VidékfejlesztésNyolc nagy klimatizált terméktároló épül

2019. november 12., kedd, Gazdakör

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott információink szerint teljes sikerrel pályázott a tavaly bejegyzett nyolc megyebeli szövetkezet a gazdaságok korszerűsítése (4.1-es) intézkedésnél a hegyvidéki növénytermesztési farmok fejlesztése összetevőnél. A napokban ugyanis megérkezett a nyolcadik szövetkezet értesítése is a pályázati eredményről: sikeres. A csernátoni székhelyű Feketeügy Szövetkezet a pályázatkészítő cég szakszerű alátámasztásával megóvta az eredeti, kedvezőtlen elbírálást, és az országos ügynökség óváselbíráló bizottsága kifizethetőnek nyilvánította ezt a pályázatot is.

Tavaly a gazdaságok korszerűsítésére összesen 303 millió euróra lehetett pályázni augusztustól kezdődően, idén a pályázati pénzek elfogyta miatt nem volt kiírás ennél a háromszékiek által nagyon kedvelt intézkedésnél. A tavalyi pályázható összeget három összetevőre osztották: a növénytermesztés, az állattenyésztés, illetve családi gazdaságok és kisgazdaságok korszerűsítésének támogatása. A pályázati eligazító füzet tartalmazott egy listát azon építkezésekről (típusokról), amelyek által ez a feltétel megvalósulhat: takarmánygyárak építése vagy korszerűsítése, gabonaszárítók, új állattartó telepek építése vagy a meglevők korszerűsítése, víz- és csatornahálózat kiépítése a gazdaságban, mű­trágyatárolók építése, alternatív energiát termelő biogáztelepek létesítése, szél-, illetve napenergiát hasznosító létesítmények építése, trágyatárolók építése vagy korszerűsítése, az ökogazdálkodást folytató gazdaságok korszerűsítése s beruházások a termelési folyamat automatizálásába. Örvendetes, hogy kihasználva a lehetőséget megmozdultak a megyebeli hegyvidéki növénytermesztők, nyolc beszerzési és értékesítési szövetkezetet jegyeztek be tavaly, és mindenikük pályázott.

A szövetkezeteket a 2004/566-os szövetkezeti törvény alapján jegyezték be a cégbíróságon. A bejegyzéshez minimálisan 500 lejes alaptőke kellett. Fő aktivitásként (CAEN-kód) mindenik a zöldség-, gyümölcs- és mezőgazdaságitermék-értékesítést határozta meg. Az alapszabályzatban szerepel az is, hogy a szövetkezet vállalja az alapító tagok termékeinek válogatását, csomagolását és címkézését, tárolását, valamint az egyes tagok össztermelése legkevesebb felének az értékesítését. Mindenik szövetkezetnek határozatban jogi képviselőt kellett kineveznie, aki a pályázat lebonyolításáért felel. A kinevezett személyekből hét mezőgazdasági egyetemmel, egy pedig mezőgazdasági líceummal rendelkezik.

Mindenik szövetkezet pályázata komplex, építkezést is magában foglal, a befektetés teljes értéke 2,4–2,6 millió euró közötti. A pályázat útján szerzett támogatás mértéke 90 százalékos mind a nyolc pályázatnál, így a megszerzett támogatás értéke egyenként 1,8 és 2 millió euró közötti. Az 50 százalékos alaptámogatás mellett 20 százalékos többlet jár a hegyvidéken gazdálkodásért, 20 százalék pedig azért, mert szövetkezet formájában pályáztak és a pénzből közös befektetés valósul meg, így a szövetkezetnek csupán 10 százalékos önrészt kell kitennie saját forrásból.

A letett pályázatokat a gyulafehérvári régiós központ szakemberei ellenőrizték, mivel a megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei a belső szabályozás értelmében építkezéses pályázatokat nem ellenőrizhetnek.

Az országos kiválogatás és rangsorolás eredményeként először hét szövetkezet pályázata került fel a nyertesek listájára, egy szövetkezet pedig a sikertelen eredményt megóvta. A bukaresti országos ügynökség ellenőrző bizottsága helyt adott az óvásnak, és a napokban ezt is kifizethetőnek nyilvánította, így már minden adott a nyolc nagy kapacitású, klimatizált termék- és műtrágyatároló megépítésére.

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 528
szavazógép
2019-11-12: Gazdakör - Bokor Gábor:

Egyéves a falugazdász-hálózat

Egy évvel ezelőtt, 2018. november 1-jén kezdte meg működését Székelyföld három megyéjében a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által létrehozott falugazdász-hálózat. A mezőgazdaság különböző ágazataiban szaktudással rendelkező falugazdászok azóta beépültek Székelyföld agráriumába, széles körű segítséget nyújtanak főként a kis és közepes méretű gazdaságoknak, a gazdaszervezeteket információk átadásával, szakmai tanácsadással, ügyintézéshez való hozzájárulással támogatják. Az egyéves évforduló alkalmával Becze Istvánt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete elnökét faggattuk a falugazdász-hálózattal kapcsolatos tudnivalókról.
2019-11-12: Máról holnapra - Nagy D. István:

Intő jelek

Szokás mondani, hogy egy országnak olyanok a vezetői, amilyeneket a nép megérdemel. Kis túlzással ez a kétségkívül sarkított megállapítás a vasárnapi államfőválasztás eredményeire is vígan ráhúzható.