Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Régi pedagógusokFekete Gábor, nemzedékek példaképe

2019. augusztus 8., csütörtök, História

Nyárádmenti székely lófő nemesi család sarja, akinek szülei orvosként telepednek le Sepsiszentgyörgyön. Édesapja, dr. Fekete Sándor köztiszteletnek örvendett, a Csíki utcában magánszanatóriumot működtetett 1948-ig feleségével, dr. Fekete Erzsébettel. Két gyermekük született, Gábor és Márta Emőke (ma nyugalmazott tanárnő).

Fekete Gábor 1932. március 25-én született Sepsiszentgyörgyön. Iskoláit szülővárosában végezte, 1951-ben a Székely Mikó Kollégiumban érettségizett. 1955-ben a bukaresti Testnevelési Főiskolán szerzett tanári diplomát. Első munkahelye a baróti középiskola, ahol három tanévet tanított. Ezután került a Székely Mikó Kollégiumba.

A sport iránti vonzódása már diákkorában megmutatkozott. Tudatosan készült életpályájára, és a Mikóban olyan pedagógusok, szakmabeliek munkáját hivatott továbbvinni, mint Petrás György és Benedek Károly.

Mikós tanárként nevéhez fűződik a sportiskola létrehozása. A keret így adatott, és 1961-től be tudott kapcsolódni az országos versenyrendszerbe (előbb szertorna-, majd atlétikai versenyeken). A szertornában ért el nagyszerű eredményeket, élsport rangra emelte ezt a sportágat, amely a 60-as években Sepsiszentgyörgy egyik legeredményesebbje volt.

A megyésítés után a megyei tanfelügyelőség szakfelügyelője lett, majd egy év után, 1969–1975 között a megyei sporthivatal elnöki tisztségét töltötte be. Hivatástudattal végezte munkáját, kitűnő vezetője és szervezője volt a megyei sportéletnek. Támogatta számos sportlétesítmény építését, bővítését. Bizonyította, hogy igazi karizmatikus egyéniség.

Ezt követően 1975 és 1978 között az 1-es számú Sportiskola igazgatója. Eredményes szakmai munkáját igazolja az a nagyszámú növendék, akiket beavatott a szertorna titkaiba és országos szinten is elismerést szereztek az iskolának. Számos növendéke e sportág művelője lett, s mint pedagógusok továbbvitték a sepsiszentgyörgyi szertorna hírnevét. Volt növendékei – Keresztes László, Bende József, Dobolyi Gyula, Kiss István, s a sor nem teljes – számos bajnokot neveltek ki.

1978-ban áthelyezték a Leány Középiskolába, ahol létrehozták a 2-es számú Sportiskolát, amelynek igazgatója lett 1990-ig, amikor nyugdíjba vonult.

Igazgatott és tanított. Egy másik sportágban, az atlétikában is ért el kimagasló eredményeket.

A köztiszteletnek örvendő, nagyszerű pedagógiai érzékkel megáldott tanárt a 2003-ban létrehozott Benedek Károly Tornászegyesület javaslatára a városi tanács 2005-ben Pro Urbe díjjal jutalmazta.

2009-ben hunyt el, sírja a közös temetőben található.

A hálás utókor nem feledkezett meg Fekete Gáborról. 2010 tavaszán Benedek Károly–Fekete Gábor-tornászemlékversenyt szerveztek. Sírjára 2018 októberében volt növendéke, majd kollégája, Kiss István ny. testnevelő tanár faragott kopjafáját állították fel volt kollégái és növendékei jelenlétében. Az emlékfaavató másnapján a Háromszék napilapban Nagy D. István úgy fogalmazott, hogy a kopjafa „a pedagógusi szolgálat szimbóluma”, amelyet egy négy évtizedes szolgálat után megérdemelten helyeztek el a példaképként számontartott pedagógus emlékére.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 868
szavazógép
2019-08-08: Család - :

Gyermekeink

2019-08-08: História - :

Amikor Budapest román kézre került

Vasárnap volt száz esztendeje annak, hogy 1919. augusztus 4-én a román királyi haderő elfoglalta Budapestet. A következő százkét nap során a megszállók módszeresen kifosztották a magyar fővárost; a román katonai ellenőrzés egyben az első világháború elvesztését is szimbolizálta.