Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

VidékfejlesztésEgyelőre nem írnak ki újabb pályázatokat

2020. március 31., kedd, Gazdakör

A járvány hozta sajátos helyzetben is akadálymentesen zajlik a pályázati pénzek kifizetése – adja hírül a megyei vidékfejlesztési hivatal. A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség szakembereinek kétharmada otthonról végzi a munkáját, egyharmaduk a megyei hivatalokban tartja fenn az ügynökség tevékenységét.

A korszerű számítógépes rendszernek köszönhetően az ügynökség munkatársai különösebb nehézségek nélkül tudják fogadni, ellenőrizni és teljesíteni a pályázók szerződéskötési, elszámolási, illetve kifizetési kérelmeit. Az otthonról dolgozó megyei szakemberek a számítógépes rendszerre csatlakozva a pályázat lebonyolításának bármely szakaszába be tudnak kapcsolódni, a vidékfejlesztési terv intézkedéseinek túlnyomó részénél ugyanis a benyújtástól a kifizetésig a tevékenység minden szakasza az ügynökség számítógépes rendszerében, online történik. Jelenleg a hivatal szakemberei a csernátoni termelői csoport negyedik évi, 100 ezer eurós támogatásán és a bodzafordulói ökotermékeket előállító és forgalmazó partnerség részleges kifizetésén dolgoznak, s ellenőrzik egy édességeket gyártó cég elszámolási kérelmét. Ezek mellett több pályázatnál az üzleti terv módosítási kérelmeit és jogosultságát ellenőrzik.

A jelenleg fennálló járványügyi helyzet miatt a megyei vidékfejlesztési hivatal szünetelteti az ügyfélfogadást. Stadion utca 14. szám alatti irodájuk (Babeș–Bolyai-egyetem épülete) személyes ügyintézésre így csak kivételes esetekben látogatható. A pályázók tájékoztatására és az ügyintézésre a 0267 352 003-as és a 0367 860 275-ös telefonszám, az ojfir.covasna@afir.ro e-mail-cím áll rendelkezésre, de az érintettek a posta szolgáltatásait is igénybe vehetik. Azon intézkedéseknél, ahol a számítógépes rendszer még nincs teljesen kiépítve (a Leader-programnál), a szakemberek által kért kiegészítő aktákat, az egyéb kérésekre adott válaszokat e-mailben is elfogadják. Ha a felsorolt elérhetőségi lehetőségek nem kielégítőek, előzetes egyeztetés után személyesen is fogadják a pályázókat. Természetesen csak akkor, ha a pályázó nincs otthoni elkülönítésben. Ha mégis, az ügyfelet a megszabott 14 napos elkülönítés letelte után fogadják. Személyesen csak egy nyilatkozat kitöltése után lehet a hivatalba bemenni, betartva a maximális 15 perc találkozási időt és a másfél méteres távolságot. A megyei vidékfejlesztési hivatal munkaideje is változott, naponta 7.30 és 16, pénteken pedig 7.30 és 14 óra között érhetőek el.

Mint azt hírül adtuk, a mezőgazdasági minisztérium és a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség meghatározatlan időre elhalasztotta a pályázatok kiírását. Az előzetes ütemterv szerint az uniós vidékfejlesztési alapból még megmaradt összegekre márciusban és áprilisban írtak volna ki újabb pályázatokat. Meghatározatlan időre halasztják a kiírást a fiatal gazdák támogatásánál, a hegyvidéki kisvágóhidak és húsfeldolgozók létrehozásának támogatásánál, az öntözési rendszerek létesítésénél, illetve fejlesztésénél, a sertéspestis visszaszorítását szolgáló intézkedéseknél, valamint a kifizetett biztosítási összegek részleges megtérítésénél is.

