Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Mi, hol, mikor?

2020. május 11., hétfő, Mi, hol, mikor?

Hirdetések, gyászjelentők
Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a legújabb rendelkezések miatt változott az ügyfélfogadási rend szerkesztőségünkben: mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 9–13 óráig tart nyitva. 13 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Felhívás támogatásra
A KOVÁSZNA MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG felhívást intéz a helyi közigazgatáshoz, a gazdasági szereplőkhöz, a jogi és fizikai személyekhez, hogy támogassák azokat a tanulókat, akik szeretnének részt venni az online és digitális oktatásban a koronavírus-járvány nyomán kialakult krízishelyzetben. A megyénkben nagyon sok tanuló be tudott kapcsolódni az oktatás ezen formájába, de sajnos számos olyan tanuló is van, akinek nincs lehetősége, megfelelő felszerelése ahhoz, hogy tanulhasson. Ezért kérik a támogatást, és felhívással fordulnak mindenkihez, akinek lehetősége van adományozni olyan kommunikációs eszközöket, amelyek a rászoruló tanulók segítségére szolgálhatnak, hogy az online környezetben is részt vehessenek az oktatásban. Adományaik révén a szűkös anyagi helyzetben élő diákok számára is megteremtődhetne az esélyegyenlőség. Ha lehetősége van, és segíteni szeretne egy vagy több hátrányos helyzetű diákon, kérjük vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, amelynek segíteni kíván. Részletek a www.edu.ro és az isj.educv.ro honlapokon. További felvilágosítás a 0267 351 482-es telefonon vagy az office@isj.educv.ro e-mail-címen.

Lehet házasodni
Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának határozata szerint mától újra fogadnak házasságkötésre vonatkozó kérelmeket. Május 22-től lehetnének ismét polgári esküvők a Házasságkötők Házában. Az erre vonatkozó kérelmeket a szükséges dokumentumokkal és telefonszámmal együtt mától online küldhetik el e-mailben a starecivila@sepsi.ro címre. Az eredeti dokumentumokat a házasságkötés napján kell bemutatni. A május 15-e után is hatályban maradó intézkedésekre és korlátozásokra vonatkozó jelenlegi információk szerint a szertartásokon csak a legszűkebb körű részvétel lesz engedélyezett.
A házassági nyilatkozat benyújtásához szükséges dokumentumok: személyazonosító okmányok, anyakönyvi kivonat, az előző házasság felbontásának vagy megszüntetésének igazolása: válási ítélet, válási igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, házassági orvosi igazolások, melyek egy romániai egészségügyi hatóságtól szerezhetőek be. A házassági orvosi igazolások érvényessége 14 nap, és ezek jelzik, hogy lehet házasodni.

Színház
SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Face­book-oldalán május 13-án, szerdán 20 órától a Julie kisasszony Tarkovszkij-jelenetekkel című előadás felvételét közvetítik. Az előadást a 2015/2016-os évadban mutatta be a társulat Nagy Botond rendezésében.

Tánc
HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Keddi napokon 19 órától előadás-felvételekkel jelentkezik Facebook-oldalán a Háromszék Táncegyüttes. A facebook.com/haromszek oldalon május 12-én 19 órától Az én mesém című előadást tekinthetik meg az érdeklődők (rendező-koreográfus: Furik Rita, 2014–2015-as évad).

Képernyő
Magyaradás – TVR1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Sütő bútorfestő család Vargyason – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. A bútorfestés és faragás tradícióját 15 nemzedék adta apáról fiúra 1568-tól egészen napjainkig. 1972-ben írt néprajzi tanulmányában dr. Kós Károly többek között megrajzolta a 400 éves családfát, amely azóta is bővült. Riportunkban a Sütő család egyik legifjabb leszármazottját, Sütő Istvánt keressük fel, aki különös gondot fordít arra, hogy a család hírneve megmaradjon. A beszélgetés során többek között azt latolgatjuk, hogy milyen nyomás nehezedik napjainkban az ifjabb nemzedékre a hagyomány megőrzésében, továbbá egy időutazásnak is tanúi leszünk, hiszen magunkkal vittük a dédapával készült archív felvételt is 1975-ből. * Mindig énekeltem – Györfi Erzsébet, a Barozda együttes énekese, az erdélyi táncházasok Erzsikéje. Egyedi hangját bakelitlemezek mellett archívumunkban is számos felvétel őrzi. Énekel népdalokat, régizenét, fellép kórusokkal, együttesekkel. Élt Németországban, de visszatelepült Csíkszeredába. Kevésbé látványos, de fontos tevékenysége az oktatás, olyan fiatalokat tanítani, nevelni, akik tovább viszik a múltból hozott vagy akár újratanult dalainkat, hagyományainkat.

