Táblák kis hibával 2.

2020. február 27., csütörtök, Kármentő
Váry O. Péter

Jegyzetünk első részében az új utcanévtáblák kialakulásának folyamatát elevenítettük fel, örömmel állapítva meg, hogy a legújabb eligazító-azonosító jelzések nagyjából minden formai követelménynek megfelelnek, talán az utcanevek betűi lehetnének nagyobbak, hogy a gyalogos messzebbről, a sofőr vezetés közben is könnyedén ki tudja betűzni.

Bár ez nem akkora gond, hiszen a gyalogos közelebb mehet, az autóvezetők meg mostanság digitális eszközökkel, és nem nyomtatott térkép segítségével történő helybeazonosítás alapján tájékozódnak. Tehát minden jó és szép is lett volna, ha némely utcanévtáblák nem mutatnának kisebb-nagyobb hibákat. Egyet – a Váradi József utcáét – alaposan körüljártuk: az 1828-ban született, 1854-ben kivégzett Váradi életrajzi adatait egy évszázaddal későbbiként tüntették fel a táblákon, a nyilvánvalóan elütésből származó hibát ideiglenesen öntapadós papírral tüntették el. A táblán levő felirattal azonban egyéb gond is van: véleményünk szerint nem elégséges a VÉRTANÚ meghatározás, úgy gondoljuk, Váradi József neve alá a SZABADSÁGHARCOS, SZÉKELY VÉRTANÚ feliratnak kellene kerülnie. Javaslatunkat a városvezetés figyelmébe ajánlottuk, hiszen meggyőződésünk, hogy az évszámok leragasztása csak ideiglenes megoldás, a téves adatokat feltüntető táblák helyett az önkormányzat új, immár a helyes évszámokat tartalmazó táblákat fog rendelni.

Hogy javaslatunk meghallgatásra talál-e, afelől azonban kétségeink vannak. Jó ideje (Történelmi tévedéseink 3., 2019. március 27.), még az új utcanévtáblák feltünedezésének elején tettünk szóvá egy immár több évtizedes hibát: a Rét utca román megfelelője visszafordításából Gyümölcsös utcaként virított – és virít ma is az utcasarkokon. Holott régi utcaneve ez a városnak, az idősebb szentgyörgyiek, akik még tudják, hol van a Baromhegy, és a Victor Babeșről elnevezett utcát mai napig Újvárossy-hegy néven emlegetik, csodálkoznak is felettébb ezen a rétből gyümölcsössé lett metamorfózison. De hát úgy tűnik, az illetékesek nem tartoznak az újságolvasók táborába, azt ugyanis nem feltételezzük, hogy egy jobbító szándékú jelzést azért ne vegyenek figyelembe, mert az nyilvános felületen jelent meg.

E kudarc azonban nem tántorít el további észrevételeink szóvá tételétől. Az új utcanévtáblák közt ugyanis akad még néhány hibás, melyek helyett szintén nem ártana új, helyes feliratúakat rendelni. Nem tudni, milyen logikai elgondolás mentén állította össze a városháza illetékese az új utcanévtáblák megrendelésekor az azokon feltüntetendő feliratokat, de hogy sem térképet nem használt, sem az utcákat nem rótta, az biztos. Elképzelhető azonban, hogy a román nyelvből való visszafordítás módszerét alkalmazta, erre utal például a RÓZSÁK új utcanév. Azt az utcát ugyanis ez idáig RÓZSA utcának hívták, és az igaz, hogy románul a névadó virág többes számban szerepel az utca nevében, ez azonban a két nyelv szerkezeti különbségéből adódik. Ideiglenesen ezt a tévedést is el lehetett tussolni a Váradi József utcában alkalmazott metódussal, az á betű fölötti ékezet és a k betű leragasztásával. Nem úgy a TEXTILESEK sétányából lett TEXTIL sétány esetében. Itt már a románból magyarra fordítás logikája sem magyarázza a gikszert – bizony, jó volna ezek helyett is helyes feliratú táblákat rendelni, mert az igaz ugyan, hogy a hazai okmányokba csak román nyelven írják be a lakcímet, de a magyar ember ragaszkodik anyanyelve helyes használatához. Különösképp a kisebbségi magyar.

Nem új tévedés, de szintén kiigazításra szorulna már egy kalap alatt a VASÚT utca neve is. A régi és az új utcanévtáblán egyforma a felirat, de mindkét alkalommal helytelenül volt-van feltüntetve. Az utca neve ugyanis románul CEFERIȘTILOR, azaz VASUTASOK utcája. A VASÚT utca Sepsiszentgyörgy történetében hosszú ideig fontos útvonal volt, most másképp hívják...

Elképzelhető, akad még más hibás utcanévtábla is városunkban, egy rövid és felületes városnézés alkalmával ennyit találtunk. De szemet szúrt más jellegű tévedés is, éspedig a személyiségekről elnevezett utcák esetében feltüntetett meghatározás. A ZÖLD PÉTER utcanévtáblán például azt írja: PREOT – LELKIPÁSZTOR. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint helyes ugyan katolikus pap esetében is a lelkipásztor megnevezés, de csak ritkán használatos, általában a protestáns felekezetű papokra alkalmazzuk. A katolikus papok megnevezésére van egy másik szavunk, a latinból örököltük ugyan, de magyarul szépen hangzik a plébános szó. Melynek jelentése: a nép lelkésze. Zöld Péter pedig igazi, népe gondját valóban lelkén viselő plébános volt. Hogy mivel érdemelte ki, hogy Sepsiszentgyörgyön utca viselje nevét? A világháló könnyedén eligazítja a kíváncsiskodót – nem úgy azonban más utcanévadó személyiségek esetében. Ezért hát tennénk még egy félénk ajánlatot városvezetőinknek: ha nyomtatásban nem is, hiszen drága a papír, de legalább a városháza honlapján jó volna közzétenni minden utcanévadó személyiségről egy rövid életrajzot, feltüntetve azt is, mely érdeme okán örökíti meg zománcozott tábla nevét. Tudjuk, most mással vannak választottjaink elfoglalva, ezért – amennyiben meghallgatásra találna javaslatunk – ráér kivitelezése az önkormányzati választások után is.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 345
szavazógép
2020-02-27: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Vezetékcsere és parkolási tilalom (Sepsiszentgyörgy)

Felújítják az ivóvíz- és szennyvízhálózatot a Sport utca Tavirózsa és Nárcisz utca közötti szakaszán, a jövő héten kezdődő felújítás idején a környéken lakók egyebek mellett útlezárásra is számíthatnak. A munkálatokat kivitelező Közüzemek Rt. erről felhívásban is tájékoztatta az érintetteket, a szükséges beavatkozást egy hónap alatt végzik el.
2020-02-27: Közélet - Farcádi Botond:

Török képviselő is támogatta (Bizottságok előtt az autonómiastatútum)

A képviselőház emberi jogi bizottságában tárgyalták kedden Székelyföld autonómiastatútumát, ráadásul nem várt támogatást is kapott a tervezet, a testület két magyar tagja – Kulcsár-Terza József és Benkő Erika – mellett a török kisebbség képviselője, Iusein Ibram is megszavazta azt. A három igen szavazat azonban nem volt elég a pozitív végeredményhez, a nyolc jelen levő honatya közül ugyanis négyen ellene voksoltak, Adriana Săftoiu liberális képviselő tartózkodott.