Nem engedünk ötvenhatból

2020. május 27., szerda, História

A legnagyobb hungarikum természetesen a magyar nyelv. Ha jól számolom, egyetlenegy van belőle. Régóta önállóan fejlődő, sajátos, egyedi alakzat. És a világ legfejlettebb nyelvei közé tartozik, mert a valóság minden mozzanata kifejezhető általa. A nyelvek többsége nem ilyen.

  • A 48-as szabadságharc is nyelvi hungarikum.
    A 48-as szabadságharc is nyelvi hungarikum.

Egy magyar kulturális szótárban helyet kapnának a nyelvi hungarikumok. A nyelvi hungarikum csak a magyarokra, Magyarországra jellemző nyelvi jelenség. Értelemszerűen idesorolandók a „beszélő” helynevek, amelyek egy magyar embernek többet mondanak, mint másnak: Verecke, Pest és Buda, Visegrád, Székesfehérvár, Pozsony, Kolozsvár… Némelyek állandó jelzőt kaptak vagy más nyelvi kiegészítő elemmel társultak: kincses Kolozsvár, Pozsony, a koronázóváros, egri csillagok. Egyes városneveinket névfelidéző szókapcsolatokkal (metaforákkal) is azonosíthatjuk: a királyok városa (Székesfehérvár), a hírös város (Kecskemét), a cívisváros (Debrecen).

A helynevekhez különleges „érzékenység” kapcsolódik. A kizárólagosan magyar történelmet tükröző eredetmondák, tárgy- és könyvmegnevezések ugyancsak valódi magyar nyelvi hungarikumok. Csak történelmi ismeretekkel értelmezhető: csodaszarvas-monda, turulmonda, Szent Korona, Szent Jobb, corvinák, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, vizsolyi biblia. Ahogy a történelmi események megnevezései is: muhi csata, nándorfehérvári diadal, mohácsi csata (illetve az ezt leíró történészi metafora: mohácsi vész), végvári harcok, Buda visszafoglalása, trónfosztás, kiegyezés, dualizmus, millennium. Köznevekből egyedi tulajdonnévvé váltak: Lánchíd, Parlament, Nemzeti Színház. Forradalom és szabadságharc sok nemzet történetében előfordult, a magyar történelmi események megjelölésekor névvel, évszámmal egyedítjük őket: Rákóczi-szabadságharc, 1848–49-es forradalom és szabadságharc, 1956-os forradalom és szabadságharc.

A két utóbbi esemény a magyar történelem annyira meghatározó eseménye, hogy pusztán a rövidített évszám alapján is azonosítható: ’48-as forradalom és szabadságharc, ’48-as eszmék, ’56-os forradalom és szabadságharc, ’56-osok. A népnyelv szólásba is foglalta nagy történelmi eseményeit: Több is veszett Mohácsnál, Nem engedünk a 48-ból. (Utóbbi aktualizált változata: Nem engedünk az 56-ból.)

A magyar történelemben tragikus emlékezetű helynevek szójáték tárgyai is lehetnek. Mikes Kelemen írja, hogy Rodostóba érkezésükkor Bercsényi Miklós ezzel az anagrammával (betűk átcsoportosításával) sóhajtott fel: Rodostó – ostorod. Trianon francia település, illetve kastélyának neve magában foglalja a szójátékot: tria non: három nem! Péter László írja ennek kapcsán: „Ostoba volt az a francia diplomata, aki 1919-ben a Nagy-Trianon palotába tette a béketárgyalásokat. Eleve kínálta a legyőzöttek számára a szójátékot: nem, nem, nem! A változatosság, a szebb, sőt, fokozó jelentésű harmadik nem helyett: soha! Ez költői fölismerés. Illyés Gyulának köszönhetjük…”

Kiemelkedő személyiségeink megkülönböztető történeti neveket kaphattak. Egy részük jelzős szerkezet: Könyves Kálmán, törökverő Kinizsi­ Pál, sőt, „családias” megszólítás is akad: Kossuth apánk. A megkülönböztető történelmi nevek – ismerve eredetüket – helyettesíthetik a személynevet (ezeknél fontos a határozott névelő használata, hiszen az utal az egyedi, összetéveszthetetlen személyre): az államalapító, a lovagkirály, a törökverő; a kőszegi hős, a vezérlő fejedelem (később: a bujdosó fejedelem), a legnagyobb magyar, a haza bölcse.

Az édes anyanyelvünk szerkezet is hungarikum. Sehol másutt nem édes…

Balázs Géza (Magyar Nemzet)

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2374
szavazógép
2020-05-27: História - :

153 éve írta „nyílt levelét” Kossuth

Több mint másfél száz esztendeje annak, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiát létrehozó megállapodás körvonalazódott, amely az 1849 utáni évek lefojtottságának feloldását jelentette. 1867 elejétől felgyorsultak az ország alkotmányos rendjének helyreállítására tett intézkedések.
2020-05-27: História - :

Ady Endre: Magyar jakobinus dala

Ujjunk begyéből vér serken ki,
Mikor téged tapogatunk,
Te álmos, szegény Magyarország,
Vajon vagy-e és mink vagyunk?