Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

VidékfejlesztésTámogatás kis vágóhidak és húsfeldolgozók létesítésére

2020. március 17., kedd, Gazdakör

Múlt heti lapszámunkban értesítettük olvasóinkat, hogy az Országos Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség megjelentette a honlapján (afir.info) két intézkedés (fiatalok vidéken történő megtelepedésének támogatása és a mezőgazdasági termékek feldolgozása) pályázati tájékoztatójának tervezetét. A közvita, a módosító javaslatok fogadásának határideje a múlt hét végén lejárt, a hasznosnak talált javaslatokat belefoglalják a végleges eligazító füzetbe, ezt követően kerül sor a miniszteri jóváhagyásra, majd a pályázatok meghirdetésére.

Az eredeti tervek szerint mindkét intézkedésnél áprilisban indították volna a pályázhatóságot, a fiatal gazdák támogatását 42,68 millió eurós alappal, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatását pedig 6,89 millió euróval. A fiatal gazdáknál a pályázható összegből Adrian Oros agrárminiszter nyilatkozata szerint 20 millió eurót  külföldről hazatérő fiatalok megtelepedésére különítettek el.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kaptuk az információt, hogy az ideiglenes füzetekben az előző évekhez képest valamelyest változott a pályázat pontozási rendszere (az előző évek elbírálási szempontjairól két héttel ezelőtti lapszámunkban írtunk bővebben), nagy valószínűség szerint ez a végleges pályázati füzetben sem fog már változni. Megemelték az iskolai végzettség szerint kapható pontokat (35 pont jár a mezőgazdasági egyetemet végzetteknek, 25 pontot szerezhet a szaklíceumot végzett pályázó), és lecsökkentették azon települések termőképesség szerinti besorolása utáni pontszámot, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található (a magas termőképességű besorolásra most csak 15 pont jár, a közepes termőképességű községek esetén pedig 5). Mivel tavaly ebből az intézkedésből nem volt kiírás, a vidékfejlesztési szakemberek szerint országos szinten nagy érdeklődésre lehet számítani. Az idei nyerőnek számító pontszámról nem nyilatkoztak, nem akartak becslésekbe bocsátkozni, csak annyit pontosítottak, hogy minél magasabb a pontszám, annál nagyobb az esélye a sikeres pályázásnak. Tavaly­előtt például 11 millió eurós pályázati keretösszeg esetén csak a 90 pontot elérő pályázatok nyertek. Idén, mivel nagyobb az összeg, minden valószínűség szerint valamivel alacsonyabb lesz a nyerésre esélyes pályázatok pontszáma. A szakemberek kiemelték: nagyon fontos, hogy a pályázó pontosan állapítsa meg saját pályázata pontszámát.

 

Hegyvidéki vágóhidak létesítését is támogatják

A másik intézkedésnél (támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozásánál) leszűkítették a lehetséges pályázók lajstromát, így a 6,89 millió euróra csak a hegyvidéki állattenyésztők pályázhatnak célirányosan a kis kapacitású vágóhidak, illetve húsfeldolgozók létesítésére. Adrian Oros miniszter nyilatkozata szerint a pályázható összeget célirányosan csak a hegyvidéknek szánják, ahol van ugyan vágóállat, de nincs vágási, illetve feldolgozási lehetőség, a meglevő vágóhidak pedig túlságosan messze vannak a termelési helytől. A miniszter szerint ezzel megállítható lenne az állatlétszám további csökkenése, jó minőségű helyi termékeket lehetne előállítani, segítve ezzel a helyben, vidéken való maradást, és új munkahelyek is létrejönnének. Mivel már többen is érdeklődtek a pályázati lehetőség felől (megyénkben a középajtai termelői csoport, a szárazajtai szövetkezet és több húsmarhatartó magáncég is várja a kiírást), az alábbiakban bővebben is bemutatjuk az intézkedést.

