Elhalálozás

2019. december 24., kedd, Elhalálozás

Mélyen megrendülve és fájdalomtól összetört szívvel adjuk hírül, hogy a rétyi születésű
SZÁNTÓ KATALIN
életének 69. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2019. december 26-án, csütörtökön 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4315478
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KEREKES LAJOS
ny. tanító
életének 90., házasságának 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2019. december 26-án 13 órakor lesz az altorjai ravatalozóházból.
A gyászoló család
877

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a kilyéni KOVÁCS BÁLINT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4315462
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SÁNTHA
MÓZES temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4315479
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. ZSIGMOND GÁBORNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fajdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
20377

Megemlékezés
Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a ma hat hete elhunyt drága gyermekre és testvérre, TÓTH SZILÁRD LÁSZLÓRA. Emléked legyen áldott, nyugodjál békében.
Bánatos szülei, testvére,
Levente és családja
876
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MÓDI
SÁNDORRA halálának 11. évfordulóján. Jóságát és szeretetét soha nem feledjük.
Szerettei
4315474
Már egy éve annak, hogy itt hagyott minket szeretett Misikénk. Az idő telik, de mindamellett nekünk nem sikerül továbblépni. Minden egyes nap felötlik, ő tovább él szívünkben. Hiányzik mint férj, mint apuka, nagyapa és testvér. Nyugodj békében, TANA MIHÁLY.
Szeretettel, családod:
Gitta, Emőke, Réka, Zoltán, Javier, Szabolcs, Hunor,
Kristóf és Simona
4353/b
Kegyelettel emlékezünk Mózes Klárára (szül. Magyar) születésének 81., halálának 5. évfordulóján.
Szerettei
4354/b
Kegyelettel és nagy szeretettel emlékezünk a tíz éve elhunyt odaadó férjre és édesapára, SYLVESTER
SÁNDORRA. Hiányát magunkban hordozzuk.
Családja
4352/b
Ahol létezik az emlék, ott nincs feledés. Fájdalommal emlékezünk a kálnoki TÉGLÁS ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, két lánya
és azok családja
4315426
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű VOJKUJ
GYULÁRA, aki ma hat hónapja hunyt el. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4315447
Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygó arcod itt marad lelkünkben. Fájó szívvel emlékezünk KÖLCZE PÁLRA halálának első évfordulóján. Nyugodjék békében.
Szerettei
4315448
Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesapára,
id. PATAKI JÓZSEFRE, aki ma egy éve hagyott itt örökre. Soha nem felejtünk, rád örökké emlékezünk.
Lánya, Pötyi, veje, Gyula,
unokái, Hermina, Albert
és családjuk
4315449
Kegyelettel emlékezünk
BAGOLY VALÉRIÁRA (Mimike) halálának 11.
évfordulóján. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4315457
Fájó szívvel emlékezünk NAGY MAGDOLNA (szül. BARTÓK) nyugalmazott könyvelőre halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Fiai és azok családja
4315465
Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha velünk nevetnél. Hiába keresünk, elmentél örökre, sírodon a sok virág a szeretet jele. Mély fájdalommal emlékezünk a három éve elhunyt FERENCZ JÁNOSRA (Tataka). Nem múlik el nap, hogy ne gondoljunk rád, szívünkben örökké élni fogsz.
Halálába soha bele nem nyugvó özvegye, három
lánya, három veje
és négy unokája
4315458
Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak évek, a szívünkben élő szeretet nem múlik el soha. Fájó szívvel emlékezünk GÖTHÉR JÁNOS ATTILÁRA halálának harmadik évfordulóján.
Édesanyja, nevelőapja,
testvérei és nagymamája
4315460
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS ATTILÁRA halálának 11. évfordulóján.
Szülei és testvére, szerettei
4315463
Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi LEMHÉNYI ZELMÁRA, aki december 26-án tíz éve távozott közülünk. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4315467
Fájó szívvel emlékezünk a besztercei születésű
 DEMETER TIBORRA, aki egy éve távozott szerettei köréből. Áldott emléke élni fog. Nyugodjon békében.
Szerettei
4315470
Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek elkísérnek egy életen át. Szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a sepsimagyarósi id. DARABONT ZOLTÁNRA halálának 13. és DARABONT ANNÁRA halálának 12. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Gyermekeik és azok családja
4315472

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 510
szavazógép
2019-12-24: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Következő lapszámunk december 27-én, pénteken jelenik meg.