Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

A fegyverviselő székelyek címere

2020. január 9., csütörtök, Történelmünk

ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM – olvasható Sepsiszentgyörgyön a mai Bod Péter Megyei Könyvtár klasszicista épületének timpanonjában levő, kőből faragott, domborművű, utólag színezett címer köriratában.

  • Háromszék címere a Székház homlokzatán
    Háromszék címere a Székház homlokzatán

A címer: ovális pajzs kék mezejében jobbra fordult, könyökben hajlított, ezüst páncélos kar, kezében arany markolatú, vörös szíven átdöfött ezüst kardot tart. A kard hegyétől jobbra sugárzó arany naparc, balra növekvő megszemélyesített ezüst holdsarló, körülötte három arany négyágú csillag. A pajzsot barokk arany kartus övezi, fölötte ötlevelű nyílt arany korona. Az egész kettős körbe írva, az említett latin nyelvű körirattal jelenik meg.

Az egykori Székházat 1829–1832 között építették, a címer alatt, szintén a timpanonban akkoron felirat hirdette: „A nemes Három és Miklósvár törvényesen egyesült székeké, épült I. Ferenc uralkodása alatt egyedül a nemesek költségén uzoni Béldi László cs[ászári]. [és] k[irályi]. aranykulcsos [tanácsos], a törvényes kir[ályi]. tábla ítélőbírája, nemes Három és Miklósvár székek administratora ügyelésével. MDCCCXXXII.”

Ugyanez a szöveg található Háromszék mint szék, majd vármegye pecsétjének köriratában. Lásd a Székely Nemzeti Múzeumban őrzött pecsétnyomókat és fennmaradt pecsétlenyomatokat.
A pecsétábra: ovális pajzsban jobbra fordult, könyökben hajlított kar, kezében szíven átdöfött kardot tart a harántszelés irányában. A pajzsot barokk kartus övezi, fölötte ötlevelű nyílt korona. Az egész kettős körbe írva, az említett latin nyelvű körirattal jelenik meg. Ez képezhette a Székházon lévő címer mintáját. Amazt másodlagos címerképekkel bővítették: nap, hold és három csillag.

Az „Armatorum Trium Generum Siculorum” latin nyelvű körirat minden szava birtokos esetben áll. A „Tria Genera Siculorum” fordításának kérdéskörével többen foglalkoztak, többféle megoldást kínáltak. Ilyenek: háromszármazású székelyek, háromeredetű székelyek, háromféle székelyek, a székelyek három neme, a háromnemű székelyek, a háromrendű székelyek, a székelyek három rendje.
Székelyvásárhely 16. századi pecsétjének körirata: ARMA TRIVM GENERUM SICVLORVM. Fordítása: a háromrendű székelyek címere. Mindenképpen a székelyek címere.

Ehhez képest Háromszék címerének, illetve pecsétjének körirata kis változást mutat. Az „armatorum” kifejezésre nem találunk magyarázatot a szakirodalomban. A kérdéssel foglalkozó szerzők – beleértve magamat is – kerülték a körirat fordítását. A latin „arma” kifejezés egyaránt jelent címert és fegyvert. De mit jelent az „armatorum”?
Az ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM kifejezés minden szava birtokos esetben áll, és hiányzik belőle maga a birtokos. Ez a megfelelő időben természetesnek is hathatott, hiszen a pecsét esetében az ember odagondolta, hogy pecsét, csak jelezni kellett, kié. Ugyanígy a címer esetében is. Tehát: [SIGILLUM] ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM, azaz a fegyverviselő székelyek három rendjének [pecsétje], valamint [ARMA] ARMATORUM TRIUM GENERUM SICULORUM, azaz a háromrendű fegyverviselő székelyek [címere] vagy a fegyverviselő székelyek három rendjének [címere].

A megoldást két ízben is közöltem. Igaz, román nyelven, a következőképpen: [stema] celor trei ramuri ale secuilor purtători de arme. Annak ellenére, hogy a tanulmányokat megjelenés után megosztottam az academia.edu tudományos közösségi oldalon (acad.academia.edu/AttilaIstvanSzekeres), későbbi magyar leírásokban továbbra is a ködösített változat jelent meg. Reméljük, a megoldás magyar nyelven való megjelenése után rögzül, hogy a fegyverviselő székelyek címeréről van szó.

Szekeres Attila István

 

(Az anyag a Benkő Levente és Demeter László által szerkesztett, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadó és a baróti Tortoma Kiadó közös kiadásában 2019-ben megjelent, Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére című tanulmánykötetben közölt írás lábjegyzetek nélküli, rövidített változata. Teljes változata itt)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 231
szavazógép
2020-01-09: Család - :

Gyermekeink

2020-01-09: Történelmünk - :

Bethlen Gábort Magyarország fejedelmévé választják (1620. január 8.)

1620. január 8-án választotta meg a pozsonyi országgyűlés Bethlen Gábort (ur. 1613–1629) Magyarország fejedelmének, miután az erdélyi uralkodó – a Habsburgok ellen fellázadt csehekkel szövetségben – birtokba vette a királyi országrész jelentős részét. Bár Bethlen pillanatnyi pozíciójának köszönhetően 1620 során a koronázásra is lehetőséget nyert, később azzal is megelégedett, hogy a II. Ferdinánddal (ur. 1619–1637) kötött nikolsburgi békében biztosította a magyar rendi jogokat és a szabad vallásgyakorlást.