A pályázati tájékoztató tervezete szerint a legtöbb 300 ezer eurós támogatás épületek építésére, húsfeldolgozó gépek, gépsorok, árucsomagoló és címkézőfelszerelések, állatszállító és hűtős termékszállító járművek vásárlására költhető. A pályázó ezek mellett vásárolhat felszerelést a termékeit forgalmazó üzletek számára, a támogatás terhére a termékek reklámozásának költségei is elszámolhatók. Ez utóbbira a támogatás legtöbb 5 százaléka költhető el, az összeg nem haladhatja meg a 30 ezer eurót. A pályázónak 50 százalék önrészt kell igazolnia, vagyis a befektetés teljes értékének felét saját forrásból kell biztosítania. Abban az esetben, ha szövetkezet vagy termelői csoport pályázik, mindössze 30 százalékos önrész szükséges. Mivel a pályázható összeg – ha a maximális támogatást vesszük alapul – 33 pályázatra elegendő, itt is nagy versengésre lehet számítani. Ezért fontos, hogy a pályázó minél nagyobb pontszámot gyűjsön össze. 20 pontot ér, ha a pályázati terv megvalósítása során teljes, integrált élelmezési lánc jön létre, az állatok összegyűjtésétől a vágáson át a hústermékek értékesítéséig. Abban az esetben, ha a pályázatban nem szerepel feldolgozás, csak vágás és értékesítés, 15 pont szerezhető. Ha a végtermék uniós szinten elismert, eredetvédett, védett elnevezésű, illetve a nálunk regisztrált fakultatív hegyvidéki termékként is elismert árucikk, 15 pont szerezhető. Ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport, a pályázat útján pedig közösen használt beruházás valósul meg, 35 pont jár. A létező feldolgozási lehetőség, kapacitás függvényében, az illető község besorolása szerint 30 pont jár, ha a megtermelt alaptermék (hús) feldolgozásának kevesebb mint felét (50 százalékát) tudják egy 30 kilométeres zónában feldolgozni, illetve 20 pont jár, ha a 30 kilométeres zónában működő húsfeldolgozók kapacitása a megtermelt húsnak 50 és 90 százalék közötti mennyiségét tudják feldolgozni. Az országos ügynökség honlapján a 4.2-es intézkedés leírásánál a pályázati mellékletben megtalálható minden egyes község ilyen természetű besorolása. A vidékfejlesztési hivataltól kapott információ szerint az intézkedés pályázhatóságát szintén április közepén szeretnék indítani.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2297
szavazógép
2020-03-17: Gazdakör - Bokor Gábor:

Az agráriumot is érinti a koronavírus-járvány

A mezőgazdászokat is érintik a COVID–19 vírus terjedése okán életbe léptetett korlátozások. Egyes fontos agrárhivataloknál az ügyfélfogadás idejének korlátozását rendelték el. Egyelőre az állattenyésztésben foglalkoztatottak is óvakodnak a munkavállalástól, de több állattenyésztő mondja: idén nem lesz gond az esztenák, nyári tehéntáborok személyzetével, hiszen egyre többen jönnek haza külföldi munkáról, s a járvány miatt a megélhetésért muszáj lesz itthon dolgozniuk.
2020-03-17: Emlékezet - :

Emlékkopja Bíró Sándor forradalmárnak

Mint sok más településen, március 15-én Rétyen is mindössze pár perces istentiszteleten, alig maroknyi résztvevővel emlékeztek a negyvennyolcas hősökre a magyar szabadságharc 172. évfordulóján. Ez alkalommal nem szólt a fúvósmuzsika, valami méltóságteljes belső csend ülte meg az embereket, a települést is. Tiszteletes Deák Botond református lelkipásztor János evangéliumának néhány versszakát idézve osztotta meg a nemzettudattal, a hazaszeretettel és kiemelkedő módon az önfeláldozással kapcsolatos gondolatait. A rétyi Templomdombon süvített a Nemere, amikor megáldotta néhai Bíró Sándor egykori negyvennyolcas rétyi kálvinista lelkész emlékkopjáját.