A fegyverviselő székelyek címere

2020. január 9., csütörtök, Történelmünk

ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM – olvasható Sepsiszentgyörgyön a mai Bod Péter Megyei Könyvtár klasszicista épületének timpanonjában levő, kőből faragott, domborművű, utólag színezett címer köriratában.

  • Háromszék címere a Székház homlokzatán
    Háromszék címere a Székház homlokzatán

A címer: ovális pajzs kék mezejében jobbra fordult, könyökben hajlított, ezüst páncélos kar, kezében arany markolatú, vörös szíven átdöfött ezüst kardot tart. A kard hegyétől jobbra sugárzó arany naparc, balra növekvő megszemélyesített ezüst holdsarló, körülötte három arany négyágú csillag. A pajzsot barokk arany kartus övezi, fölötte ötlevelű nyílt arany korona. Az egész kettős körbe írva, az említett latin nyelvű körirattal jelenik meg.

Az egykori Székházat 1829–1832 között építették, a címer alatt, szintén a timpanonban akkoron felirat hirdette: „A nemes Három és Miklósvár törvényesen egyesült székeké, épült I. Ferenc uralkodása alatt egyedül a nemesek költségén uzoni Béldi László cs[ászári]. [és] k[irályi]. aranykulcsos [tanácsos], a törvényes kir[ályi]. tábla ítélőbírája, nemes Három és Miklósvár székek administratora ügyelésével. MDCCCXXXII.”

Ugyanez a szöveg található Háromszék mint szék, majd vármegye pecsétjének köriratában. Lásd a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött pecsétnyomókat és fennmaradt pecsétlenyomatokat.
A pecsétábra: ovális pajzsban jobbra fordult, könyökben hajlított kar, kezében szíven átdöfött kardot tart a harántszelés irányában. A pajzsot barokk kartus övezi, fölötte ötlevelű nyílt korona. Az egész kettős körbe írva, az említett latin nyelvű körirattal jelenik meg. Ez képezhette a Székházon lévő címer mintáját. Amazt másodlagos címerképekkel bővítették: nap, hold és három csillag.

Az „Armatorum Trium Generum Siculorum” latin nyelvű körirat minden szava birtokos esetben áll. A „Tria Genera Siculorum” fordításának kérdéskörével többen foglalkoztak, többféle megoldást kínáltak. Ilyenek: háromszármazású székelyek, háromeredetű székelyek, háromféle székelyek, a székelyek három neme, a háromnemű székelyek, a háromrendű székelyek, a székelyek három rendje.
Székelyvásárhely 16. századi pecsétjének körirata: ARMA TRIVM GENERUM SICVLORVM. Fordítása: a háromrendű székelyek címere. Mindenképpen a székelyek címere.

Ehhez képest Háromszék címerének, illetve pecsétjének körirata kis változást mutat. Az „armatorum” kifejezésre nem találunk magyarázatot a szakirodalomban. A kérdéssel foglalkozó szerzők – beleértve magamat is – kerülték a körirat fordítását. A latin „arma” kifejezés egyaránt jelent címert és fegyvert. De mit jelent az „armatorum”?
Az ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM kifejezés minden szava birtokos esetben áll, és hiányzik belőle maga a birtokos. Ez a megfelelő időben természetesnek is hathatott, hiszen a pecsét esetében az ember odagondolta, hogy pecsét, csak jelezni kellett, kié. Ugyanígy a címer esetében is. Tehát: [SIGILLUM] ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM, azaz a fegyverviselő székelyek három rendjének [pecsétje], valamint [ARMA] ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM, azaz a háromrendű fegyverviselő székelyek [címere] vagy a fegyverviselő székelyek három rendjének [címere].

A megoldást két ízben is közöltem. Igaz, román nyelven, a következőképpen: [stema] celor trei ramuri ale secuilor purtători de arme. Annak ellenére, hogy a tanulmányokat megjelenés után megosztottam az academia.edu tudományos közösségi oldalon (acad.academia.edu/AttilaIstvanSzekeres), későbbi magyar leírásokban továbbra is a ködösített változat jelent meg. Reméljük, a megoldás magyar nyelven való megjelenése után rögzül, hogy a fegyverviselő székelyek címeréről van szó.

Szekeres Attila István

 

(Az anyag a Benkő Levente és Demeter László által szerkesztett, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadó és a baróti Tortoma Kiadó közös kiadásában 2019-ben megjelent, Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére című tanulmánykötetben közölt írás lábjegyzetek nélküli, rövidített változata. Teljes változata itt)

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 305
szavazógép
2020-01-09: Család - :

Gyermekeink

2020-01-09: Történelmünk - :

Bethlen Gábort Magyarország fejedelmévé választják (1620. január 8.)

1620. január 8-án választotta meg a pozsonyi országgyűlés Bethlen Gábort (ur. 1613–1629) Magyarország fejedelmének, miután az erdélyi uralkodó – a Habsburgok ellen fellázadt csehekkel szövetségben – birtokba vette a királyi országrész jelentős részét. Bár Bethlen pillanatnyi pozíciójának köszönhetően 1620 során a koronázásra is lehetőséget nyert, később azzal is megelégedett, hogy a II. Ferdinánddal (ur. 1619–1637) kötött nikolsburgi békében biztosította a magyar rendi jogokat és a szabad vallásgyakorlást.