Elhalálozás

2020. június 18., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Küzdöttél, de már nem lehet, most átölel a csend
és a szeretet.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon,
 jó szomszéd,
id. GOCZ GÁBOR
életének 80. évében
csendesen elhunyt.
Földi életét az övéiért való szeretet, a munka és
a mindenkin való segítés
töltötte be.
Drága halottunkat 2020.
június 18-án 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a csomakőrösi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4317542
Mélyen megrendülve és szívünkben kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya és nagymama,
FORRÓ IZABELLA
2020. június 9-én örökre
távozott közülünk.
Felejthetetlen halottunktól 2020. június 20-án 13 órakor veszünk búcsút a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Emléke szívünkben örökké él.
Lányai és unokái
4317560
Megemlékezés
Búcsú nélkül távoztál el tőlünk, szívünkben örökre megmarad emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted, sohasem tudunk elfeledni téged. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké él szívünkben a rád emlékezés. Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át, és a szeretet. Mindig egy célod volt: a családodért élni. Egész életeden át csendesen és szerényen éltél, a jóságot két kezeddel szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a papolci
id. TÖRÖK BÉLÁRA
halálának első évfordulóján.
Szerettei
20456
Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökre őrizzük drága emlékedet. Hamar elmentél, pedig nagyon fontos voltál, nem éltél hiába, alkottál és példás életet mutattál.
Kimegyünk a temetőbe,
 s elsuttogjuk százszor,
hogy nagyon hiányzol.
Megtört szívvel emlékezünk a kilyéni
KOVÁCS BÁLINTRA halálának hatodik hónapjában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei
4317543
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. // Emlékük, mint lámpafény az estben, / Kitündököl és ragyog egyre szebben, / És melegít, mint kandalló a télben, / Derűs szelíden és örök fehéren. // Szemünkben tükrözik tekintetük még, / S a boldog órák drága, tiszta üdvét / Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt, / És élnek ők tovább, szűz gondolatként.” (Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk
drága szüleinkre,
az oltszemi születésű
PÁL JÓZSEFRE
és a csíklázárfalvi születésű
PÁL MARGITRA
 (szül. BOGA),
akiket ma hat hete kísértünk utolsó útjukra.
Gyászmise értük szombaton 18 órától a Szent József-plébánián és vasárnap 10 órától a Vártemplomban.
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4317540
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BOTOS ÉVÁRA,
aki hat hónapja távozott
családja köréből.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4317545
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsibükszádi
KÁCSUJ IDÁRA
halálának 13. évfordulóján. Nyugodjék békében.
Fia és családja
4317559

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 702
szavazógép
2020-06-17: Közélet - Fekete Réka:

A sürgősségi ellátásra összpontosítanak (Megyei kórház)

Újra fogadják a pácienseket a járóbeteg-rendelők, ellátják a koronavírussal fertőzött és a fertőzéssel gyanúsítható betegeket, fogadják a Brassóból átirányítottakat, és megkezdődött a járvánnyal kapcsolatba nem hozható betegek beutalása, akik kórházi kezelésre szorulnak. A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház jelenleg a sürgősségi ellátás minél szélesebb körű kiteljesítésére összpontosít, és arra számítanak, hogy a többi háromszéki kórház átvállal a terhekből, a kompetenciájuknak megfelelően ellátják a betegeket – hangsúlyozta szerdai tájékoztatóján András-Nagy Róbert kórházmenedzser.
2020-06-18: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Hirdetések, gyászjelentők
* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk.