Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Észak-amerikai népmeseBaba a bölcsőben

2020. február 15., szombat, Kiscimbora

Volt egyszer egy ember, aki malacot lopott a szomszédjától. Mikor a szomszéd észrevette, hogy hiányzik a malac, elhívta a seriffet, és este odamentek a tolvaj házához.

  • Dima István Krisztián rajza
    Dima István Krisztián rajza

A ház sötét, az ajtó zárva. A seriff dörömböl az ajtón. Semmi. Újra dörömböl olyan erősen, hogy odabent képek zuhannak le a falról.
Végül az ember ajtót nyit, és így szól:
– Isten szerelmére, ne csapjanak ekkora lármát, nagyon beteg a kicsink!
– Azért jöttünk, mert elloptál ettől az embertől egy malacot – szólt a seriff.
– Semmiféle malacot nem loptam, nincs is malacom – feleli az ember –, és ne is beszéljenek nekem itt semmiféle malacról, míg a kisbabánkat elviszi a himlő.
Amikor a panaszos a himlő szót meghallotta, azonnal kereket oldott, mert félt, hogy el találja kapni.
– Engem nem ijesztesz meg a himlővel – mondta a seriff –, mert először is volt már himlőm, másodszor pedig az a kötelességem, hogy földerítsem a tényállást.
A seriff átkutatta az egész házat, az udvart, de a malacot nem találta.
Amikor végzett, így szólt:
– Hadd lássam csak a kisbabát, vajon valóban himlője van-e?
– Szimatolhat a malac után, amennyit csak akar – felelte az ember, és védelmezőleg a bölcsőben fekvő kisbaba elé állt –, de ezt a beteg ártatlanságot zaklatni nincs semmi joga. Föl ne hajtsa a bölcsőtakarót, mert az éjszakai levegő azonnal megölné a kicsit. A seriff törődjön az útonállókkal, ne kergesse halálba ártatlan polgárok gyerekeit.
A zajra, úgy látszik, felriadt a kicsi, mert neszezés, majd sírás hallatszott a takaró alól. Így valahogy:
– Uiii! Uiii!
A seriff hirtelen a bölcsőhöz ugrott, lerántotta a takarót, és lám, ott feküdt a malac a bölcsőben!
Nem, nem, nem volt az kisbaba egyáltalán! De mikor a seriff visszafordult, hogy az embert letartóztassa, az már nem volt sehol. Kisurrant az ajtón, nyakába szedte a lábát, és rohant, rohant lélekszakadva a sötét éjszakában.
A seriff ezután visszavitte a malacot jogos tulajdonosának.
Ezzel vége a mesének.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 1978
szavazógép
2020-02-15: Kiscimbora - :

Kinek a munkája nehezebb? (Kurd népmese)

Egy faluban éldegélt egy ember meg egy asszony. Gyermekük nem volt. Nyáron az ember pásztornak állt, a mások juhait legeltette, az asszony meg otthon maradt. Mikor az ember hazament a legelőről, mindig azt mondta:
2020-02-15: Kiscimbora - :

Tamkó Sirató Károly: Eszkimóka

Grönlandban
egy
jeges tóba,
párás, forró
forrás mellett
fürdött egyszer
két szép
fóka.
A gleccserről
nézte őket
három
apró
eszkimóka.