Elhalálozás

2020. május 6., szerda, Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy
BUZÁS HERTA
(szül. TÖRÖK)
életének 80. évében 2020. május 5-én csendesen
elhunyt.
Temetése szűk családi körben a régi szemerjai
temetőben lesz.
A gyászoló család
du.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
KESE-NEMES ÁRON
életének 46. évében hirtelen, tragikus körülmények között elhunyt.
Drága halottunkat szűk
családi körben május 7-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a cófalvi temetőben.
Gyászolói
1712
Fájó szívvel tudatjuk, hogy az oltszemi születésű
sepsiszentgyörgyi
PÁL JÓZSEF
életének 78. évében súlyos
betegség után elhunyt.
Temetése 2020. május 7-én 13 órakor lesz szűk családi körben a sepsiszentgyörgyi közös
temetőben.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család
du.

Részvét
Őszinte részvéttel, megrendülten búcsúzunk
RETTEGI ILONKÁTÓL.
Emléke legyen áldott.
A még Sepsiszentgyörgyön élő három osztálytársa:
özv. Antalné Bede Klára,
özv. Deákné Páll Anna,
özv. Ráczné Bernád Lenke
1032
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak
BEDER TIBOR nyugalmazott Hargita megyei főtanfelügyelő, földrajztanár elhunyta alkalmából. Szakértelme, elhivatottsága és embersége előtt tisztelegve, hálásak vagyunk azokért a gazdag szakmai kapcsolatokért, amelyeket az együttműködést szorgalmazva kiépített a két megye között.
A Kovászna Megyei Tanfel­ügyelőség munkaközössége
172832
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló Elephant családnak drága szomszédasszonyunk, MARIANA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Erőt, hitet, megnyugvást ­kívánunk! Szeretettel,
a szomszédok
du.
Az 1993-ban a Székely Mikó Kollégiumban végzett XII. B-s véndiákok és osztályfőnökük megrendülten értesültek
KESE-NEMES ÁRON elhunytáról. Őszinte részvétünk, vigasztalást kívánunk a gyászoló családnak. Isten veled, nyugodj békében, Áron.
4317009
Őszinte részvétünket fejezzük ki Váncsa Árpádnak és gyermekeinek ILDIKÓ elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Szorgalom sétány 32-es tömbházának lakóközössége nevében
a Kerti család
4317013
Megrendülten és részvéttel fordulunk az örökmozgó, immáron volt kolléga, BEDER TIBOR elhunyta alkalmából szeretett hozzátartozóihoz. Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki az őket ért veszteség elviseléséhez. Tibi, hiányozni fogsz mindannyiunknak. A Kovászna megyei turisztikai találkozók és a „Jöjjön velünk” mozgalom egyre apadó, megfogyatkozó csoportjának nevében
Farkas István
4317014
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VAJNÁR GYÖRGY nyugalmazott agrármérnök, volt barátunk elhunyta alkalmából.
Balogh Attila és Anikó, a volt Vajnár-verseny résztvevői, a Vajnár-díj nyertesei
és Emese volt osztálytársai
4317015
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kollégám és munkatársam, VAJNÁR GYÖRGY nyugalmazott agrármérnök elhunyta alkalmából. Munkáját kiváló szakmai tudás, lelkiismeretesség, munkatársai iránti ragaszkodás és emberség jellemezte. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bagoly Tibor és családja
4317010
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt szomszédunk, VAJNÁR GYÖRGY elhunytakor.
A Sajtó utcai
15-ös tömbház lakói
4317016
Megrendülten értesültünk BEDER TIBOR ny. tanár elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki Bereczki Kingának, osztozunk édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Sztolyka és a Kedves család
4317030

Köszönet
Köszönetet mondunk a Zathureczky Berta Központ munkaközösségének, dr. Kaucsár Roland ortopéd szakorvosnak és a kézdivásárhelyi kórház ortopédiai osztálya ápolóinak, akik BUZÁS HERTA ápolásában segítettek.
A gyászoló család
du.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, nagymamánkra, a kispataki KÖVESDI ÁGNESRE halálának 25. évfordulóján. Egy májusi reggelen búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4317012
Mély főhajtással és örök tisztelettel állunk egy néma sír fölött az uzoni temetőben, emlékezvén a ma tíz éve elhunyt önfeláldozó édesanyánkra, BUZSI GIZELLÁRA és a nyolc éve távozott drága jó apánkra, BUZSI IGNÁCRA. Emlékük szívünkben örökké él. Emlékeznek
lányaik és azok családtagjai
4317025

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 531
szavazógép
2020-05-06: Emlékezet - :

Krúdy látja az ország közelgő feltámadását (Ez történt száz éve)

A Magyarország Az első vértanúk című vezércikke így ír április 24-én: „Átlőtt homlokkal és fölemelt sápadt kezekkel vonulnak el emlékezetünkben a mai nap évfordulóján a kommunista rém­uralom első vértanúi.
2020-05-06: Riport - Kisgyörgy Zoltán:

Kökösi új lépések

Járványidőben megérzi minden közösség a hétköznapokat tagoló egyházi, iskolai ünnepek-rendezvények hiányát. Az viszont a jó hírek közé tartozik, hogy a településfejlesztési munkálatokat a koronavírus nem állította le. A sepsiszéki ikertelepülésen most is javában folyik a munka: a községközpont Kökösben megkezdték a közművesítés utolsó szakaszának kiépítését, akárcsak Kökösbácstelken, ahol egyszerre adják át mindkét hálózatot – a tervek szerint még ebben az esztendőben. Járványidőben itt is távoktatás folyik, közben pedig az iskola bővítésén dolgoznak. S bár a templomok zárva, a harangok szólnak, és imára szólítják a híveket, a lelkészek pedig a technika révén közvetítik isten igéjének üzenetét, miközben a rászorulók segítéségéről sem feledkeznek meg.