Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

1031. szeptember 2.Szent Imre herceg halála

2019. szeptember 2., hétfő, História

1031. szeptember 2-án, egy vadkanvadászat során vesztette életét Imre herceg, Szent István király (ur. 1000–1038) egyetlen felnőttkort megélt fiúgyermeke. A trónörökös halála után rövid idővel a szűzi tisztaság mintaképe lett, 1083-ban pedig – apjával együtt – beiktatták a szentek sorába.

  • Szent Imre képe a gelencei műemlék templom főoltárán. Fotó:Szekeres Attila
    Szent Imre képe a gelencei műemlék templom főoltárán. Fotó:Szekeres Attila

Imre herceg rövid életéről viszonylag kevés forrással rendelkezünk, tetteiről elsősorban a Képes Krónika és a szentek legendáriuma szolgáltat némi információt. Nem tudjuk, Istvánnak hány fiúgyermeke született, mindenesetre az biztos, hogy Imrét a sorban megelőzte egy másik herceg, akit – III. Ottó német-római császár (ur. 983-1002) nyomán – Ottónak neveztek, de ő még fiatalon elhunyt. Miután a szent életű herceg – a Képes Krónika szerint – 24 esztendősen halt meg, születését az 1007-es esztendőre teszik. Imre – bátyjához hasonlóan – Gizella királyné rokonai, a Szász-dinasztia császárai után kapta nevét, mely a Henricus – vö. II. Henrik német-római császár (ur. 1002–1024) – egyik változata volt.

A herceg minden bizonnyal gondos nevelésben részesült; tanulmányairól 1015-től vannak biztos információink, ugyanis ekkor érkezett Magyarországra Szent Gergely, aki – eredeti tervével, a szentföldi zarándoklattal ellentétben – végül a király udvarában telepedett le, és István szolgálatába állt. Imre taníttatása a későbbi csanádi püspök feladata lett, neki köszönhetően aztán a trónörökös a hét szabad művészetek mindegyikében komoly ismereteket szerzett; a herceg vélhetően elérte a kor legmagasabb iskolai fokozatait, emellett pedig a szerzetesi élethez is közel került. Ha hinni lehet a forrásoknak, Imre a veszprémi Szent György-kápolnában szüzességi fogadalmat tett, melyet élete végéig meg is tartott. Sokan azonban úgy vélik, ezt a történetet csak a későbbi legendaszerzők találták ki, hogy megalkothassák a szent életű, tiszta herceg máig elevenen élő imázsát.

Imrének mindenesetre a trónörökösi pozícióval házasodnia kellett, és bár az esküvőt megakadályozta korai halála, menyasszonyáról így is tudomásunk van. Kijelölt felesége – a király diplomáciai kapcsolataival összefüggésben – egy ismeretlen nevű bizánci hercegnő volt, feltehetően az ő taníttatására alapította meg Szent István a veszprémvölgyi görög apácakolostort. Mint a trón örököse, Imre a húszas évek végén megkapta apjától a bihari dukátust – az ország közel egyharmadát –, majd később a Dux Ruizorum címet is, ami valószínűleg a királyi testőrség parancsnokságát jelentette. Imre emellett katonai erényeit is megcsillantotta, II. Konrád (ur. 1024–1039) 1030. évi támadása során a Győr mellett kivívott győzelem ugyanis feltehetően az ő érdeme volt. Később a herceg képviselte apját a Német-Római Birodalommal kötött béketárgyaláson is, ahol a fiatal királyság megszerezte a Lajta és Fischa folyó között fekvő területet.

Imre herceg közeli trónra lépése tehát pozitív érzésekkel tölthette el az akkori Magyarországot, ám végül a gondos nevelés és oktatás, a trónörökös okulására összeállított Intelmek mind-mind hiábavalónak bizonyultak. Imre 1031. szeptember 2-án egy vadászaton vett részt a birtokán fekvő Igfán erdejében, ahol a Krónika szerint egy feldühödött vadkan halálra sebezte őt. A szerencsétlen – és a történelem során még visszatérő – baleset gyászba borította az esztergomi királyi udvart, ráadásul igen nehéz helyzetbe hozta Istvánt, hiszen egyetlen gyermeke sem maradt életben. A trónt Imre halála után az uralkodó nővérének fia, a velencei Orseolo Péter (ur. 1038–1041/1044–1046) örökölte, később pedig a Vazul-ági hercegek szerezték meg a koronát.

A szerencsétlen sorsú herceg aztán idővel tagja lett annak a családi panteonnak, melyet a keresztény magyar népi emlékezet a 11. század végére alkotott meg: az államalapító Szent István király és a hűséges feleség – a boldoggá avatott Gizella királyné – mellett Imre az engedelmes és tiszta életű gyermek mintaképe lett, akire rövid élete miatt amúgy is szeretettel emlékeztek. A herceget – édesapja, Szent Gellért püspök és két szerzetes után – 1083 novemberében avatták szentté, halála színhelyén pedig később apátságot is emeltek. Szent Imre életével az elmúlt 900 esztendőben elsősorban a fiatalok számára igyekeztek követendő példát állítani, főként „kemény tisztaságát” emelve ki erényei közül.

Tarján M. Tamás (Rubiconline)

Hozzászólások
Szavazás
Önk kire szavaz az elnökválasztás második fordulójában?
eredmények
szavazatok száma 311
szavazógép
2019-09-02: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, nagynéni, rokon,
özv. ÁBRAHÁM ILONA
(szül. BOKOR)
97. évében elhunyt.
Temetése szeptember 3-án, kedden délután 3 órakor lesz az új szemerjai
ravatalozóból a régi
szemerjai református temetőben katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Hozzátartozói
1268
2019-09-02: História - :

Kun László király koronázása (1272. szeptember 3.)

1272. szeptember 3-án koronázták Magyarország királyává IV. (Kun) Lászlót (ur. 1272–1290), az utolsó férfit, aki biztosan az Árpád-házból származott. A tízévesen trónra kerülő uralkodó regnálása során előbb az egyes főúri ligák, majd a kunok befolyása alá került, miközben sikertelen kísérletet tett az országban tetőző anarchia felszámolására.