Néhány napja jelent meg 78-as számmal az a miniszteri rendelet, amely a pályázatok lebonyolítását és kifizetését szabályozza a jelenleg fennálló helyzetben. A rendelkezések értelmében a részletkifizetéseknél a terepen történő ellenőrzés elmarad, a végső elszámolási részletnél – ahol a terepen történő ellenőrzés egyébként kötelező lenne – ezt továbbra is elvégzik. Abban az esetben, ha a pályázó községében megbetegedést jelentettek, a terepellenőrzés a megyei hivatal vezetőjének beleegyezésével elhalasztható. Ilyen esetekben azt a járvány hivatalos lejárta után ejtik meg a megyei vidékfejlesztési hivatal munkatársai. Ezek az intézkedések a megyében a leginkább a fiatal gazdákat érintik. A 40 vagy 50 ezer euró értékű támogatások második részletét ugyanis a szerződés megkötése után legtöbb 33 hónapra kell igényelni, ez a határidő pedig a megyében közel 15 fiatalnál áprilisban és májusban jár le. Mivel ez egyben a támogatás utolsó részlete is, az érvényes belső rendelkezés értelmében kifizetés előtt kötelező a terepen való ellenőrzés. Abban az esetben, ha a járvány nagyon elhúzódik, és semmiképp sem lehet betartani a 36 hónapos kifizetési határ­időt, lehetőség lesz arra, hogy a pályázó és az ügynökség közötti szerződést egy bizonyos időre felfüggesszék, így a fiatal gazda a második részletet a járvány megszűnte után kaphatja meg.

A miniszteri rendelet által bevezetett másik módosítás értelmében a lehetséges kifizetési részletek számát ötnél többre emelték, ugyanakkor a pályázó változtathat a kifizetési részletek dátumán és a pályázat megvalósításának szakaszain. Ez azért szükséges, mert a pályázónak a pályázatban és a szerződés megkötésekor vállalnia kell, hogy milyen szakaszokban valósítja meg az üzleti tervben leírtakat (pl. építkezésnél), és meghatározza azokat a dátumokat is, amikor részleges elszámolást fog kérni. Megtörténhet ugyanis, hogy a jelenlegi helyzetben nem kap építkezési vállalkozót, vagy nem szállítják le időben a megrendelt berendezéseket, gépeket, esetleg nem tudja időben beszerezni a szükséges engedélyeket. Ebben az esetben új cselekvési és ütemtervet kell benyújtani jóváhagyásra a vidékfejlesztési hivatalhoz. Ilyen helyzetben lehet az a kilenc megyebeli szövetkezet, amely a 4.1-es intézkedés (gazdaságok korszerűsítése) keretében elnyert, egyenként közel 2 millió euró támogatásból nagy kapacitású válogató és csomagoló gépsorokkal felszerelt terméktárolókat épít.

A rendelet által hozott változás értelmében lehetőség lesz arra is, hogy a pályázatban vállaltak megvalósítási határidejét a pályázó megindokolt kérésére legtöbb 8 hónappal meghosszabbítsák. A legtöbb 8 hónapos szerződéshosszabbítás minden típusú pályázatra érvényes, az uniós rendelkezések értelmében azonban a pályázatok utolsó, végleges kifizetésének a 2023-as év utolsó negyedében meg kell történnie, ezt követően az illető tagország nem igényelhet visszatérítést az uniós vidékfejlesztési alaptól.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy őszig zárva maradnak az iskolák?eredmények
szavazatok száma 2307
szavazógép
2020-03-31: Gazdakör - Bokor Gábor:

Bajok a bárányértékesítés terén

Csak élve adnak el húsvéti bárányt a gazdák. Vágási lehetőség, piac nincs, megtörténhet, hogy a húsvéti bárányt csak a nagyobb üzletekben vásárolhatjuk meg – mondta el érdeklődésünkre Simon György, a juhtenyésztők megyei egyesületének vezetőségi tagja. A helyzet Magyarországon sem rózsás.
2020-03-31: Máról holnapra - Mózes László:

Bírságözönnel a vírus ellen

Egyetlen nap leforgása alatt tízezernél is több esetben bírságoltak a hatóságok. Azok kaptak pénzbüntetést, akik megszegték a koronavírus terjedését célzó intézkedéseket, s a tegnap bejelentettek szerint a huszonnégy óra alatt kirótt bírságok összértéke meghaladja a 16 millió lejt, azaz a 3,3 millió eurót. Korábban már összesítettek egy tízmillió eurós nagyságrendű tételt, így a tizenhárom millió eurót is meghaladja a kirótt, igen tetemesnek mondható büntetések értéke (a legkisebb pénzbírság értékét, az eddigi száz lejt hússzorosára emelték).