Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Mikó 160Borsszemjankó

2020. március 23., hétfő, Emlékezet

Az 1950-es években dühöngő sztálinista kommunista propaganda a faliújságokban találta meg ideológiájának legmegfelelőbb terjesztési felületét. A gyorsaság, közérthetőség céljával a politikai felvilágosító munka képi formába öntötte a pártakaratot. Faliújságpannók mellett élmunkás-arcképcsarnokokkal, dicsőség- és szégyentáblákkal, a „gyűlölt” kapitalizmust nevetségessé tevő karikatúrákkal nemcsak a város utcáin, hanem a különböző intézmények, vállalatok falain, így az iskolákban is találkozni lehetett.

Minden osztályban volt IMSZ- (Ifjú Munkás Szövetség – a kommunista ifjúság tömegszervezete) vagy pionír-faliújság, amelyen hetenként cserélték az aktuális tevékenységi tervet, a jelentős évfordulókról a tanulók által írt megemlékezéseket, felhívásokat, tanulmányi kiértékelőket, bírálatokat. A Mikó (akkor 1. számú Fiúközépiskola) folyosóján előkelő helyet foglalt el az iskola IMSZ-és pionírbizottságainak a faliújságja. A politikai viszonyokhoz alkalmazkodva azonban Albert Ernő és Berde Zoltán irodalomtanároknak sikerült Vadrózsák néven olyan, a diákok körében népszerűvé vált irodalmi és művészeti faliújságot létrehozniuk, amely az irodalmi tárgyú megemlékezéseken, film- és színházi bírálatok mellett a tanulók egyéni alkotásainak is helyet adott. Utóda az 1966-ban Albert Ernő által másfél évtizedes útjára indított népszerű, Gyökerek című diákfolyóirat lett.

1955 őszén Erőss János frissen kinevezett orosz nyelvszakos tanár Borsszem­jankó néven az aktuális politikai propagandát nélkülöző szatirikus faliújságot indított. Erőss, akit 1958-ban a szocialista rendszer elleni tevékenysége miatt súlyos börtönbüntetésre ítéltek, az akkor hangzatos „retrográd jelenségek kipellengérezését” tűzte ki célul, elnyerve a felsőbb illetékesek tetszését is. A rajzok többségét ő készítette az osztályokból befutott témák alapján, de Hervai Zoltán rajzkörös diákjai is segítségére voltak.

A megjelent rajzok tárgykörüket tekintve így oszlottak meg:
• iskolai szabályzat ellen vétők (óráról való „lógások”, szélsőséges ruházat és hajviselet, cigarettázás, rongálások), illemszabályok (zsebre dugott kéz, köszönés), „WC-művészet és -irodalom”
• rossz jegyek, bukások, házi feladatok másolása
• aranyköpések: „Az idegsejt nyúlványa a gerincoszlop.” „A kutya a szárazföldi csúszómászók csoportjába tartozik.” „Portul sătenilor fordítása: falusi malac.”, „II. Józsefet halála után kényszerítették, hogy visszavonja rendeletét.” „Botond, a nagy erejű buzogányával betörte a bíróné kapuját.” „Fizikaórán: – Mi történik a testekkel, ha melegítjük? – Összekucorodnak. – Hogyhogy? Tudnál erre példát mondani? – Amikor sütjük a szalonnát, a bőre összekucorodik.”
• visszásságok: „A fejlődés magas foka: Míg az alsó osztályokban teljes felszereléssel járnak iskolába, a X. osztályban többen fésűvel vonalaznak.” „R. L. tizedik osztályos diák nagyapja románfüzetét használja, hogy órán ne töltse az időt jegyzeteléssel.” Órák alatt a pad alatt cserebogárreptetés.
• év eleji, év végi felhívások.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 219
szavazógép
2020-03-23: Autóvilág–Technika - :

Átlépték az egymilliárdos álomhatárt

A Microsoftnál van ok az ünneplésre: már egymilliárd felhasználónál tart a legfrissebb oprendszer, a Windows 10.
2020-03-23: Emlékezet - Józsa Lajos:

Vaskapu helynevek Székelyföldön

A Vaskapu helynevet régészek és nyelvészek rég kutatják. Eredetét pontosan nem tudták meghatározni, viszont a Demir-Temir kapuk török-mongol változata is többször előfordul a Kárpát-medencében, ahol több mint nyolcvan, a Vaskapu helynévhez köthető megnevezés található.