Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Nemzedékről nemzedékre 51.A bölöni Kisgyörgy család

2020. február 14., péntek, Élő múlt

A bölöni Kisgyörgy család, személyesen gyalogkatona Kisgyörgy Miklós 1646-ban nemeslevelet kapott Rákóczi György fejedelemtől, de mivel szövegét nem ismerjük, csak sejteni lehet, hogy olyan harci tettéért adták, amelyet méltányolt a fejedelem.

  • Kisgyörgy Imre esperes-lelkész
    Kisgyörgy Imre esperes-lelkész

A fejedelmi lustrák szerint a Básta-féle, 1602-ben összeírtak között két bölöni szabados esküdött fel Rudolf királyra: Kisgyörgy János és Simon. Az 1614-es Bethlen Gábor-féle lustrán három gyalogkatona (János, Mihály és András) és egy szabados, Kisgyörgy István volt jelen. 1635-ben ezt a szabadost Bethlen Gábor fejedelem lófő rangra emelte, de ugyanakkor a faluban hat gyalogkatona családfő élt: Kisgyörgy Balázs, András, Márton, István, János és Máté. I. Apafi Mihály fejedelem 1683-ban négy bölöni Kisgyörgyöt lófősített: Tamást, Mátét, Mihályt és Istvánt. A későbbi századokban is túlnyomóan harci tetteikért jutalmazták meg a katona családokat.

 

Dr. Kisgyörgy Árpád orvos

 

A bölöni, zömében unitárius vallású Kisgyörgy família jelenleg is több olyan különálló családban él, amelyeket inkább helyi ragadványnevek alapján – pap, gáti, bandás, káplár, fekete, kisutcai, vajda, péter stb. – különböztettek meg régen, s talán még ma is. Ezek családfáit nem sikerült összekötni, mert azokról a helyi anyakönyvek megkezdése előtti időkből (1739) információ nem maradt fenn. Ezekből a bölöni családokból szóródott szét a többi Kisgyörgy nevű Nagyajtára (1766), Középajtára (1745), Árkosra (1755 után e sorok írójának felmenői), innen Oltszemre, Málnásra és Gidófalvára, majd sok más Kisgyörgy nevű Magyarországra, Amerikába és még Ausztráliába is. Ezekből tanítók, énekvezérek, zenészek, lelkészek, jogászok, közéleti személyiségek, sportolók, képzőművészek, mérnökök stb. származtak le.

Többek között Kisgyörgy Simon (1726–1812) nagy tudású ürmösi lelkész, Kisgyörgy Sándor (1845–1935) vargyasi unitárius esperes, akiről 2018-ban emlékkötetet jelentettek meg az utódok. Bölöni volt Kisgyörgy Imre (1888–1966) olthévízi esperes-lelkész, egyházi író. Kiemelkedőkként említjük a nagyajtai Kisgyörgy testvéreket: dr. Kisgyörgy Zoltánt (1929–2005), az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet tanárát, gyógynövénykutatót és dr. Kisgyörgy Árpád (1931–2011) idegsebészt, az unitárius egyház főgondnokát (1996–2002). Árkosi születésű volt a korán elhalt Kisgyörgy Mihály (1957–2006) erdészmérnök, dendrológus és zenetanár.

 

Kisgyörgy Kristóf és Gergő

 

Kisgyörgy családi címerről nincs tudomásunk. Egy két szál búzakalászt ábrázoló arany pecsétgyűrű lenyomatát a marosvásárhelyi Teleki Téka őrizte néhai árkosi Kisgyörgy Károly (1876–1931) pecsétnyomójaként.

 

Kisgyörgy Vince és Hunor

 

A ma élő fiatalok közül azoknak az arcképét mellékeltük, akik a család nevét viselik és viszik tovább ebben a században: Kisgyörgy Kristóf Bölön és Kisgyörgy Gergő (Sepsikőröspatak), valamint Kisgyörgy Vince és Kisgyörgy Hunor (Árkos).

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye a koronavírus miatt elrendelt hatósági intézkedésekről?
eredmények
szavazatok száma 2511
szavazógép
2020-02-07: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

A sepsiszéki Benkékről (Nemzedékről nemzedékre 50.)

Pálmay József Háromszékről írt családtörténeti kötetében szűkszavúan emlékezik erről a családról, holott már akkor több Benke nevű família élt szétszórva az akkori megyében. Többet beszél róluk saját blogján a családkutató Benke Tamás.
2020-02-21: Élő múlt - Kisgyörgy Zoltán:

Gyökereinket számon tartani és ápolni kell - összegzés egy rejtvénysorozatról (Nemzedékről nemzedékre 52.)

Semmiképp sem a szerzőnek kellene véleményt mondania a lapunkban megjelent családtörténeti sorozatról. Próbálta ezt megtenni több, a hetente megjelenő sorozatunkhoz ragaszkodó rejtvényfejtő némelyike. E sorok írója csak rejtvényeink szövegének szerzője, a rejtvényrács szerkesztője, a legfontosabb adatok elrejtője a Sepsiszentgyörgyhöz több szállal kötődő Forrai Tibor, Homoródszentpálon élő nyugalmazott számtantanár, gyakorlott rejtvénykészítő.