Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elhalálozás

2019. október 25., péntek, Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a zágoni születésű
 sepsiszentgyörgyi
CSOMA ISTVÁN
életének 69. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből.
Temetése 2019.
október 26-án
13 órakor lesz a szemerjai
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján a gyászszertartás előtt egy órával.
Gyászoló szerettei
4314496

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át, és szeretet.” (Kosztolányi Dezső)
Egy váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a ró­zsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél, ha elfáradsz hosszú utadon, pihenj meg egy
percre, tekints az itt maradt bánatos szívekre.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk rokonainkkal, közeli és távoli ismerőseinkkel, hogy a szeretett, drága édesanya, testvér, anyós, sógornő, szerető, gondoskodó nagymama, dédnagymama, rokon, barátnő és jó szomszéd, a komollói születésű szépmezői
özv. BARICZ ERZSÉBET
(szül. SIPOS)
életének 73. évében rövid szenvedés után csendesen visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Megpihent egy szív, lehanyatlott két kéz, mely fáradhatatlanul küzdött szeretteiért.
Temetése 2019. október 26-án, szombaton 14 órától lesz a szentivánlaborfalvi közös temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1390

Megemlékezés
Soha el nem feledve, szeretettel emlékezünk a szotyori KARSAI SIMONRA halálának tizenötödik évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
4322/b
Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. MOLNÁR PÁLRA halálának hatodik hetében. Nyugodjék békében.
Édesapja, özvegye, gyerekei, testvérei és azok családja
4314491
Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet. Fájó szívvel emlékezünk id. OPRA FERENCRE halálának 21., illetve ifj. OPRA ­FERENCRE halálának 11. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes.
Szeretteik
4314495
Egy szomorú őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Emléked örökre itt maradt fájó szívünkben. Megtört szívvel emlékezünk a gidófalvi születésű sepsiszentgyörgyi KÖLCZE JÁNOSRA halálának második évfordulóján.
Nyugodjon békében.
Bánatos családja
4314433
Ti ott vagytok, ahol nincsen fájdalom, sírotokon legyen örök nyugalom. Az élet csendesen megy tovább, de emléketek elkísér egy életen át. Kegyelettel emlékezünk
BILIBÓK GERGELYRE halálának első és BILIBÓK
LEVENTÉRE halálának 35. évfordulóján. Emlékük legyen áldott.
Szeretteik
4314444
„Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy szál gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen kezem.” Kegyelettel emlékezünk a nagyajtai id. TÓTH
GÁBORRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4314447
Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk
a szentivánlaborfalvi KISS ÁRPÁDRA halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
4314451
A falevélnek és az embernek egy a sorsa, egyiket a szél, másikat az élet sodorja. Egy őszi hajnalon egy életre szóló bánat borult ránk, akit szerettünk, 18 éve nincs köztünk már. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. SZABÓ ANDRÁSRA. Pihenése legyen csendes.
Szerettei, akik egy életre megőrzik emlékét
4314467
Egy szomorú őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Emléked itt maradt szívünkben örökre. Szomorú szívvel emlékezünk MUNTYEAN LINÁRA (Nuci) halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerető családja
4314456
Kegyelettel emlékezünk a rétyi születésű PAKUCS ANDRÁSRA halálának 4. évfordulóján. Szeretetét, jóságát nem feledjük, emléke bennünk örökké élni fog. Istenünk, kérünk, add meg neki az örök békét, nyugodalmat.
Szerettei
4314466
Annyira akartam élni, mindent legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek... Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk NAGY MIKLÓSRA, aki ma hat hete távozott szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4314455
Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, akit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk id. SZABÓ ANDRÁSRA halálának 18. évfordulóján.
Testvére, Irén és családja, akik egy életen át emlékeznek rá
4314468
Megrázó, szomorú emlékként vésődött szívünkbe 2019. április 25-e, mikor csendesen eltávozott szerettei köréből a mindig családjáért fáradozó drága jó édesapa, nagyapa, após, az erdőfülei születésű sepsiszentgyörgyi id. SZŐCS JÓZSEF nyugalmazott könyvelő. Halálának hatodik hónapjában bánatosan, megtört szívvel állunk sírjánál egy eljövendő, örök találkozás reményében. Pihenjen békében.
Gyászoló szerettei
4314463
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a lisznyói BAGOLY JÓZSEFNÉ NÉDA ANNÁRA halálának 12. évfordulóján és a 48 éve elhunyt id. BAGOLY JÓZSEFRE. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4314470
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a középajtai DOMBI
ISTVÁNRA halálának nyolcadik évfordulóján. Drága emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4314472
„Csak az hal meg, akit elfelednek, / Örökké él, kit nagyon szeretnek.” Fájó szívvel emlékezünk GÁL ANNÁRA halálának 23. évfordulóján.
Szerettei
4314485

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2250
szavazógép
2019-10-25: Közélet - Iochom István:

Ozsdolán is le kell venni a székely zászlót

A szolgálatos feljelentő, Dan Tanasă honlapján adta hírül legutóbbi „győzelmét”: a Bukaresti Törvényszéken alapfokon pert nyert az ozsdolai polgármesteri hivatallal szemben. A taláros testület végzésében az áll, hogy Ozsdola központjában, a Hősök emlékműve előtt 2013. július 21-én az Ozsdolai Székely Tanács által felhúzott székely zászlót el kell távolítani.
2019-10-25: Belföld - :

Ludovic Orban: Ne emeljék a minimálbért!

Amennyiben a leköszönő Dăncilă-kormány határozatot fogad el az országos minimálbér 100 lejjel való emeléséről, ő módosítani fogja a kormányhatározatot – figyelmeztetett Ludovic Orban kijelölt miniszterelnök tegnap.