Mit kell tenni elbocsátás esetén?
A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség közleményben tájékoztat a munkanélküli-segély igényléséről. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kérést a munkanélküli-segély folyósítására; a személyazonossági igazolvány másolatát; az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolatát; írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az illető személy esetében nem tiltja orvosi ellenjavallat a munkavégzést (teljes mértékben vagy csak bizonyos szakmákra korlátozva); a teljes munkakönyv másolatát; régiségigazolást 2011. január 1-jétől és más iratokat, amelyekkel a munka nélküli személy 2019. december 31-ig terjedő munkaviszonyát igazolja, esetenként a 2002. március 1. előtti régiséget igazoló iratokat; igazolást az utolsó 12 hónap járulékfizetéséről; a munkaviszonyt megszüntető határozatot.
A kérvényező személynek az összes iratot a saját aláírásával kell hitelesítenie. Az összeállított dokumentációt elektronikusan (NEM postán) kell eljuttatni pdf formátumban a következő címek egyikére: ajofm@cv.anofm.ro vagy covasna@anofm.gov.ro.

Ügyelet
GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.
FOGÁSZAT. A szükségállapot ideje alatt biztosított sürgősségi fogászati ellátás körzeti hívószámai a következők: Sepsiszentgyörgyön 0770 590 797, Kézdivásárhelyen 0770 591 080, Kovásznán (és Bodzavidéken) 0770 591 303, Baróton 0770 590 960.
Sepsiszentgyörgyön a Szász Dent is vállal sürgősségi ellátást az 1918. december 1. úti I-es tömbház F lépcsőházában található klinikán előjegyzés alapján. Telefon: 0766 698 161. A Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care rendelőben naponta 8–20 óráig vállalnak sürgősségi ellátást. Telefon: 0746 046 848, 0267 708 465.

Röviden
A TECHNIKAI MUNKANÉLKÜLISÉGGEL kapcsolatos ügyintézés dokumentumait az aici.gov.ro oldalon lehet benyújtani.
MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.
NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben meg kell adni egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: a 16. életévüket betöltő gyermekek továbbra is meg fogják kapni a juttatást, a tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell csak benyújtani.
ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad.
LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.
MÓDOSULT A HATÁRIDŐ. Tekintettel a járvány okozta helyzetre, a Szülőföldön magyarul programban benyújtható igénylések leadási határideje október 30-ra módosult. Az új határidő szerint az igénylések utolsó postára adási dátuma: 2020. október 30.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 25
szavazógép
2020-05-11: História - :

Nagy Szabolcs: A székely hadosztály

A Trianonhoz kapcsolódó témák közül immár lassan száz esztendeje az egyik legvitatottabbnak számít a fegyveres ellenállás kérdésköre. Magától esett szét a hadsereg vagy szándékosan szétbomlasztották? Lett volna lehetőség a haderő egy részének egyben tartására és ütőképessé alakítására? Ha igen, milyen esélyek mutatkozhattak az utódállamok s főként az antant hadseregei ellenében? S egyáltalán, ez utóbbiak túlmerészkedtek volna-e a diplomáciai nyomásgyakorlás eszköztárán, vagy nem tudták volna elérni, hogy a négy és fél éves háborúba a vesztesekhez hasonlóan belerokkant társadalmaik újabb áldozatokat hozva távoli országok területi gyarapodása érdekében harcoljanak?
2020-05-11: Elhalálozás - :

Elhalálozás