára (2 és 1/3 zászlóalj, a Székely-huszárezred 2 százada, 1 üteg és fél röppentyűsüteg) átvette Sepsiszentgyörgy megszállásának feladatát az oroszoktól, akiknek lovassága Kökösbe, gyalogsága Vledénybe távozott. Ezzel egy időben Eisler ezredes dandára (5 zászlóalj, 2 lovasszázad és 1 üteg) Földvárt, Stuttenheim ezredes gyalogdandára (5 zászlóalj, 2 lovasszázad és 1 üteg) Szászhermányt, míg Schönberger ezredes lovasdandára (10 század) Botfalut szállta meg.

Július 16.
A bükszádi előőrs, miközben összecsapott a felderítést végző kozákokkal, levonult Mikóújfaluhoz.
Bem altábornagy Csíkszeredában haditörvényszék elé állíttatta a csapataikat elhagyó főtiszteket.

Július 17.
Az előőrs megszállta Bodokot és Zalánt, Sepsiszentgyörgyre kergetve vissza az Olt völgyében járőröző kozákokat.
A székely csapatok főerői a Kászonokon keresztül levonultak Kézdivásárhelyre.
Bem altábornagy csapatai után indult Csíkszeredából (éjfélre Szárazpatakig jutott el).

Július 18.
Az előőrs, a Bodoki-hegység erdei útjait használva, Sepsibesenyőt útba ejtve levonult az eresztevényi magaslatra. Bem altábornagy Kézdiszentléleken szemlét tartott a táborba rendelt felső-háromszéki népfelkelők fölött, majd hazaküldte őket. A főerők levo­nultak az eresztevényi magaslatokra, ahol estére Bem altábornagy is csatlakozott hozzájuk.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1149
szavazógép
2019-07-18: História - Egyed Ákos:

Maradjunk a központi témánál (Visszajelzés)

A Háromszék 2019. május 9-i számában jelent meg az Egy irat töredékes és problematikus közléséről, Háromszék 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején című forráskötet margójára címmel írt cikkem. Ebben bíráltam a Demeter Lajos, Pál-Antal Sándor és Süli Attila által összeállított forráskötetet, mert manipuláltnak tartom egy irat közlésének módját: nem adják a szóban forgó irat egészét, a 128 pontból álló jegyzőkönyvnek csak három pontját közli a kötet, a címét meg sem említik, amely így szól: Jegyzőkönyve a csíkmadarasi álladalmi Ágyú-öntöde és Lőpor Gyároknak az 1848–1849-ik évekből. Ennek keletkezési ideje a szerző, Bodor Ferenc szerint: 1849. augusztus 8.
2019-07-18: Család - :

Tökéletes szülők nem léteznek (2.)

A szülőknek álmatlan éjszakákat okozhat, mikor rájönnek, nem tökéletesek, és nem tudnak megfelelni a gyermeknevelés elvárásainak. Ezen a területen senki sem szeretne kudarcot vallani. Azonban ha tudatosítjuk, hogy a gyermekeink nem a tulajdonaink, hanem csak egy időre kapjuk kölcsönbe őket, egy bizonyos útszakaszra és időtartamra bízza ránk őket Isten – ez segít abban, hogy hálásak legyünk értük.